مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
کاهش خطرابتلا به پنومونی و بیماری ریوی انسدادی مزمن با رعایت بهداشت لثه و دندان

کاهش خطرابتلا به پنومونی و بیماری ریوی انسدادی مزمن با رعایت بهداشت لثه و دندان

Risk For Pneumonia, Chronic Obstructive Pumonary Disease May Be Reduced By Maintaining Healthy Teeth And Gums
Article Date: 20 Jan 2011
Source: Meg Dempsey
American Academy of Periodontology

کاهش خطرابتلا به پنومونی و بیماری ریوی انسدادی مزمن با رعایت بهداشت لثه و دندان
منبع: مگ دمپسی - بیستم ژانویه 2011
انجمن پریودنتولوژی امریکا
برگردان به فارسی: دکتر فریبا کرامت
طبق تحقیق منتشر شده در مجله پریودنتولوژی، سلامت وحفظ بهداشت پریودنتال می تواند در سلامت سیستم تنفسی موثر باشد. بررسی جدید نشان داد که بیماری پریودنتال، احتمال خطر بیماریهای عفونی تنفسی از جمله بیماری ریوی انسدادی مزمن و پنومونی را افزایش می دهد. این عفونتها به علت باکتریها یی ایجاد می شودکه در هنگام استنشاق از قسمت فوقانی گلو به سمت سیستم تنفسی تحتانی  منتقل می شوند و می توانند شدیدا ناتوان کننده باشند وهمچنین یکی از علل اصلی مرگ در آمریکا می باشد.
در این بررسی تعداد200  شرکت کننده بین سنین 20 تا 60 سالگی و با داشتن حداقل بیست دندان طبیعی وارد مطالعه شدند. پنجاه درصد شرکت کنندگان شامل بیماران بستری شده به علت بیماری تنفسی ازجمله پنومونی، بیماری ریوی انسدادی مزمن و برونشیت حاد بودند و مابقی شرکت کنندگان افراد سالم  بدون سابقه بیماری تنفسی به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. هر شرکت کننده تحت معاینه کامل دهانی جهت ارزیابی وضعیت بهداشت پریودنتال قرار گرفت.
بررسی نشان داد که بیماران با بیماریهای تنفسی ازافراد گروه کنترل، بهداشت پریودنتال بدتری داشتند وهمچنین نشان دادکه بین بیماری تنفسی و بیماری پریودنتال ارتباط وجود دارد. محققین حدس می زنند که وجود پاتوژنهای دهانی همراه با بیماری پریودنتال خطر پیشرفت و تشدید بیماری تنفسی را در بیماران افزایش می دهد. اگرچه محققین این مطالعه متذکر شدند که برای مشخص تر شدن این ارتباط بررسی های  بیشتری نیازمند است.
دکتر دونالد کلم، رییس انجمن پریودنتولوژی امریکا گفت: بیماریهای ریوی می توانند ناتوان کننده و تحلیل برنده باشند و شما با مراجعه به دندان پزشک یا پریودنتیست قادرخواهید بود از پیشرفت بیماریهای خطرناک مثل پنومونی یا بیماری ریوی انسدادی مزمن پیشگیری یا ابتلا به آن را کاهش دهید. این بررسی نشان داد که چطوررعایت بهداشت پریودنتال در سلامت سایر قسمتهای بدن نقش بازی می کند.
بیماری پریودنتال یک بیماری التهابی مزمن است که روی لثه و بافت های اطراف دندانها تاثیر می گذارد. تحقیقات قبلی نشان داد که بیماری لثه با دیگر بیمارهای التهابی مزمن از جمله دیابت، بیماریهای قلبی-عروقی و روماتوئید آرتریت ارتباط دارد.
دکتر کلم همچنین بر اهمیت مراقبت های روتین دهانی در کمک به پیشگیری ازبیماریهای پریودنتال، تاکید کرد. او توصیه کرد: مراقبت و بهداشت خوب پریودنتال بستگی به مسواک زدن صحیح و خلال کردن روزانه دندانها دارد و بهتر است هر ساله معاینه پریودنتال کامل انجام دهید. یک دندان پزشک از جمله یک پریودنتتیست، یک متخصص در تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری لثه می تواند در معاینات کامل دهان برای ارزیابی وضعیت بیماری پریودنتال دهانتان راهنما و کمک کننده باشد.
Maintaining periodontal health may contribute to a healthy respiratory system, according to research published in theJournal of Periodontology. A new study suggests that periodontal disease may increase the risk for respiratory infections, such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD) andpneumonia. These infections, which are caused when bacteria from the upper throat are inhaled into the lower respiratory tract, can be severely debilitating and are one of the leading causes of death in the U.S.

The study included 200 participants between the ages of 20 and 60 with at least 20 natural teeth. Half of the participants were hospitalized patients with a respiratory disease such as pneumonia, COPD, or acute bronchitis, and the other half were healthy control subjects with no history of respiratory disease. Each participant underwent a comprehensive oral evaluation to measure periodontal health status.

The study found that patients with respiratory diseases had worse periodontal health than the control group, suggesting a relationship between respiratory disease and periodontal disease. Researchers suspect that the presence of oral pathogens associated with periodontal disease may increase a patient's risk of developing or exacerbating respiratory disease. However, the study authors note that additional studies are needed to more conclusively understand this link.

"Pulmonary diseases can be severely disabling and debilitating," says Donald S. Clem, DDS, President of the American Academy of Periodontology. "By working with your dentist or periodontist, you may actually be able to prevent or diminish the progression of harmful diseases such as pneumonia or COPD. This study provides yet another example of how periodontal health plays a role in keeping other systems of the body healthy."

Periodontal disease is a chronic inflammatory disease that affects the gum tissue and other structures supporting the teeth. Previous research has associated gum disease with other chronic inflammatory diseases such as diabetes, cardiovascular disease, and rheumatoid arthritis.

Dr. Clem stressed the importance of routine oral care in helping to prevent periodontal disease. "Taking good care of your periodontal health involves daily tooth brushing and flossing. You should also expect to get a comprehensive periodontal evaluation every year," he advised. A dental professional, such as a periodontist, a specialist in the diagnosis, treatment and prevention of gum disease, can conduct a comprehensive exam to assess your periodontal disease status.


Preview image: 
-:  دکتر فریبا کرامت

بازگشت به فهرست