جراحی سرپایی 2

سرفصل‌های درس:
- جراحی خارج کردن انواع دندان‌های روئیده و نهفته
    - جراحی ارتودنسی (مانند آشکار سازی دندان‌های نهفته و ....)
    - جراحی اندودانتیکس
    - جراحی قبل از پروتز
    - جراحی سرپایی تروماهای بافت نرم و سخت ناحیه دهان و فک و صورت
    - ایمپلانت‌های دندانی
    - پاتولوژی‌ها و ضایعات بافت نرم و سخت ناحیه دهان و فک و صورت
هر نوع جراحی در ناحیه دهان و فک و صورت که بصورت سرپایی (غیر بستری) قابل انجام باشد.
* دستیار در درس شماره 53 با صلاحدید و تحت نظر استاد مربوطه موظف به حضور در جراحی‌های تعیین شده بعنوان آسیستا اول یا جراح است.
* دستیاز باید از گروههای جراحی تعیین شده حداقل یک صد مورد عمل جراحی انجام دهد.
بر اساس برنامه تنظیمی گروه آموزش دهنده دستیار موظف است تحت نظارت استادان مربوطه هدایت و نظارت دانشجویان دوره دکترای عمومی دندانپزشکی و یا دستیاران سال‌های پایین‌تر را بعهده گیرد.
* با پیشرفت تحصیلی موارد جراحی‌های سرپایی پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود.


>>:  320 ساعت- عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت