RSS جستجو:
 

اصول معاینه و تشخیص

آشنایی با اصول گرفتن شرح حال از بیمار، معاینه سرو گردن و تفسیر علایم، تشخیص و طرح درمان

بررسی مقالات1

نقد و بررسی مقالات معتبر داخلی و خارجی برای کسب اطلاعات جدید و روش‌های تحقیق و ارتباط با اثرات بیولوژیک مواد ترمیمی، مواد دندانی، زیبایی و رابطه پریو- ترمیمی

بررسی مقالات 2

نقد و بررسی مقالات معتبر داخلی و خارجی برای کسب اطلاعات جدید و روش‌های تحقیق و ارتباط با درمان های زیبایی، مواد دندانی و پست ریختگی

بیماری های زبان

شناخت تشریح و فیزیولوژی زبان، نشانه‌های بیماری‌های آن و اهمیت هر کدام، آشنایی با درمان انواع بیماری‌های زبان و کسب توانایی در درمان دارویی این بیماری‌ها

بیماری‌های غدد بزاقی

شناخت تشریح و فیزیولوژی غدد بزاقی، تشخیص بالینی و راههای تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های غدد بزاقی، راههای درمان و کسب توانایی در درمان دارویی آنها

پیگمانتاسیون‌های مخاط دهان

شناخت علل و فیزیوپاتولوژی پیگمانتاسیون‌های مخاط دهان، نشانه‌های بالینی و تشخیص آنها، کسب توانایی در نمونه‌برداری از این ضایعات، تفسیر گزارش‌های آسیب شناسی و آشنایی با راه‌های درمان آنها.

تست های آزمایشگاهی

شناخت تست‌های آزمایشگاهی رایج، موارد تجویز و تفسیر آنها در بیماری‌های دهان، آشنایی با سیتولوژی و میکروبیولوژی، شناخت اصول و انجام نمونه برداری و تهیه اسمیر از مخاط دهان، و در خوماست آزمایش‌های لازم و مرتبط با بیماری

توده‌های گردن

شناخت تشریح کاربردی ناحیه گردن، کسب توانایی در تشخیص توده‌های پاتولوژیک گردن به کمک معاینه، آگاهی از اصول تشخیص این توده ها و تشخیص افتراقی آنها

رساله تخصصی 1

ثبت عنوان رساله تخصصی در پایان سال اول

رساله تخصصی 2

شروع و انجام طرح تحقیقاتی مصوب با هدایت استاد راهنما

رساله تخصصی 3

اتمام طرح تحقیقاتی مصوب و آماده نمودن رساله با نظر استاد راهنما و دفاع از آن در هیئت داوران

زخم‌ها و بیماری‌های تاولی مخاط دهان

آشنایی با طبقه بندی و تعریف زخم‌های دهان و بیماری‌هایی که منجر به زخم و تاول در دهان می‌شوند، شناخت فیزیولوژی، علایم بالینی و آزمایشگاهی این بیماری‌ها و کسب توانایی در تشخیص و درمان آنها

سرطان دهان

آشنایی با تعریف سرطان، علل و عوامل زمینه ساز آن در سرو گردن، شناخت فیزیوپاتولوژی، علایم بالینی و اصول طبقه بندی و پیش آگهی آنها، شناخت راههای درمان سرطان دهان و عوارض آن

ضایعات برجسته مخاط دهان و استخوان فک

شناخت مکانیسم‌های اصلی ایجاد ضایعات برجسته در دهان، شناخت انواع رایج آنها کسب توانایی در تشخیص ضایعات برجسته محیطی و مرکزی و درمان انواع محیطی آن

ضایعات سفید و سرخ مخاط دهان

شناخت ضایعات سفید و سرخ مخاط دهان، تعریف و طبقه‌بندی، علل، فیزیوپاتولوژی، علایم بالینی و کسب توانایی در تشخیص و تشخیص افتراقی، در صورت نیاز انجام نمونه‌برداری و تفسیر نتایج
 آسیب شناسی آنها.

ضایعات لب

شناخت کامل بیماری‌های موضعی لب و تشخیص افتراقی آنها، آشنایی با بیماری‌های سیستمیکی که لب را مبتلا می‌کنند، و کسب توانایی در درمان دارویی آنها

علل لقی و از دست رفتن دندان ها

شناخت علل و فیزیولوژی لقی و از دست دادن زودرس دندانها، تست‌های آزمایشگاهی و کسب توانایی در تفسیر آنها، تشخیص، تشخیص افتراقی و راه‌های درمان آن

کلینیک بیماری‌های دهان و تشخیص 1

آشنایی عملی با اصول تشخیص و درمان ضایعات و بیماری‌های دهان و فک و صورت و کسب توانایی در انجام معاینات بالینی، تشکیل پرونده و غربالگری بیماران

کلینیک بیماری‌های دهان و تشخیص 2

آشنایی عملی با اصول تشخیص و درمان ضایعات و بیماری‌های دهان و فک و صورت و کسب توانایی در انجام معاینات بالینی، تشکیل پرونده، غربالگری بیماران و نمونه برداری از بافت‌ها

کلینیک بیماری‌های دهان و تشخیص 3
آشنایی عملی با اصول تشخیص و درمان ضایعات و بیماری‌های دهان و فک و صورت و کسب توانایی در انجام معاینات بالینی، تشکیل پرونده، غربالگری بیماران و نمونه برداری از بافت‌ها

ملاحظات دندان پزشکی در اختلالات ایمونولوژیک

آشنایی اصول کلی و طبقه بندی بیماری‌های ایمونولوژیک، انواع نارسایی های اولیه و ثانویه سیستم ایمنی، مکانیسم‌های واکنش‌های ازدیاد حساسیت، و نقش این واکنش‌ها در روند بیماری‌هایی که در دهان و صورت تظاهر می‌کنند. آشنایی با مخاطرات دندانپزشکی در مبتلایان به بیماری‌های ایمونولوژیک و کسب توانایی در درمان دندانپزشکی برای آنها.

ملاحظات دندان پزشکی دربیماران شیمی درمانی، پرتو درمانی و پیوند

آگاهی از مکانیسم اثر شیمی درمانی و پرتو درمانی بر روی سلول‌های بدن، شناخت عوارض سیستمیک و دهانی این درمان‌ها، آگاهی و شناخت مخاطرات دندان پزشکی در این بیماران، راههای پیشگیری از آنها و کسب توانایی در انجام درمان دندان پزشکی برای این بیماران.

ملاحظات دندان پزشکی دربیماران دارای پروتز مفصلی

آشنایی با پروتزهایی که ممکن است در قسمتهای مختلف بدن قرار داده شوند. شناخت مخاطرات دندان پزشکی در این بیماران و راه‌های پیشگیری از وقوع آنها، کسب توانایی در انجام درمان‌های رایج دندان پزشکی برای این بیماران

ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای خون

شناخت فیزیوپاتولوژی اختلالات گلبول‌های قرمز، سفید و پلاکت ها، علایم بالینی و راه‌های تشخیص آزمایشگاهی آنها، شناخت علایم دهانی بیماری‌های خونی و مخاطرات دندان پزشکی در مبتلایان به انواع بیماری‌های خونی و راه‌های پیشگیری از آنها، کسب توانایی در انجام درمان دندان پزشکی برای مبتلایان به این بیماری

ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای خونریزی دهنده

آشنایی با فیزیولوژی هموستاز، شناخت و تفسیر تست‌های آزمایشگاهی مربوط به آن، درک فیزیوپاتولوژی بیماری‌های خونریزی‌دهنده و شناخت علایم بالینی و راههای درمان این بیماری ها و عوارض آنها، شناخت مخاطرات دندان پزشکی در این بیماران و راههای پیشگیری از آنها، کسب توانایی در انجام درمان‌های دندان پزشکی رایج برای مبتلایان به این بیماری ها

ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای دستگاه تنفسی

شناخت فیزیوپاتولوژی  بیماری‌های دستگاه تنفسی، علایم بالینی و آشنایی با راههای تشخیص و درمان آنها، شناسایی و تشخیص علایم دهانی و مخاطرات دندانپزشکی در این بیماران، راههای پیشگیری از آنها و کسب توانایی در انجام درمان‌های دندانپزشکی رایج برای مبتلایان به این بیماری‌ها

ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای دستگاه گوارشی

آشنایی با فیزیوپاتولوژی بیماری‌های شایع دستگاه گوارش، آگاهی از راههای درمان این بیماری‌ها و عوارض آنها، شناخت علایم دهانی بیماری‌های گوارشی، شناخت راه‌های تشخیص از این بیماری‌ها، توانایی انجام درمان دندان پزشکی برای مبتلایان به بیماری‌های گوارشی

ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای عصبی عضلانی

شناخت فیزیوپاتولوژی بیماری‌های عصبی عضلانی، علایم بالینی و عوارض آنها در ناحیه دهان و صورت، آشنایی با درمان‌های رایج این بیماری‌ها و عوارض آنها، شناخت خطراتی که در طی درمان‌های دندان پزشکی این بیماران را تهدید می‌کند، کسب توانایی در انجام درمان‌های دندان پزشکی رایج برای این بیماری

ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای غدد مترشحه داخلی و دیابت

شناخت فیزیوپاتولوژی دیابت و طبقه بندی آن، آشنایی با تشریح و فیزیولوژی غدد هیپوفیز، تیروئید، پاراتیروئید و فوق کلیوی، فیزیوپاتولوژی بیماری‌های این غدد شناخت علایم بالینی و تست‌های آزمایشگاهی اختلالات رایج غدد مترشحه داخلی و تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری، مخاطرات دندان پزشکی در بیماران فوق، کسب توانایی در انجام درمان‌های دندان پزشکی رایج برای مبتلایان به بیماری‌های غدد مترشحه داخلی، دیابت و زنان باردار.

ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای قلبی و عروقی

آشنایی با فیزیولوژی بیماری‌های قلبی عروقی، علایم بالینی و انجام مشاوره‌های لازم به منظور تشخیص آنها، شناخت مخاطرات دندان پزشکی در مبتلایان به بیماری‌های قلبی عروقی و راههای پیشگیری از آنها، و کسب توانایی در انجام درمان های دندان پزشکی برای مبتلایان به این بیماری‌ها

ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای کبدی

شناخت فیزیوپاتولوژی هپاتیت و سیروز، تست‌های فانکشن کبد، شناخت علایم بالینی هپاتیت و سیروز و راههای تشخیص آزمایشگاهی آنها. مخاطرات دندان پزشکی در مبتلایان و راههای پیشگیری از آنها، کسب توانایی در انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری‌های کبدی

ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای کلیوی

شناخت فیزیوپاتولوژی بیماری‌های کلیوی، علایم بالینی وتست‌های آزمایشگاهی لازم برای تشخیص آنها، آشنایی با اصول درمان و عوارض آنها، شناخت علایم بیماری‌های کلیوی در دهان وصورت و مخاطرات دندان پزشکی در این بیماران، راههای پیشگیری از آنها و کسب توانایی در انجام درمان‌های دندان پزشکی رایج برای مبتلایان به این بیماری ها

ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای مقاربتی

آشنایی با بیماری‌هایی که از راه مقاربت منتقل می‌شوند، علایم بالینی در انواع رایج آنها، شناسایی علایم این بیماری‌ها در دهان و صورت و تست‌های آزمایشگاهی متداول برای تشخیص آنها، شناخت مخاطرات دندان پزشکی در این بیماران، کسب توانایی در انجام درمان‌های دندان پزشکی معمول برای مبتلایان به این بیماری‌ها

ناهنجاری‌های دندانی

شناخت روش‌های پیشگیری و شناخت علل ناهنجاری‌های دندانی، توانایی در تشخیص انواع ناهنجاری‌های دندانی از راه معاینه، رادیوگرافی و تست‌های آزمایشگاهی، آشنایی با روش‌های درمان آنها

اصول کنترل عفونت

افزایش آگاهی، شناخت و مهارت های کنترل عفونت در کلینیک های دندان پزشکی وبیمارستانی

بافت شناسی و جنین شناسی دهان و فک و صورت

شناخت ساختمان وچگونگی تشکیل، رشد و تکامل بافت های تشکیل دهنده دهان و فک و صورت

تشریح سر و گردن
یاد آوری و عمق بخشی دانش تشریح منطقه ای و آناتومی کاربردی ناحیه سر، صورت و گردن

آسیب شناسی1
آشنایی با اصول تهیه لام و مبانی تشخیص میکروسکوپیک ضایعات بافت های حفره دهان

آسیب شناسی2

آشنایی با ارکان نظام آموزشی، روش و فنون تدریس، حیطه های یادگیری و اهداف آموزشی، روش های مختلف ارزیابی و ارزشیابی برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، وسایل سمعی و بصری و کسب مهارت در طرز کار با آنها، اصول فتوگرافی وتهیه اسلاید و برنامه های آموزشی رایانه ای

روش شناسی تحقیق1

آشنایی دستیاران با اصول و روش‌های مختلف تحقیق کسب مهارت در تدوین صحیح یک طرح تحقیقاتی

روش شناسی تحقیق2

آشنایی دستیاران با اصول طراحی یک طرح تحقیقاتی در رشته تخصصی خود و ترجیجاً برای موضوع رساله تخصصی همراه با نقد مقالات مربوطه، شناخت اصول گزارش نوسی و نگارش مقاله

فوریت های پزشکی

آشنایی وکسب مهارت جهت تشخیص و درمان موارد فوریت های پزشکی

قوانین پزشکی و اخلاق حرفه ای

بالا بردن اطلاعات و آگاهی دستیاران در رابطه با قوانین و مقررات مصوب مانند نظام پزشکی، پزشکی قانونی و ..... و آشنایی اجمالی با علم اخلاق واصول مطب داری

آسیب شناسی دهان و فک1

شناخت تغییرات پاتولوژیک دهان و فک و صورت به طور موضعی و یا در ارتباط با بیماری های سیستمیک که نمای رادیولوژیک دارند.

آسیب شناسی دهان و فک2

آشنایی با نمادهای میکروسکوپیو هیستوپاتولوژی ضایعات استخوانی در حیطه دهان و فک و صورت .

استخوان شناسی1
شناخت استخوان های سرو گردن به منظور توانایی تفسیر رادیولوژیک دهان و فک و صورت

استخوان شناسی2

شناخت عملی استخوان های  سر و گردن به منظور تفسیر رادیولوژیک دهان و فک و صورت

آسیب شناسی دهان و فک

آشنایی با اصول تهیه لام و مبانی تشخیص میکروسکوپیک ضایعات بافتهای حفره دهان

اصول کنترل عفونت

افزایش آگاهی، شناخت و مهارت‌های کنترل عفونت در کلینیک‌های دندان پزشکی و بیمارستانی

ایمنی شناسی

افزایش سطح آگاهی در مورد اجزا و عملکرد سیستم ایمنی، واکنش‌های دفاعی، بیماریهای سیستم ایمنی و کاربرد آنها در حیطه علوم دندان پزشکی

بافت شناسی و جنین شناسی دهان و فک و صورت

شناخت ساختمان و چگونگی تشکیل، رشد و تکامل بافت‌های تشکیل دهنده دهان و فک و صورت

تشریح سر و گردن

یادآوری و عمق بخشی دانش تشریح منطقه‌ای و آناتومی کاربردی ناحیه سر، صورت و گردن

تکنولوژی آموزشی

آشنایی با ارکان نظام آموزشی، روش و فنون تدریس، حیطه‌های یادگیری و اهداف آموزشی، روشهای مختلف ارزیابی و ارزشیابی برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، وسایل سمعی و بصری و کسب مهارت در طرز کار با آنها،‌اصول فتوگرافی و تهیه اسلاید و برنامه‌های آموزشی رایانه‌ای

رایانه و سیستم‌های اطلاع رسانی علوم پزشکی

دستیار باید در پایان این درس بتواند اجزا مختلف یک رایانه شخصی را بشناسد و عملکرد هر یک را بداند، با سیستم عامل  ویندوز آشنا شده و بتواند آنرا نصب و رفع ایراد کند و کار با برنامه‌های کاربردی مهم آنرا فراگیرد. همچنین توانایی استفاده از الگوهای کتابخانه‌ای و روشهای مختلف جستجو در بانکهای اطلاعاتی مهم در رشته تحصیلی خود را داشته باشد و با سرویسهای کتابخانه‌ای، دانشگاه محل تحصیل خود آشنا شود. از جمله اهداف دیگر این درس آشنایی با مرورگرهای معروف اینترنت بوده بطوریکه بتواند با موتورهای جستجو کار کند و با سایتهای معروف و مفید اطلاعاتی رشته خود آشنا شود و باید توانایی ایجاد و استفاده از پس ورد الکترونیکی جهت ارسال و دریافت نامه و فایل را نیز داشته باشد.

روش شناسی تحقیق 1

آشنایی دستیاران با اصول و روش‌های مختلف تحقیق، کسب مهارت در تدوین صحیح یک طرح تحقیقاتی

روش شناسی تحقیق 2

آشنایی دستیار با اصول طراحی یک طرح تحقیقاتی در رشته تخصصی خود و ترجیحاً برای موضوع رساله تخصصی همراه با نقد مقالات مربوطه، شناخت اصول گزارش نویسی و نگارش مقاله

فارماکولوژی

تعمییق شناخت داروهای کاربردی در دندان پزشکی و شناخت داروهای رایج، اثرات و تداخل اثر آنها در دندان پزشکی

فوریت‌های پزشکی

آشنایی و کسب مهارت جهت تشخیص و درمان موارد فوریت‌های پزشکی

فیزیولوژی و بیولوژی دهان

آشنایی با فیزیولوژی و بیولوژی دهان و فک و صورت به منظور درک عمیق و کامل‌تر سایر دروس تخصصی

قوانین پزشکی و اخلاق حرفه‌ای

بالا بردن اطلاعات و آگاهی دستیاران در رابطه با قوانین و مقررات مصوب مانند نظام پزشکی، پزشکی قانونی و ... و آشنایی اجمالی با علم اخلاق پزشکی و اصول مطب‌داری