جراحی دهان و فک و صورت عملی 5

سرفصل‌های درس:
- دستیار در طی دوره با حضور در درمانگاه اورژانس, بخش و اتاق عمل باید مهارت‌های علمی و عملی لازم و کافی جهت تشخیص, درمان غیر جراحی و وابسته و آماده سازی بیماران جهت اعمال جراحی را کسب نموده و بتوانند تحت نظر استاد اعمال جرحی ناحیه دهان و فک و صورت را در شرایط بیهوشی عمومی, بیحسی موضعی و یا آرامبخشی حسب مورد انجام داده و مراقبت‌های لازم قبل و بعد از عمل و پیگیری‌های ضروری بعد از درمان را انجام دهند.
- وظایف دستیاران شامل موارد ذیل است ولی محدود به آن نمی‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی گروه آموزش دهنده می‌تواند حسب مورد وظایف دیگری به دستیاران محول شود:
- کسب مهارت‌های عملی ویزیت, گرفتن شرح حال و انجام معاینات بیماران اورژانس, درمانگاه, بستری حسب مورد و تکمیل پرونده پزشکی و پی‌گیری‌های مربوطه
- آشنایی و انجام کلیه مراحل آماده سازی بیماران جهت اعمال جراحی شامل پیگیری آزمایشات, Workupهای لازم با مدل سرجری و هر اقدام لازم دیگر
- حضور در برنامه‌های تنظیمی آموزشی شامل گزارش صبحگاهی, راندهای بخش, کلاس‌ها, تومور بورد, CPC, جلسات مرگ و میر و ... حسب مورد
- کسب مهارت نظری و عملی در درمانگاه جهت ویزیت قبل و بعد از عمل بیماران, بستری کردن بیماران حسب مورد با انجام اقدامات تشخیصی ودرمان غیر جراحی و جراحی لازم
- حضور در اتاق عمل و مشارکت در اعمال جراحی تحت نظر استاد مربوطه و نیز اقدامات جنبی لازم حسب مورد
- کسب مهارت نظری و عملی در بخش جراحی دهان و فک و صورت جهت مراقبت‌های قبل و بعد از عمل و انجام امور بیماران و اقدامات bed side بر اساس پروتکل بیمارستان و برنامه تنظیمی بخش
- حضور در بیمارستان جهت انجام وظایف فوق در ساعات موظف و برنامه کشیک تنظیمی
- حضور در کلیه برنامه‌های نظری و عملی دیگر بخش طبق برنامه تنظیمی گروه آموزشی
* حداقل اعمال جراحی که هر دستیار باید در طول دوره پنجساله در هر گروه انجام دهد به شرح ذیل است,این تعداد بر اساس شرایط و برنامه آموزشی قابل افزایش خواهد بود:
    - پاتولوژی غدد بزاقی, سینوس و عفونت        45 مورد
    - تروما         30 مورد
    - ارتوگناتیک و بازسازی         25 مورد
    - استتیک و فانکشنال         15 مورد
    - TMJ          5 مورد
•    به حضور در جراحی‌ها به عنوان Frist aid تمام امتیاز و بعنوان Second aid 50% امتیاز تعلق می‌گیرد.
•    دستیار باید حداقل 60% امتیاز خود را به عنوان First aid کسب نمایند.
•    حضور در جراحی‌ها به عنوان First aid صرفاً زمانی شامل امتیاز خواهد بود که دستیار در آن نوع جراحی قبلاً به عنوان Second aid حضور یافته باشند.
•    هر امتیاز باید حداقل 5 ماه بعنوان رزیدنت ارشد در بخش حضور داشته باشد
•    برنامه ریزی و تنظیم چگونگی حضور دستیاران در طی پنجسال و نحوه فعالیت و مشارکت آنها در آموزش و درمان و انجام وظایف محوله در چارچوب این درس بر عهده گروه آموزش دهنده است.


>>:  1540 ساعت- عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت