رادیولوژی1

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با کلیات و روش‌های مختلف پرتونگاری (Imaging):
    - رادیوگرافی ساده, توموگرافی و ...
    - سی تی اسکن, MRI, سونوگرافی و اولتراسونوگرافی, میلوگرافی, سنتی گرافی (هسته‌ای)
2- آشنایی با اصول و نحوه تفسیر پرتونگاری‌های مختلف
3- آشنایی با روش‌های پرتونگاری مختلف برای بررسی نواحی تشریحی مورد نظر, تکنیک‌های تهیه, موارد تجویز, نمای طبیعی و غیر طبیعی و تفسیر هر یک
    - جمجمه و مغز
    - ستون مهره‌ها و نخاع گردنی (با تاکید بر تروما ...)
    - اوربیت
    - بینی و سینوس‌های پارانازال
    - نازوفارنکس و اروفارنکس
    - فضاهای پارافارنژیال و رتروفارنژیال
    - کف دهان و قاعده زبان
    - غدد بزاقی و نواحی اطراف آنها شامل سیالوگرافی, سنتی گرافی و ...
    - عفونت فضاهای عمقی سر و گردن
    - مفصل گیجگاهی فکی, ارزیابی قبل و بعد از عمل شامل آرتروگرافی و ....
4- شناخت اصول رادیوگرافی دهان و فک و صورت در کودکان
5- آشنایی با MRI ناحیه دهان و فک و صورت و تحلیلدهای نورولوژیک مربوطه
6- شناخت رادیوگرافیک عملکرد Velopharyngeal
7- آشنایی با پرتونگاری‌های رایج و کاربردی عمومی بدن در تشخیص و آماده سازی بیماران جراحی دهان و فک و صورت:
    - KUB, CXR, سونوگرافی شکم و لگن و ...


>>:  20ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت