جراحی ارتوگناتیک

سرفصل‌های درس:
1- شناخت اتیولوژی مالفورماسیون‌های صورت
2- سندروم‌هایی که در آنها مالفورماسیون جمجمه, فک وصورت وجود دارد
3- روان شناسی بیماران جراحی ارتوگناتیک و اثرات روانی تغییر چهره:
    - روان شناسی جذابیت فیزیکی در رابطه با اجتماعی شدن و توسعه شخصیت
    - اثرات جراحی ارتوگناتیک در شخصیت و درک خویشتن
    - احتمالات رضایت از نتایج جراحی
4- اصول بیولوژیک و بالینی در جراحی‌های ارتوگناتیک:
    - رابطه جراحی‌های ارتوگناتیک با رشد و نمو
5- معاینات و بررسی‌های قبل از جراحی:
    - بالینی
    - سفالومتری
    - آنالیز مدلها (جراحی آنالیتیک مدلها)
6- مراقبت‌های قبل, ضمن و بعد از جراحی ارتوگناتیک
7- بیهوشی عمومی برای جراحی‌های ارتوگناتیک
8- عوارض شایع جراحی‌های ارتوگناتیک:
    - اتیولوژی, پیش‌گیری و درمان
    - آماده سازی قبل از جراحی
    - مشکلات ضمن جراحی
    - مشکلات بعد از جراحی و درمان
9- جراحی‌های ماندیبول:
    - جراحی راموس ماندیبول: داخل دهانی, خارج دهانی
     شامل تمام روش‌های متداول از قبیل ساژیتال اسپلیت, ساب کندیلر و …
    - جراحی بر روی تنه ماندیبول: تنه قدامی, تنه خلفی و استئوتومی Midsymphyseal
    - جراحی‌های سگمنتال ماندیبول: ساب آپیکال قدامی, ساب آپیکال خلفی و ساب آپیکال توتال ماندیبول
- ژنیوپلاستی: شامل تمام حرکات قدامی, خلفی, کاهش ارتفاع, افزایش ارتفاع, اصلاح انحراف و augmentation با آلوپلاستها
10- جراحی‌های TMJ: ترانسپلانت مرکز رشد و بازسازی آلوپلاستیک
11- جراحی ماگزیلا:
    - استئوتومی Le Fort I:
شامل تمام حرکات, فوقانی, قدامی, خلفی, تحتانی, Leveling, چند قطعه نمودن ماگزیلا, expansion یکطرفه یا دو طرفه, (RPE), ملاحظات لازم در بیماران مبتلا به شکاف کام, High Le Fort I و
Quadrangular Le Fort I
    - جراحی‌های سگمنتال ماگزیلا, استئوتومی دندانی استخوانی, دندان منفرد, استکتومی قدامی ماگزیلا و استکتومی خلفی ماگزیلا
12- جراحی‌های همزمان ماگزیلا و ماندیبول و سایر جراحی‌های فرعی
13- تغییرات نسج نرم بعد از جراحی‌هی ارتوگناتیک
14- Sleep apnea: شناخت علل و راههای درمانی
15- تاثیر Immobilization ماندیبول در دستگاه جویدن و Rehabilitation بعد از جراحی
16- Rigid fixation در جراحی‌های ارتوگناتیک
17- جراحی‌های قسمت میانی صورت:
    - استئوتومی Le Fort II
    - استئوتومی Le Fort III
    - malar maxillary advancement
    - Transcranial
    - Subcranial
    - Augmentation
    - Paranasal
    - Malar Bone Osteototmy
    - Malar Bone Augmentation
    - Nasal Augmentation
18- اصول جراحی‌های قسمت فوقانی صورت Craniofacial Syrgery
19- جراحی مالفورماسیون‌های خاص نظیر:
    - Crouzon syndrome
    - Craniosynostosis
    - Treacher Collins Sunday
    - Apert syndrome
    - Hemi facial microsomia
20- Distraction osteogenesis در اصطلاح دفورماسیون‌های فکی


>>:  100 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت