مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

عامل احتمالی بیماری های دهانی در افراد مبتلا به ایدز

یک پژوهشگر متخصص بیماری های عفونی در دانشکده پزشکی دانشگاه فلوریدا این فرض را مطرح کرد که «سرکوب سیستم ایمنی توسط ویروس"اچ ای وی" به تغییرات میکروب های دهانی وسپس بیماری های دهانی منجرمی شود.» 17 مارچ 2011
منبع: مرکزعلوم بهداشتی دانشگاه فلوریدا
ترجمه: دکتر فریبا کرامت

بیماری های دهانی در افراد مبتلا به "اچ ای وی" بطورشایع و پیشرونده اتفاق می افتد ولی تا بحال پروسه آن به خوبی مشخص نشده است. محققان حدس می زنند که علت اصلی، تغییراتی است که در ساختار باکتری های موجود در دهان رخ می دهد.
با صرف 330000 دلار گراند یک ساله از طرف انستیتو ملی بهداشت، محققان دانشگاه فلوریدا در حال تحقیق می باشند تا به نقش اصلی پاتوژنها در پیشرفت بیماریهای دهان در افراد مبتلا به "اچ ای وی" پی ببرند.
دکتر گری وانگ، استادیار بیماری های عفونی، دانشکده پزشکی دانشگاه فلوریدا و محقق اصلی این تحقیق گفت: فرضیه این است که سرکوب سیستم ایمنی توسط ویروس"اچ ای وی" به تغییرات میکروب های دهانی کمک می کند وسپس منجر به بیماری های دهانی می شود. او همچنین گفت: مسئله اصلی این است که قادر باشیم نقش اصلی میکروب های دهانی را قبل از پیشرفت بیماری دهان در بیماران را به موقع تشخیص دهیم که آن می تواند موجب  پیشرفت ابزارهای مولکولی جدید و بیومارکرها برای غربالگری بیماری های دهانی شود.
آمار تخمینی کاملا متفاوت می باشد ولی بر اساس مقاله ای مروری در مجله پریودنتولوژی سال 2000، در حدود دوسوم افراد "اچ ای وی" مثبت مبتلا به عفونت لثه ( پریودنتیت) هستند.
در بیماران با ضعف سیستم ایمنی پریودنتیت بیشتر با اختلال در تغذیه مناسب به بهداشت بد دهان کمک می کند. آن همچنین  درکیفیت لذت بردن ازخوردن غذا موثر است.
در حدود 500 تا 700 گونه مختلف ازمیکروارگانیسم های دهانی شناخته شده اند وهر فرد می تواند حداکثر 100 گونه مختلف از این ارگانسیم ها را در دهان داشته باشد. در بیشتر افراد این باکتری ها بی آزار هستند و در حقیقت ممکن است در بیرون راندن بعضی از بیماری های باکتریایی، حتی مفید باشند. تجمع باکتری در فیلمی نازک برروی دندان ها با انواع مختلف ارگانیسم ها است که به ازدیاد  تجمعی باکتری ها بر اساس منفعت دوجانبه منجر می شود.  
دکتر کلی والکر، استاد بیولوژی دهانی از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه فلوریدا و همکار تحقیقاتی در این بررسی گفت:  واقعا مکانی برای یک پاتوژن فرصت طلب وجود ندارد تا بتوان رد پای آن را پیدا کرد.
اما وقتی پاسخ دهی سیستم ایمنی تضعیف می شود همانند بیماران مبتلا به "اچ ای وی"،  تغییر جهت در ترکیب تجمع میکروارگانیسم های دهانی می تواند به پاتوژن های فرصت طلب اجازه رشد ونمو آزادانه بدهد.

گروه تحقیقاتی دانشگاه فلوریدا کل آن تغییرات را از طریق مطالعه ای پایلوت درافراد" اچ ای وی" مثبت و منفی مبتلا به پریودنتیت  مزمن، مورد بررسی قرارمی دهند.
این تحقیق با همکاری سرپرست مرکز تحقیقات بیماری پریودنتال، دکتر نیلس اینگوارمگنوسون، استاد بیولوژی دهان، در دانشکده دندان پزشکی و همکار تحقیقاتی در حال انجام می باشد.
محققان از تکنیک های سکانس های "دی ان ای" و بیوانفورماتیک استفاده می کنند تا باکتری ها را طبقه بندی و اختلاف بین آنها ر ا درهر دو گروه، بیماران "اچ ای وی" مثبت ومنفی تعیین کنند. آنها همچنین طراحی کردند تا بفهمند که  چطور ترکیب بندی باکتری  ها در دهان این بیماران هما نند تغییرات وضعیت ایمنی درآنها،  تغییر می کند.
دکتر والکر گفت: ما علاقمندیم که جوابی قطعی پیدا کنیم که چه تفاوتی بین باکتری ها ی همراه با  پریودنتیت در بیماران "اچ ای وی" مثبت  وبیماران "اچ ای وی" منفی  وجود دارد.
مطالعات قبلی در مورد مقایسه پریودنتیت در بیماران "اچ ای وی" مثبت و بیماران"اچ ای وی" منفی نشان دادند که در ترکیب باکتری های دهانی در این دو گروه، اختلافی وجود ندارد. اما امروزه ابزارهای مولکولی حساس تری وجود دارد که توانایی تشخیص اختلافات جزئی را خیلی بیشتر دارند.
دانش و آگاهی  بهتر در مورد تعداد میکروب های دهانی به ما اجازه می دهد تا آنتی میکروبیال های را طراحی کنیم که در برابر گونه های خاصی از پاتوژن ها فعال هستند.
 دکتر والکر گفت: اگر ما بفهمیم که چه اختلافاتی بین دو گروه بیماران وجود دارد،سپس ما قادر خواهیم بود تا درمانهای اختصاصی استفاده کنیم تا جهت فلور میکروبی را تغییر دهد یا برخی بخش های میکروبی را که ممکن است مفید نباشند، حذف کنند.
منبع
hiv-aids.jpg
UF Researchers Suspect Bacterial Changes In Mouth Promote Oral Disease In People With HIV
17 Mar 2011 - 3:00 PDT

Oral disease occurs commonly and progresses rapidly among people who have HIV, but the process is poorly understood. Researchers suspect that the culprit is a change in the makeup of bacterial communities that live in the mouth.

Through a one-year grant of almost $330,000 from the National Institutes of Health, researchers at the University of Florida are trying to find out the role of various pathogens in the progression of oral disease among people infected with HIV.

"The hypothesis is that suppression of the immune system by HIV contributes to changes in the oral biota, which then contributes to oral disease," said Gary Wang, M.D., Ph.D., an assistant professor of infectious diseases in the UF College of Medicine, and principal investigator of the study. "The whole idea is to be able to understand the microbial signature early - before patients develop disease. That could lead to development of novel molecular tools and biomarkers to screen for disease."

Estimates vary widely, but up to two-thirds of people who have HIV also have periodontitis, according to a literature review in the journal Periodontology 2000.

For patients whose immune system is compromised, periodontitis further contributes to poor health by hindering proper nutrition. It also affects the ability to derive pleasure from eating.

About 500 to 700 different species of oral microorganisms have been identified, and one person can have up to 100 different species in the mouth. In most cases those bacteria do no harm, and may in fact provide benefit by crowding out disease-causing bacteria. Communities of bacteria thrive in a thin film on the teeth, with different types of organisms clustering together into neighborhoods based on mutual benefit.

"There's really not a place for an opportunist pathogen to get a foothold," said Clay Walker, Ph.D., a professor of oral biology in the UF College of Dentistry and co-investigator in the study.

But when the immune response is compromised, as in HIV-infected patients, a shift in the composition of microorganism communities can allow opportunistic pathogens to grow freely.

The UF team will examine those changes through a pilot study of HIV-positive and HIV-negative individuals who have chronic periodontitis.

The work is being carried out in collaboration with the Periodontal Disease Research Center, whose director is study co-investigator Nils Ingvar Magnusson, D.D.S., Odont. Dr., a professor of oral biology in the College of Dentistry.

The researchers will use sophisticated DNA sequencing techniques and bioinformatics to classify bacteria and identify differences between those in the two groups of patients. They also plan to track how bacterial composition in the mouth changes as people's immune status changes.

"We're interested in getting a definitive answer on whether there are differences in the bacteria associated with periodontitis in patients with HIV and in patients without HIV," Walker said.

Previous analyses comparing periodontitis in people with HIV and in people without HIV have found no difference in the bacterial composition in the mouth. But today there are more sensitive molecular tools that have much greater ability to detect subtle differences.

A better knowledge of the microbe population in the mouth would enable the design of antimicrobials that are active against particular species of pathogens.

"If we do find that there are differences between the two, we may be able to use specific treatments to shift the flora or eliminate certain segments that may not be beneficial," Walker said.

Source
: University of Florida Health Science CenterPreview image: 
-:  ترجمه: دکتر فریبا کرامت

بازگشت به فهرست