مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
مخاطرات بیولوژیک دندان پزشکی - کنترل عفونت

مخاطرات بیولوژیک دندان پزشکی - کنترل عفونت

در این بولتن مثال هایی از چندین روش ایمن درمان در دندان پزشکی ارائه می شود که می تواند اساس رویه های مشروح تری را شکل دهد که برای کار در موقعیت های مختلف درمانی دندان پزشکی تطابق داشته باشد.

مقدمه
مطالب این بولتن بایستی در ارتباط با "کد ملی درمان" (در امریکا) مورد مطالعه قرار گیرد که در کنترل ایدز، هپاتیت و بیماری های مهم منتقله از راه خون مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته است.
رهنمودهای این نشریه توسط شورای ملی تحقیق پزشکی وبهداشت در سپتامبر سال 1992 به عنوان راهبردهای پیشگیری از انتقال عفونت های ویروسی در دندان پزشکی منتشر شد.
احتیاطات عمومی براساس این نظریه بنا شدند که محصولات خونی، خون و مایعات بدن تمام افراد، صرف نظر از اینکه تشخیص داده شده یا در معرض خطرباشند، منبع بالقوه عفونی به حساب آید.
کلیه کارکنان باید با دقت زیاد به تدابیر پیشگیرانه توجه کنند زیرا این اقدامات خطر در معرض قرار گرفتن با عوامل عفونی را کم می کند و استفاده از احتیاطات عمومی در محل کار سد دفاعی برای کارکنان در مقابل خون ومایعات بدن بیماران ایجاد می کند.

آموزش
ضروری است کلیه کارکنان دندان پرشکی آموزش های اولیه و مداوم را یاد بگیرند تا قادرباشند خدماتشان را با روش های ایمن وسالم انجام داده و همچنین قادر باشند موقعیت هایی که ممکن است در معرض مواجهه باعفونت هایی از جمله "اچ آی وی" یا "هپاتیت بی" باشند را پیش بینی و کنترل کنند. همچنین این مسئله مهم است که کارکنان دندان پزشکی به مشاوران حرفه ای ومراکز خدمات پی گیری، دسترسی داشته باشند تا بعد ازمواجهه قطعی یا احتمالی با خون ومایعات بدن، تماس با آنها آسان باشد.

روش های ایمن شغلی
تکنیک های ایمن شغلی باید در چهار چوب کارشناسایی، ارزیابی و کنترل موارد خطر، گسترش وبسط داده شود.
درهرمحیط مراقبت بهداشتی باید خط مشی و تدابیرجدید مطرح شده در درمان بیماران "اچ ای وی" مثبت وایدزی و بیماری های عفونی دیگرمشخص گردد. باید تشکیلاتی برای ثبت و پی گیری خطرات شغلی از جمله مواجهه با خون و مایعات بدن، ایجاد وحمایت شود.

محدود کردن سطح آلودگی
توصیه می شود که جراحی دندان پزشکی به طور آشکاربه دو سطح تمیز و کثیف تقسیم شود.
مواد عفونی یا آلوده می تواند بر روی سطوح کثیف قرارگیرد وهرگز این مواد نباید بر روی سطوح تمیز قرار داده شود.
برای محدود کردن سطح آلودگی باید روش های زیررا مد نظر داشت:
- می توانید با استفاده از سینی های استریل شده قابل تعویض از آلودگی سطوح کارپیشگیری کنید. لطفا محل قرارگیری سینی های استریل شده استفاده نشود، باید ورقه پلاستیکی یکبار مصرف بر روی سطوح کثیف گذاشته شود و برای هر بیمار تعویض شود.
- بایستی مواد غیر استریل و چند بار مصرف برای مثال چارت ها، مواد رادیو گرافی و مواد کلی دیگر بر روی سطوح تمیز (عقب کابینت ها یا کشوها) قرار داده شود.
- در صورت امکان، یک سینک(دستشویی) غیر آلوده برای استفاده شخصی (به عنوان سینک اسکراب) و سینک دوم برای تمیز کردن وسائل آلوده اختصاص داده شود : سینک شستشو flush sink.
- تنظیم وضعیت صندلی و نورلامپ وهمچنین تعیین وسائل مورد نیاز، قبل از تماس با بیمار انجام گیرد.
- اگر تنظیمات صندلی ونور باید در طول درمان انجام شود، برای جابجایی وسیله، دقیقاً نقاط تماس را مشخص کنید و این نقاط را با پوشش پلاستیکی یکبار مصرف بپوشانید وبین بیماران پوشش ها راعوض کنید. ممکن است روکش های پلاستیکی یک بار مصرف برای کنترل راحت صندلی ها (مخصوصا اگردر قسمت تکیه گاه سر قرار داشته باشد) و دستگاه عکس برداری مفید باشد. برای تنظیم منبع روشنایی باید فقط از طریق دستگیره اش تماس داشته باشید.
- هر جا که قابل اجرا است، پیش از تماس با بیمار موادلازم را مشخص وآماده کنید. از وسائل استریل شده و یکبار مصرف توأما استفاده کنید. ممکن است نیازمند دستیاری باشید تا برای مواد ترمیمی یا وسائل کمکی غیرقابل استریل، آمالگاماتورها یا لامپ های کیور که در طول یک عمل نیاز می باشد، به شما کمک کند. اگر دستیار نبود، از فورسپس ها تا جایی که مقدور است برای برداشت وتهیه وسائل تازه یا مواد استفاده کنید.
- در پایان درمان، دست ها رابا دستکش، قبل از تماس با هرجایی که قبلا مشخص شده برای مثال تعویض و ضد عفونی کردن وسائل، در سینک شستشو (فلاش سینک) به طورکامل بشویید.

دستگاه ساکشن
هنگام استفاده از دستگاه ساکشن:
- متناوباً مطمئن شوید که پاشیدن آب با فشار از طریق دستگاه در طول درمان برای پیشگیری ازانعقاد خون در جریان باشد.
- از سر ساکشن یک بار مصرف یا استریل شده برای هر بیمار استفاده کنید.
- مطمئن شوید که سر ساکشن های با سرعت بالا استفاده شود تا آئروسل ها به اندازه ی کافی کوچک وپاشیده شود و نیاز بیماران به شستشوی دهان را به حداقل برساند.
هندپیس ها، سرنگ های سه تایی و اسکیلرهای اولتراسونیک
هنگامی که هندپیس ها، سرنگ ها ی سه تایی و اسکیلرهای اولترا سونیک استفاده می شوند:
-ازهندپیس استریل برای هر بیمار استفاده کنید. ترجیحاً از روش اتو کلاو برای استریل کردن استفاده شود.
- از اسکیلر استریل استفاده کنید. برای استریل کردن اسکیلرهای اولتراسوند و اسکیلرهای دستی ترجیحاَ از روش اتوکلاو استفاده کنید.
- قبل از تماس با بیمار، هندپیس های با سرعت بالا و پایین مورد نیاز را مشخص کنید.
- مطمئن شوید که تمام هندپیس های با سرعت بالا با دریچه های مکش قدامی مجهزهستند تا حین خاموش کردن هندپیس ها ازآسپیراسیون مواد آلوده به داخل راه های اصلی آب جلوگیری کنند.
- هنگامی که درمان با هندپیس های پر سرعت تمام شد، در محل عمل، به مدت 20 ثانیه اسپری هوا/آب را با فشار به داخل سر ساکشن های با سرعت بالا بپاشید.
- مطمئن شوید که مته ها یا مته عوض کن های غیرقابل استریل با حرارت
 non-heat sterilisable burrs or bur changers تمیزهستند و بعد از استفاده در سینک شستشو، آبکشی و در یک محلول مناسب غوطه ور کنید ومطمئن شوید ظرفی که وسائل را در آن غوطه ور می کنید محکم بسته شود تا ازبخار شدن محلول جلوگیری شود.
- بعد از استفاده از اسکیلرهای اولتراسونیک وهمچنین هندپیس های غیر قابل اتوکلاو، آب را از آنها به سمت ساکشن فلاش کنید. سر وسیله را تمیزو با مواد شیمیایی ضد عفونی کنید. دسته های اسکیلر scaler handles را قبل از برگرداندن به محل خود bracket کاملا ضد عفونی کنید.
- سرنگ های آب یا هوا را که غیر قابل اتوکلاو وغیر قابل جدا شدن هستند بعد از استفاده تعویض کنید و موارد استفاده شده را در پوشش های پلاستیک یک بار مصرف بپیچید ودور بیاندازید. راه های آب وهوا را همانند هندپیس ها شستشو دهید.
- برای سرنگ های آب وهوا از سرلوله یک بار مصرف استفاده شود. استفاده ازساکشن سالم، گذاشتن سر ساکشن مناسب ومسدود کننده های لاستیکی الودگی را کاهش می دهد.

فیلم های عکس برداری داخل دهانی
هنگامی که فیلم های عکس برداری داخل دهانی استفاده می کنید:
- از پاکت های پلاستیکی یک بارمصرف مخصوص فیلم با کاغذ چسب دار attachable paper و همچنین بایت تگ، برای کاهش خطر آلودگی در طول کاربا دستگاه استفاده کنید.
-نگهدارنده های پلاستیکی غیر قابل اتوکلاو فیلم را در سینک شستشو به طور کامل آبکشی کرده وسپس ضدعفونی کنید. مطمئن شوید ظرفی که در آن وسائل راغوطه ور می کنید کاملاً محکم بسته شود تا محلول تبخیر نشود.
- قبل از مرحله ی ظهور و ثبوت، فیلم های آلوده را کاملا در سینک شستشو flush sink آبکشی وتمیز کنید.

مواد ارسالی به لابراتوار
- تمام مواد مثل دندان های مصنوعی، قالب های دندانی و غیره را که قرار است به لابراتوار حمل شود:
- قبل از انتقال از محل قالب گیری آن ها را ضدعفونی کنید.
- مطمئن شوید ظروف حمل مواد، آلوده نیستند.
وسائل و لوازم یک بار مصرف
از لوازم یکبار مصرف درهر وضعیت مناسب، استفاده کنید و بعد دور بیاندازید. هرگز از سوزن های زیر پوستی برای بیشتر از یک بیمار استفاده نکنید. همیشه از آمپول های بی حسی carpules تک دوز استفاده کنید و هرگز از کارپول های بی حسی موضعی برای بیشتر از یک بیمار استفاده نکنید.
تمام اقلامی که به صورت یکبارمصرف فروخته یا مشخص می شوند نباید استفاده مجدد شود و حتما باید بعد از مصرف دور انداخته شود.
اگرمجبورهستید از وسائلی که قابل استریل ویکبارمصرف نیستند استفاده کنید، به احتیاطات خاص توجه کنید. برای مثال، در مورد ترمیم های لایت کیور، سطوحی از منبع نور را که بوسیله اپراتور دست زده می شود را کاور کنید (اگرشکل لامپ اجازه می دهد) و قبل از برگرداندن به محل اصلی خود ضدعفونی کنید.

بهداشت شخصی
سینک اسکراب را با موادکثیف آلوده نکنید وبعد از در آوردن دست کش های یک بارمصرف، دست هایتان را خوب با آب وصابون در سینک اسکراب بشویید.
از صابون مایع و دستمال کاغذی استفاده کنید. از حوله های کتانی، صابون قالبی و ظرف های صابون مایع که به دیوار وصل می شود استفاده نکنید. از صابون مایع با ظرف یک بارمصرف استفاده کنید.
وسائل محافظت کننده شخصی
تمام کارکنان باید:
- برای تماس مستقیم با خون، غشاهای مخاطی mucous membranes یا وسائل و مواد آلوده دستکش بپوشند.
- هنگامی که خطر پاشیدن آئروسل، قطرات و ترشحات وجود دارد، برای مثال استفاده از مته یا دریل با سرعت بالا، ماسک، عینک و محافظ صورت بپوشند.
- هنگامی که احتمال پاشیدن خون یا تماس با مواد آلوده وجود دارد گان یا دیگر لباس های محافظ را در طول کار بپوشند.
- بعد از هر بیمار دستکش ها رادور بیاندازند.
- تمام وسائل تیز برای مثال سوزن ها، تیغه جراحی scalpel blades، شیشه آمپول ها، وسائل اندو، نوارماتریس فلزی، وسائل ارتودنسی و ابزارهای برش یا شکستن درجراحی را به داخل محفظه های پلاستیکی با دیواره محکم که در محل کلینیک قرار دارد، بیاندازند.

دفع زباله ها
- بعد از اتمام کار، کلیه مواد آلوده مصرفی، در کیسه های پلاستیکی بزرگ و کلیه اقلام تیز، در محفظه پلاستیکی با جدار محکم ریخته شود.
- قبل ازدفع زباله های بالینی (مخصوصاً وسائل تیز) ، محلول های ضدعفونی کننده یا استریل کننده مصرف شده یا آلوده، با شهرداری محل و مقام بهداشتی، درخصوص مقررات مربوطه مشورت کنید.
دفع سوزن
سوزن های زیر پوستی مستقیما بداخل محفظه پلاستیکی با جدار محکم یا دستگاه منهدم کننده سوزن انداخته شود. نباید سوزن ها را دوباره گرم کنید. اگر ضروری است سوزنی را دوباره برای همان بیمار استفاده کنید دوباره گرم کنید واز انبرک های نگهدارنده سوزن، هموستازها یا وسیله ای که سریع بعد از تزریق روکش لاستیکی می گذارد، استفاده کنید.

زدودن آلودگی
- از وسائل استریلیزه (ارجمله هندپیس ها) برای هر بیمار استفاده کنید. روش اتوکلاو برای استریل ترجیح داده می شود. ضد عفونی کننده های شیمیایی را برای استفاده سطوح (روی میز)، ضد عفونی محل ها بعد از تمیز کردن با دترژان خنثی و همچنین فرو بردن وسائل غیر قابل اتوکلاو و قالب های دندانی اختصاص دهید.
از دستمال کاغذی برای جمع کردن خون و مایعات آلوده ی ریخته شده استفاده کنید وسپس محل را کاملا با دترژان تمیز کنید تا بقایای خون پاک شود. از هیپوکلریت سدیم 0.05% که به مدت 10 دقیقه در تماس با سطح باشد استفاده کنید. اگر محل، قبل از استفاده از ضد عفونی کننده، به قدر کافی تمیز نشده باشد، باید از محلول هیپوکلریت سدیم 0.5% استفاده کنید. هنگامی که محلول هیپوکلریت سدیم را حمل می کنید باید دستکش، عینک محافظ و پیش بند بپوشید. وسائل استفاده شده برای جمع کردن خون و مایعات بدن، باید در کیسه هایی که مایع نشت نمی کند leak-proof bast گذاشته و به طور مناسب منهدم شود. مطمئن شوید محل، کاملا تهویه شود و از محفظه های بسته برای اقلامی که نیاز به غوطه ور شدن در محلول ضد عفونی کننده دارند، استفاده کنید.
بعد از کامل شدن یک درمان، ضد عفونی کردن با روش زیر پیشنهاد می شود:
-مواد لازم برای پروتزها -مثل قالب های دندانی- را در سینک شستشو آبکشی کنید و در یک محلول مناسب، درمحفظه درپوش دار غوطه ور کنید.
- وسائل را قبل از گذاشتن در اتوکلاو یا محلول های شیمیایی، در سینک شستشو کاملا آبکشی کنید تا آلودگی های واضح پاک شود.
- تمام مواد نرم و اقلام تیز آلوده به طور مناسب دور انداخته شود.
- دستکش های سالم را در سینک شستشو کاملا بشویید (اگرخیلی کثیف هستند دور انداخته و عوض کنید) و سپس بعد از اتمام کار و در آوردن دستکش ها، دست ها را بشویید.
- تمام نقاط ذکر شده و سطوح، با حوله های کاغذی که آغشته به مواد دترژان خنثی می باشد سابیده و پاک شود و سپس با مواد شیمیایی ضدعفونی گردد.
- در آخر، دستکش های آلوده دور انداخته شود و دست ها در سینک اسکراب شسته شود.
- پارچه های کتانی کثیف رادر کیسه های غیر قابل نشت گذاشته وحمل کنید. پارچه های کتانی که دوباره می خواهید استفاده کنید را در آب داغ حاوی محلول رختشویی سفید کننده شستشو کنید.

اقدامات پس از مواجهه Post exposure
در مواردی که فردی با خون یا مایعات بدن مواجهه پیدا کند، اقدامات زیر را باید فوراً انجام داد:
- اگر پوست سوراخ شده باشد، محل راخوب با آب و صابون شستشودهید (اگر آب در دسترس نباشد فوم یا محلول های شستشو حاوی الکل60%-90% می تواند استفاده شود).
- اگر خون روی پوست را پوشانده، بدون توجه به وجود بریدگی یا پارگی، محل را خوب با آب وصابون بشویید.
- اگر چشم ها آلوده شد، به آرامی چشم ها را در حالی که باز است با آب یا محلول نرمال سالین کاملاً شستشو دهید.
-اگر خون به داخل دهان بپاشد، تف کنید وسپس دهان را چندین بار با آب شستشو دهید.
فورا موضوع را به سرپرست تان اطلاع دهید و فرم گزارش مواجهه را تکمیل کنید که شامل:
ساعت وتاریخی که مواجهه اتفاق افتاده وچگونگی آن را شرح دهید. نام منبع اختصاصی (اگر شناسایی شده) را ذکر کنید.
در صورت مواجهه با فردی که قبلا آزمایش شده و "اچ آی وی" مثبت یا هپاتیت مثبت باشد، وضعیت مواجهه فرد باید فوراً توسط پزشکی با تجربه در درمان این عفونت ها، ارزیابی شود.

اطلاعاتی برای سرپرست ها و مدیران
1    اگر کارمندی دچارمواجهه وسیع یا احتمالی شد، مهم است که فوراً اقداماتی انجام شود تا خطربیماری جدی را کاهش دهد.
2     سرپرستان یا مدیران باید:
- مطمئن شوند که کارمند محلی را که در معرض exposed بوده کاملاً شسته باشد.
- ترتیبی دهد که نمونه خون از کارمند گرفته شود (رضایت نامه کتبی لازم است).
- مطمئن شود که کارمند فرم گزارش مواجهه را پر می کند.
- شناسایی کند آیا منبع اختصاصی که شناسایی شده در صحنه هست؟ اگربله، با پزشک مسؤول تماس بگیرد تا برای گرفتن نمونه خون از فرد (بعد از گرفتن رضایت نامه کتبی) برای تست های زیر اقدام کند:
- آنتی بادی "اچ آی وی"  Anti-HIV
- آنتی ژن سطحی هپاتیت بی  Hepatitis B surface antigen = HBsAg
- آنتی بادی هپاتیت سی  Hepatitis C antibody = anti-HCV
[درمتن اصلی: ABsAg and anti-ACVI]
- مطمئن شود که کلیه نمونه های خون گرفته شده در محل وقوع حادثه، فوراً جهت انجام اورژانس آزمایش ها اقدام می شود.
- مطمئن شود کارمندی که دچارمواجهه شده تحت حمایت لازم ومشاوره مناسب قرار می گیرد.
اطلاعات دردسترس نشان می دهد هیچ محدودیتی برای کارکنان دندان پزشکی با هپاتیت بی یا "اچ ای وی" که درمان های تهاجمی invasive procedure انجام می دهند وجود ندارد وتوصیه می شود کارکنان دندان پزشکی مبتلا، تکنیک های جراحی یا دندان پزشکی را با احتیاطات عمومی و توصیه های رایج برای استریلیزاسیون و ضد عفونی کردن انجام دهند. این مقررات هم برای دانشجویان وهم دندان پزشکان قابل اجرا است.
کارهایی که فرد را در معرض خطر قرار می دهد، در گزارش هفتگی مرگ و میر و بیماری Morbidity and Mortality Weekly Report لیست شده که در این نوع اقدامات درمانی، خطر بالقوه تماس مستقیم پوستی (معمولا انگشت یا شست) فرد با وسائل جراحی تیز یا سوزن های که دربدن فرورفته یا در محل هایی که خون به سختی قابل دیدن است (شامل دهان) وجود دارد.
سازمان ها ونهادهای پزشکی، جراحی و دندان پزشکی باید پروسیجرهایی که فرد را در معرض خطرقرارداده ودر ارتباط با این رشته ها است را تعیین و مشخص کنند.
کسب اطلاعات بیشتر
بولتن های اطلاعاتی بیشتری با این عناوین قابل دسترسی هستند. می توانید لینک زیر را ببینید و یا برای جزئیات بیشتر با مرکز ملی امنیت شغلی تماس بگیرید.
www.worksafe.nt.gov.au
Bulletin Dentistry
Biological hazards – Infectious disease control

