فیزیولوژی و بیولوژی

سرفصل‌های درس:
1- فیزیولوژی سلول: سنتز پروتئین, سیکل سلولی, کار غشا سلول, پتانسیل عمل, سلول‌های عصبی و عضلانی و انقباظ عضلات مخطط و صاف
2- فیزیولوژی قلب و گردش خون:
    - سیکل قلبی, صداهای قلبی, برون ده قلب و بازگشت وریدی
    - تغییرات الکتریکی در قلب, EKG نرمال, ریتم قلبی و آریتمی‌ها
    - جریان خون: مقاوممت عروقی, کار عروق, فشار خون و میکروسیرکولاسیون
    - گردش خون سیستمیک, ریوی و لنف- فیزیولوژی سیستم لنفاتیک
    - کنترل جریان خون, فشار خون شریانی و وریدی
    - اختلالات همودینامیک قلبی- نارسایی قلبی
    - شوک و انواع آن
3- فیزیولوژی کلیه و کنترل آب و الکترولیت:
    - تقسیم بندی مایعات در بدن, تنظیم آب و الکترولیت‌ها و حجم خون و مکانیسم‌های ادم
    - مکانیسم‌های تنظیم اسید و باز بدن
    - مکانیسم‌های تغلیظ ادرار و نحوه کاربرد دیورتیک‌ها در بیماریهای کلیه
4- فیزیولوژی خون: سیستم خون ساز, گروه‌های خونی, مبانی ترانسفوزیون و مکانیسم‌های انعقاد
    - سیستم ایمنی و ارتباط آن با خون
5- فیزیولوژی تنفس: تهویه ریوی و تبادلات گازی در ریه و بافت
6- فیزیولوژی مغز و اعصاب:
    - نوروفیزیولوژی حس: گیرنده‌های حسی, راه‌های حسی, قشر حسی و درک حس
    - حواس ویژه: بینایی, شنوایی, چشایی, لامسه, بویایی
    - نوروفیزیولوژی حرکت: کورتکس و راه‌های حرکتی
    - شناخت کار سیستم تعادلی
    - آشنایی با سیستم عصبی خودکار
    - کنترل درجه حرارت بدن
7- فیزیولوژی دستگاه گوارش با تاکید بر فیزیولوژی کبد
8- تغذیه و متابولیسم
9- فیزیولوژی غدد مترشحه داخلی


>>:  75 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت