مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

A Review of Risk Factors in Orthodontic Practice

Sarvin  Sarmadi
Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Tehran University of Medical Sciences

Orthodontic  treatment  involves  the  application  of  various  materials  and  procedures  that  can  have  local  effects  on  the  teeth  and  surrounding  tissues  as  well  as  systemic  complications. A  classification  of  risk  factors  associated  with  orthodontic  therapy  is  a  complex  task. Classification  can  be  based  on  the  localization  of  a  condition  or  disease :
1) Generalized  or  systemic  conditions;  such  as  allergic reaction  to  material components  , polymer  toxicity.
2) Local  effects ; such  as  decalcification , caries , root  resorption, enamel  color  change , enamel fracture during debonding  and  damages from temporary  anchorage devices (TAD).  Also ,classification  can  be  based  on  operator  intervention  :
1) Standard  risk  factors ;such as TMD syndrome
2) Patient-related  or  intrinsic  risk  factors ;such  as  metabolic  profile  of  patient
3) Passive  operator  intervention ; like impaired  monitoring  of  early  signs  of  root  resorption  and  caries
4) Active operator  involvement (Wrongful  judgment ) ; such  as  functionally  and esthetically  unpleasing  treatment  results. At  last , classification can  be  based  on  the  severity  of  the  condition :
1)  Severe  irreversible ; such  as loss  of  periodontal  attachment (>4mm) or  severe generalized  root  resorption (>5mm)
2)  Moderate  irreversible ;  such  as  apical  root  resorption  of  teeth <3mm
3) Moderate  reversible ; such  as  gingivitits
4)  Light reversible; like the inflammation of periodontal tissues.


Preview image: 
محل نشر یا ارائه:  کنگره 10 انجمن ارتودنتیست ها
سال ایرانی :  1391
موضوع:  ارتودنسی
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست