بیهوشی2

سرفصل‌های درس:
1- شناخت عملی داروهای بیهوشی و موارد مصرف آنها
2- شناخت عملی و تسلط در کاربرد داروهای مورد نیاز در فوریت‌های بیهوشی و CPR
3- تسلط بر روش‌های گرفتن خون شریانی برای اندازه‌گیری گازهای خون و تفسیر آنها
4- تسلط کامل بر کنترل راه هوایی, روش‌های مختلف Extubation, Intubation و تکینیک‌های جنبی
5- آشنایی عملی با انواع و اجزای وسایل دستگاه‌های بیهوشی
6- آشنایی و تسلط عملی استفاده از دستگاه پالس اکسیمتر
7- آشنایی عملی با مراحل کنترل بیماران در ریکاوری
8- آشنایی عملی با مایع درمانی در حین بیهوشی
9- آشنایی عملی با روش‌ها و موارد انتقال خون در حین بیهوشی
10- انجام بیهوشی بیماران به عنوان دستیار (5 مورد) با پذیرش مسئولیت در حد قابل قبول
11- آشنایی عملی با بیهوشی بیماران با مشکلات طبی
12- آشنایی عملی با روش‌های بی‌حسی موضعی در بیهوشی
13- تسلط بر مهارت‌های جانبی کاربردی در حیطه بیهوشی مثل گرفتن Line شریانی, کنترل مداوم فشار خون, قرار دادن کاتتر در وریدهی مرکزی و ....


>>:  300 ساعت- عملی (بیمارستانی)

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت