مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

معرفی یک روش جدید برای درمان دندان های نهفته کانین

165

درمان دندان های نهفته کانین که درصد قابل توجهی از بیماران ارتدنسی را تشکیل می دهد مستلزم شناختن رویش طبیعی این دندان، تشخیص درست، دانستن عوارض نهفتگی و به کار بردن شیوه های مناسب و صحیح بیومکانیکی لازم برای هدایت دندان کانین به طرف قوس دندانی می باشد.
در این پایان نامه با جمع بندی مراجع و منابع مختلف، درمان دندان های نهفته کانین را از نقطه نظر میزان شیوع، اتیولوژی عوارض، و درمان مورد بررسی قرار داده و روش درمانی مورد نظر را با روش های درمانی موجود مورد مقایسه و ببرسی کرده و در هر قسمت مزایا و معایب آن با توجه به مبانی اصلی فیزیولوژیک و بیولوژیک ذکر شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده در این بررسی، روش مورد استفاده در این پایان نامه را برای درمان دندان های نهفته، می توان یکی از روش های مناسب برای هدایت دندان کانین نهفته به طرف قوس دندانی ذکر کرد و مقایسه با روش های موجود دارای مزایای خوبی می باشد که استفاده از آن را در جای خود مورد قبول می سازد.

شوكت بخش. كاشاني


Preview image: 
موضوع:  ارتودنسی
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست