مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسی تاثیر ژل کالندولا (گل همیشه بهار) بر پیش‌گیری از موکوزیت ناشی از رادیوتراپی

مقدمه: یکی از درمان‌های اصلی در سرطان‌های سروگردن پرتودرمانی می باشد. موکوزیت شایع‌ترین عارضه پرتودرمانی می‌باشد. دیده شده که عوارض پرتودرمانی در زنان شدیدتر است. هنوز ماده ای که بتواند به‌طور کامل از وقوع موکوزیت پیش‌گیری کند یافت نشده است. با توجه به ویژگی‌های کالندولا (گل همیشه بهار) (اثرات ضد التهابی و ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی و..) اثر آن بر کاهش شدت موکوزیت بررسی می‌شود. مواد و روش ها: در این مطالعه دو سوکور، بیماران با سرطان سر و گردن که نیاز به حداقل دوز 40 گری داشتند انتخاب شدند و محل تومورها نیز بین دو گروه کالندولا و پلاسبو یک‌سان سازی شد. هر دو گروه پلاسبو و کالندولا از ابتدای درمان به‌طور روزانه از ژل کالندولا 2٪ یا پلاسبویی که در اختیارشان قرار گرفته بود در طول دوره رادیوتراپی استفاده کردند. سپس شدت موکوزیت با سیستم OMAS به صورت هفتگی در کل پروسه رادیوتراپی که به طور معمول 6 هفته بود اندازه گیری و اطلاعات به‌دست آمده با آزمون های آماری آنالیز شد.
نتایج: شدت موکوزیت در بین دو گروه کالندولا و پلاسبو در کل دوره درمانی در کالندولا کم‌تر بود و نتایج معنی دار بود (p=0.048).در بررسی نتایج به‌طور هفتگی، در هفته های دوم٬ سوم و ششم نتایج بین کالندولا و شاهد معنادار بود و میانگین ایندکس OMAS در گروه کالندولا کم‌تر بود. میانگین شدت موکوزیت در زنان نيز بالاتر بود.
بحث و نتیجه گیری: ژل کالندولا در کاهش شدت موکوزیت موثر می باشد. شدت موکوزیت در زنان بیش‌تر است. با انجام مطالعات بیش‌تر می‌توان امید داشت در آینده از آن به عنوان درمانی برای موکوزیت ناشی از رادیوتراپی استفاده کرد.


Preview image: 
محل نشر یا ارائه:  کنگره51 انجمن دندان پزشکی ایران
-:  دکتر ندا بابایی، دکتر داریوش مسلمی، دکتر علی اکبر مقدم نیا، دکتر محمد خلیل پور، دکترسارا عاقل
سال ایرانی :  1390
موضوع:  رادیولوژی فک و صورت
امتیاز:  2.93
تعداد رای:  1
جمع آرا:  1

بازگشت به فهرست