دستورالعمل اجرايي كنترل عفونت در دندان پزشكي - ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

This information bulletin provides examples of several safe work practices, which could form the basis of more detailed procedures to be adopted in individual work situations relating to dentistry in various health care environments.

Introduction
This information bulletin should be read in conjunction with the National Code of Practice for the Control of Work Related Exposure to Hepatitis and HIV (blood-borne) Viruses [NOHSC:2010(2003) ], which is an Approved Code of Practice under section 187A of the Workers Rehabilitation and Compensation Act.
The guidelines in this bulletin were published by the National Health and Medical Research Council (NHMRC) in September 1992 as guidelines for the Prevention of Transmission of Viral Infection in Dentistry.
Universal precautions are based on the concept that all blood, blood products and body fluids of all persons are potential sources of infection, independent of diagnosis or perceived risk.
All staff must adhere rigorously to protective measures, which minimise exposure to these agents. The use of universal precautions involves placing a barrier between staff and all blood and bodily fluids.

Training
It is essential that all dental staff receive initial and ongoing training to enable them to do their duties in a healthy and safe manner and enable them to anticipate and manage situations in which they may be exposed to infectious organisms such as HIV or the hepatitis B virus.
It is also important that dental staff, have access to appropriate professional counselling and follow-up services are available after any possible and definite exposures to blood and body fluids.
Safe work practices
Safe work procedures should be developed within the framework of risk identification, risk assessment and risk control. Every health care environment should address the policy and management issues raised by managing patients with HIV infections/AIDS and other infectious diseases. A system for recording and monitoring occupational exposures to blood or body fluids should be developed and maintained.

Limiting surface contamination
It is recommended that the dental surgery should be divided into clearly designated ‘clean’ and ‘dirty’ areas. Infected or contaminated material can be placed on ‘dirty’ surfaces, but contaminated material should never be placed on ‘clean’ surfaces.
In limiting surface contamination, the following procedures should be observed:
1    • Contamination of work surfaces can be prevented by use of changeable sterilised trays. Where sterilised trays are not used, disposable plastic-backed paper should be placed over ‘dirty’ surfaces and changed between patients.
• Non-disposable and non-sterilised materials, for example, charts, radiographs and bulk materials, should be placed only on ‘clean’ surfaces (this includes the interior of cabinets and drawers) .
• Where possible, one sink should remain non-contaminated for personal use (‘scrub sink’) and a second sink should be allocated for cleaning of contaminated instruments (‘flush sink’) .
• Pre-set light and chair positions and determine instrument needs before contact with the patient.
• If adjustments in chair and light positions must be made during treatment, confine handling of this equipment to clearly defined points of contact. Where it is practicable, cover these points with disposable plastic wrap and change the wrap between patients. Disposable plastic bags may be useful as covers for chair controls (particularly if located in headrests) and X-Ray units. Light sources should be contacted only by their handles.
• Wherever practicable, predetermine materials and dispense prior to patient contact. Use disposable or sterilisable mixing instruments. An assistant may be used if other materials, for example, restorative materials, or non-sterilisable auxiliary equipment, for example, amalgamators or curing lights, are required during a procedure. If an assistant is not available, use instrument forceps where practicable to obtain fresh instruments or materials.
• At the completion of treatment, wash gloved hands thoroughly in the ‘flush sink’ before handling designated points of contact, for example, switches and handles for decontamination.

Suction units
When using suction units:
ensure intermittent, thorough flushing through of suction lines with water during treatment to prevent coagulation;
use disposable or freshly sterilised suction tips for each new patient;
ensure high speed suction tips are placed optimally to minimise aerosols and splashes and to minimise the need for patients to rinse their mouth.
Handpieces, Triplex Syringes and Ultrasonic Scalers
When handpieces, triplex syringes and ultrasonic scalers are required:
Use a sterile handpiece for each patient. Autoclaving is the preferred method of sterilisation.
Use a sterile scaler. Autoclaving is the preferred method of sterilisation of ultrasonic scalers and hand scalers.
Determine the need for high-speed and low-speed handpieces before patient contact.
Ensure all high-speed handpieces are fitted with ant retraction valves to prevent aspiration of contaminated materials into main water lines when handpieces are switched off.
Flush air/water spray into high-speed suction tips for 20 seconds at the operating site when treatment is completed with high-speed handpieces.
Ensure non-heat sterilisable burrs or bur changers are cleaned, rinsed in the ‘flush sink’ and soaked in an appropriate solution after use. Ensure that soaking bowls are covered or sealed to minimise solution vapour.
Flush water lines of non-autoclavable ultrasonic scalers into suction after use, as for handpieces. Clean tips and chemically decontaminate. Thoroughly decontaminate scaler handles before returning them to brackets.
Wrap non-detachable, non-autoclavable air/water syringes in disposable plastic wrap, which should be changed after use. Flush out air/water lines as for handpieces. Air/water syringes with disposable plastic nozzles are recommended. Effective suction, precise suction tip placement and rubber dams reduce contamination.

Intraoral X-Ray Films
When using intraoral X-ray films:
Use plastic disposable film envelopes with attachable paper and bite tags to reduce the contamination risk to processing equipment;
Thoroughly rinse plastic non-autoclavable film holders in the ‘flush sink’ and decontaminate. Ensure that soaking bowls are covered or sealed to minimise solution vapour;
Rinse contaminated films thoroughly in the ‘flush sink’ before processing.

Materials Destined for the Laboratory
With all materials, for example, dentures, impressions, etc, destined for the laboratory:
Decontaminate before the materials leave the surgery (see below) ;
Ensure that transport containers are not contaminated in the surgery.

Single Use or Disposable Equipment

Use disposable equipment wherever appropriate and discard after use. Never use hypodermic needles for more than one patient. Always use single dos anaesthetic containers (carpules) and never use local anaesthetic carpules for more than one patient.
All items sold as, or intended for, single use or as disposables must not be reused and should be discarded after each use.
If use of non-sterilisable, non-disposable items of equipment cannot be avoided, use special precaution. For example, in the case of light-cured restorative materials, cover the surfaces of the light emitter handled by the operator with plastic wrap (if the design permits) and decontaminate prior to returning to the stand.

Personal Hygiene

Do not contaminate the ‘scrub sink’ with contaminated material. After removing disposable gloves, wash hands thoroughly with soap and water in this sink.
Use liquid soap dispensers and paper towels. Do not use linen towels and avoid re-using soap. Do not ‘top up’ liquid soap containers. Single use containers are recommended.

Person Protective Equipment
All staff must:
Wear gloves for direct contact with blood, mucous membranes or contaminated equipment or materials;
Wear a mask and protective eyewear or a face shield when aerosols, droplets or spattering are likely, for example, when using a high speed drill;
• Wear a gown or other protective clothing during procedures that are likely to cause spattering of blood or when contact with contaminated material is likely;
• Discard gloves after each patient.
• Discard all sharp objects, for example, needles, scalpel blades, glass ampoules, endodontic instruments, metal matrix bands, orthodontics, surgical and broken instruments, into a rigid-walleded plastic container located in the clinical area.

Waste disposal
After use, place all disposable soft materials in a large plastic bag and all sharp materials in a rigid-walleded plastic sharps container.
Consult local municipal and health authority regulations before disposing of clinical wastes (particularly sharps) , used or contaminated disinfectant or sterilising solutions.

Needle disposal
Discard hypodermic needles directly into a rigid-walled plastic container or needle disposal system. Do not reheat needles. If it is necessary to reuse a needle for the same patient, reheat it with care using a single-handed technique using tweezers, haemostats or a recapping device immediately following injection.

Elimination

Use sterilised instruments (including handpieces) for every patient. Autoclaving is the preferred method of sterilisation. Reserve disinfecting chemicals for surface (bench top) decontamination where disinfection is required after cleaning with neutral detergent and for immersion of non-autodavable instruments and impressions.
Use paper towels to soak up heavy blood or contaminated fluid spills. Clean the area thoroughly with detergent to remove residual blood. Use 0.05% sodium hypochlorite in contact for 10 minutes. (If the area cannot be adequately cleaned prior to disinfection, 0.5% sodium hypochlorite solution should be used) . Gloves, protective eyewear and gowns should be worn when handling sodium hypochlorite. Place materials used to absorb blood and body fluids into leak-proof bast to be disposed of properly. Ensure that the area is well ventilated. Use closed containers for soaking items.
After completing a clinical session, the following decontamination sequence is suggested:
1    • Rinse materials for the prosthetic laboratory, for example, impressions, in the ‘flush sink’ and immerse in a suitable solution in a covered container;
• Rinse instruments in the ‘flush sink’ to remove gross contamination before placing in an autoclave or chemicals;
• Discard all contaminated soft and sharp items appropriately;
• Wash utility gloves thoroughly in the ‘flush sink’ (discard and change if heavily soiled) and then wash hands after removal of the gloves;
• Wipe all designated contact points and surfaces with neutral detergent-impregnated paper towels then follow with chemical decontamination;
• Discard contaminated gloves and wash hands in the ‘scrub sink’;
• Place and transport soiled linen bags that prevent leakage and launder non-disposable linen in hot water with commercial laundry bleach.
Post exposure procedures
In the event that exposure to blood or body fluids does occur, the following should occur immediately:
1    • It the skin is penetrated, wash the area well with soap and/or water (alcohol-based hand rinses/foams [60-90% alcohol by weight] should be used when water is not available) ;
• If blood gets on the skin, irrespective of whether there are cuts or abrasions, wash well with soap and/or water;
• If the eyes are contaminated, rinse the area gently but thoroughly with water or normal saline, while the eyes are open;
• If blood gets in the mouth, spit it out and then rinse the mouth with water several times.
• Report immediately to your supervisor. Complete an accident report form and include:
• The date and time of exposure;
• How the accident occurred;
• The name of the source individual (if known)

In the event of exposure to an individual who has been previously tested and confirmed as HIV positive or hepatitis positive, the exposure should immediately be evaluated by a physician with experience in the management of these infections.

Information to supervisors/managers
If an employee has suffered possible or massive exposure, it is important that immediate steps are taken to reduce the risk to the employee of contracting a serious illness. Supervisors/managers should:
• Ensure that the exposed area has been washed thoroughly;
• Arrange for blood to be taken from the employee (informed consent is required) ;
• Ensure that the employee fills in an incident report form;
• Find out whether a known source individual is involved in the incident and if so, contact a medical officer to organise for blood to be taken from the source individual after obtaining informed consent to be tested for:
• HIV antibody;
• Hepatitis B surface antigen (ABsAg) ,
• Hepatitis C antibody (anti-ACVI) ;
• Ensure that all blood samples are collected as soon as practicable after the incident and processed urgently; and
• Ensure that the affected employee is provided with appropriate support and counselling.

Available data provides no basis for recommendations to restrict the practice of dental staff infected with hepatitis B or HIV who perform invasive procedures not identified as exposure-prone (see below) provided the infected dental staff practice recommended surgical or dental techniques and comply with universal precautions and current recommendations for sterilisation/disinfection. These provisions apply equally to students as to practitioners.
Exposure-prone procedures are defined in the Morbidity and Mortality Weekly Report as those in which there is the potential for direct contact between the skin (usually finger or thumb) of the worker and sharp surgical instruments or needles in body cavities or in poorly visualised or confined body sites (including the mouth) .
Exposure prone procedures should be identified by medical/surgical/dental organisations and institutions at which the procedures are performed.

More information
A range of information bulletins are available on related topics. Please view www.worksafe.nt.gov.au or contact NT WorkSafe for detail.Preview image: 
کاربر مرتبط:  دکتر شکفته راد

بازگشت به فهرست