مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

پوسیدگی های زودرس دوران کودکی: استراتژی های درمانی و پیشگیری کننده موثر بر میکروارگانیسم های عامل این بیماری

چكيده:
مقدمه و هدف: پیشگیری از شکل گیری و پیشرفت پوسیدگی، یکی از اهدافی است که دندانپزشکان بر این اساس بیماران خود را درمان نموده و آموزش می دهند. علی رغم این که پوسیدگی قابل پیشگیری می باشد اما شایعترین بیماری مزمن دوران کودکی است.
پوسیدگی های زودرس دوران کودکی (ECC) فرم عفونی پوسیدگی دندانی است که ابتدا سطوح صاف انسیزورهای شیری ماگزیلا را درگیر می نماید.با پیشرفت بیماری پوسیدگی به سطوح اکلوزال مولرهای اول شیری ماگزیلا و سپس به سایر دندانها گسترش می یابد.
چهار فاکتور اصلی در شکل گیری ECC نقش دارند: 1- میزبان مستعد ( دندان و بزاق) 2- میکروارگانیسم پوسیدگی زا ( استرپتوکوک موتانس و لاکتوباسیلوس) 3- سوبسترا ( کوبوهیدراتهای تخمیر شونده ) 4- زمان
در این مطالعه استراتژی های درمانی و پیشگیری که میکروارگانیسم های عامل این بیماری را هدف قرار می دهند مورد بررسی قرار می گیرند.
روشهای کاهش منبع باکتریال در دهان کودک شامل : پیشگیری از انتقال استرپتوکوک موتانس به کودک، کاهش اکسپوز کودک به کربوهیدراتهای تخمیر شونده بویژه سوکرز و بکارگیری روش های ضد باکتریایی ایمن و موثر جهت کاهش تعداد باکتری های دهانی اسیدوژنیک می باشند.
انواع مختلفی از عوامل ضد باکتریایی جهت کاهش جمعیت استرپتوکوک موتانس مورد آزمایش قرار گرفته اند. از جمله این عوامل آنتی بیوتیک ها، استانوس فلوراید، بیس گوانیدها(کلرهگزیدین) یا ترکیبی از این مجموعه می باشد.
روش درمانی دیگر کاربرد ترکیبات ید به صورت موضعی است که اثر ساپرس کننده طولانی مدتی بر منبع استرپتوکوک موتانس دهانی دارند و ممکن است لاکتوباسیل را هم ساپرس کند.
همچنین مطالعات نشان داده اند که مصرف آدامس زایلیتول توسط مادر در 2 سال اول زندگی مانع از انتقال باکتریهای پوسیدگی زا به کودک می شود.
به نظر می رسد باکتریوتراپی نیز در فرم پروبیوتیک ها (Probiotics) روشی طبیعی جهت حفظ سلامت بافتهای دهانی بوده و مطالعات پیشنهاد می کنند که در صورت کاربرد زود هنگام این مواد، اثرات مفید درمانی بیشتری را مشاهده می شود.
مواد و روش ها: در این مطالعه جستجوی الکترونیکی مقالات منتشر شده از سال 1996 تا 2009 در زمینه استراتژی های درمانی و پیشگیری کننده موثر بر میکروارگانیسم های عامل پوسیدگی های زودرس دوران کودکی در دندانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه گیری و یافته ها: به نظر می رسد استفاده از ترکیبات ید موضعی، پروبیوتیک ها در کودک و مصرف آدامس زایلیتول توسط مادر روش های کاربردی در پیشگیری و درمان ECC می باشد.


Preview image: 
-:  دکتر هاجر عطارزاده ، دکتر سهاشریف، دکتر متین عابدحقیقی

بازگشت به فهرست