گراند راند و معرفی بیمار

سرفصل‌های درس:
در این درس با معرفی بیماران به صورت bed side و یا در کلاس در مورد تشخیص و روش‌های تشخیصی, طرح درمان, آمادگی‌های قبل از عمل, درمان جراحی, غیر جراحی و درمان‌های وابسته, وضعیت بعد از عمل, عوارض احتمالی و management کامل بیماران بحث می‌شود و دستیاران موظف به حضور فعال در معرفی بیمار و شناخت سیر تشخیص و درمان بیماران می‌باشند.
* در زمانی که دستیاران در دوره‌های علوم وابسته بیمارستانی شرکت دارند حسب مورد بر اساس برنامه موظف به حضور در راند آن بخش یا بخش مادر خواهند بود.
* راندهای روزانه عملی و نیز راند کاری علاوه بر این درس توسط گروه آموزشی تعیین می‌گردد.
* گزارش صبحگاهی نیز حسب مورد طبق برنامه تنظیمی گروه آموزشی تعیین می‌گردد.


>>:  400 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت