RSS جستجو:
 

ایمپلنت نظری2

آشنایی بامراحل ساخت‌کلینیکی ولابراتوراری انواع پروتزهای متکی بر ایمپلنت و پی‌گیری درمان

ایمپلنت نظری 1

آشنایی با علم ایمپلنت‌های دندانی

اکلوژن عملی2

آشنایی عملی با مراحل تشکیل پرونده، تشخیص و طرح درمان بیماران مبتلا به T.M.D و درمان پروتزهای آنها

اکلوژن عملی1(پره کلینیک)

انجام مراحل Functional Wax-up، تصحیح اکلوژن بر روی کست و ساخت اسپلینت بر روی کست‌های  تشخیصی

ارائه مورد ((Case Presentation 2

ایجاد توانایی جهت نقدوبررسی پیرامون‌تشخیص، طرح درمان، درمان‌های انجام شده و پیش آگهی آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ارائه مورد

اکلوژن نظری 1

آشنایی کامل با اجزاء عملکرد دستگاه جویدن

ارائه مورد ((Case Presentation 3

ایجاد توانایی جهت نقد و بررسی پیرامون‌تشخیص، طرح‌درمان، درمان‌های انجام شده وپیش آگهی آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ارائه مورد

ارائه مورد ((Case Presentation 2

ایجاد توانایی جهت نقدوبررسی پیرامون‌تشخیص، طرح درمان، درمان‌های انجام شده و پیش آگهی آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ارائه مورد

ارائه مورد ((Case Presentation1

ایجاد توانایی جهت نقدوبررسی پیرامون‌تشخیص، طرح درمان، درمان‌های انجام شده و پیش آگهی آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ارائه مورد

رادیولوژی دندان و فک وصورت

آشنایی با روش‌های رایج و نوین تهیه رادیوگرافی داخل و خارج دهانی و تشخیص افتراقی ضایعات دهان و دندان با استفاده از آن‌ها

دندان پزشکی ترمیمی
 آشنایی با دیدگاه‌ها و توانمندی‌های متخصصین دندان پزشکی ترمیمی در ارتباط با درمان‌های مشترک

جراحی دهان و فک و صورت

آشنایی با مراحل آماده سازی دهان بوسیله جراحی برای درمان‌های پروتز

پریودانتیکس

آشنایی با بیماری‌های پریودنتال و درمان‌های مربوطه در ارتباط با درمان‌های مشترک

اندودانتیکس

آشنایی با درمان‌های اندودانتیک در ارتباط با درمان‌های مشترک

بیماری‌های دهان و تشخیص

آشنایی با روش‌های تشخیصی و درمان بیماری‌های دهان و فک و صورت درارتباط با درمان‌های مشترک

ارتودانتیکس

آشنایی با دیدگاه‌هاوتوانمندی‌های متخصصین ارتودنسی در بازسازی دستگاه جویدن و درمان‌های مشترک

قوانین پزشکی و اخلاق حرفه‌ای

بالابردن‌اطلاعات و آگاهی دستیاران در رابطه با قوانین و مقررات  مصوب مانند نظام پزشکی، پزشکی قانونی و ... آشنایی اجمالی با علم اخلاق پزشکی و اصول مطب داری

میکروب شناسی دهان

آشنایی با میکروارگانیزم های موجود در حفره دهان و ارتباط آنها با بیماری‌های شایع دهان
و دندان

فیزیولوژی و بیولوژی دهان

آشنایی با فیزیولوژی و بیولوژی دهان و فک و صورت به منظور درک عمیق و کامل تر سایر دروس تخصصی

فارماکولوژی

تعمیق شناخت داروهای کاربردی در دندان پزشکی و شناخت داروهای رایج، اثرات و تداخل اثر آنها در دندان پزشکی

فوریت‌های پزشکی

آشنایی و کسب مهارت جهت تشخیص و درمان موارد فوریت‌های پزشکی

روش شناسی تحقیق 2

آشنایی دستیاران با اصول طراحی یک طرح تحقیقاتی در رشته تخصصی خود و ترجیحاً برای موضوع رساله تخصصی همراه با نقدمقالات مربوطه،شناخت اصول گزارش نویسی و نگارش مقاله

تکنولوژی آموزشی

آشنایی با ارکان نظام آموزشی، روش و فنون تدریس، حیطه‌های یادگیری و اهداف آموزشی،        روش‌های مختلف ارزیابی و ارزشیابی برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، وسایل سمعی و بصری وکسب‌مهارت درطرزکارباآنها،اصول‌فتوگرافی وتهیه اسلاید و برنامه‌های آموزشی رایانه‌ای

روش شناسی تحقیق 1

آشنایی دستیاران با اصول و روش‌های مختلف تحقیق، کسب مهارت در تدوین صحیح یک
طرح تحقیقاتی

رایانه و سیستم‌های اطلاع رسانی و علوم پزشکی

دستیار باید در پایان این درس بتواند اجزاء مختلف یک رایانه شخصی را بشناسد و عملکرد هر یک را بداند، با سیستم عامل ویندوز آشنا شده و بتواند آن را نصب ورفع ایراد کند و کار با برنامه‌های کاربردی مهم آن را فراگیرد. هم‌چنین توانایی استفاده از الگوی کتابخانه‌ای و روش‌های مختلف جستجو در بانک‌های اطلاعاتی مهم در رشته تحصیلی خود را داشته باشد و با سرویس‌های کتابخانه‌ای دانشگاه محل‌تحصیل‌خودآشناشود. ازجمله‌اهداف دیگر این درس آشنایی با مرورگرهای معروف اینترنت بوده به طوری که بتواند با موتورهای جستجو کار کند و با سایت‌های معروف و مفید اطلاعاتی رشته خود آشنا شودوبایدتوانایی ایجاد واستفاده ازپست‌الکترونیکی‌جهت ارسال و دریافت نامه و فایل را نیز داشته باشد

تشریح سر و گردن

یادآوری و عمق بخشی دانش تشریح منطقه‌ای و آناتومی کاربردی ناحیه سر، صورت و گردن

رادیولوژی دندان و فک و صورت1

آشنایی با روشهای رایج و نوین رادیوگرافی‌های داخل وخارج دهانی و تشخیص افتراقی ضایعات دهان و دندان با استفاده از آنها

دندان پزشکی ترمیمی

1 - دندان پزشکی ترمیمی 1 نظری (1 واحد)
2 - دندان پزشکی ترمیمی 2 نظری (1 واحد)
3 - دندان پزشکی ترمیمی 3 نظری (1 واحد)
4 - دندان پزشکی ترمیمی 1 عملی (2 واحد)
5 - دندان پزشکی ترمیمی 2 عملی (1 واحد)
6 - دندان پزشکی ترمیمی 3 عملی (2 واحد)
7 - دندان پزشکی ترمیمی 4 عملی (1 واحد)

آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و سطوح مختلف ارائه خدمات در كشور آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و سطوح مختلف ارائه خدمات در كشور

آشنایی دانشجو با اصول کلی بهداشت عمومی و جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی آن در جامعه اصول پیشگیری از بیماریها.
آشنایی با تشکیلات بهداشتی و درمانی و آموزش پزشکی در کشور ایران و سازمان های بین المللی بهداشتی.

تربیت بدنی2

پیشنیاز:تربیت بدنی1
اهداف:
1-    ایجاد فرصت مناسب ورزشی برای کسب تجارت فردی و گروهی برای وصول به اهداف تربیت بدنی و ورزش
2-    آشنایی و یادگیری فنون و مقررات یکی از ورزش های پایه
3-    آشنایی و یادگیری فنون و مقررات یکی از ورزش های گروهی یا انفرادی متداول در دانشگاه با توجه به امکانات موجود

معارف اسلامی2

پیشنیاز:معارف اسلامی1
آشنا ساختن دانشجویان با تفکر دینی و معارف اسلامی به شیوه قرآنی -  برهانی و با استفاده از منابع وحی

عفونت‌های ناحیه دهان و فک و صورت

شناخت درمان‌های جراحی و غیر جراحی بیماران مبتلا به عفونت‌های ناحیه دهان و فک و صورت

واحدهای درسی دوره کارشناسی پروتزهای دندانی

واحدهای درسی دوره کاردانی پروتزهای دندانی

رشته كارداني پروتزهاي دنداني Associated Degree in Dental Laboratory Technology شاخه‌اي از علوم پزشكي (دندانپزشكي) است كه در آن يك كاردان (تكنسين) پروتزهاي دنداني بعنوان عضوي مؤثر در تيم درمان دندانپزشكي، عهده‌دار ساخت و ترميم انواع پروتز كه شامل انواع پروتزهاي متحرك كامل و پارسيل، پروتزهاي ثابت و روكش‌ها، ايمپلانتها و اجزاء كاشتني (implants)، پروتزهاي فك و صورت و پلاك‌ها و پروتزهاي مربوط به ارتدنسي مي‌شود، مي‌باشد.


آشنایی با وسایل و تجهیزات دندان پزشکی و نگهداری آن ها

آشنایی با وسایل و لوازم دندان پزشکی و طرز کاربرد و نگهداری از آن در دندان پزشکی