مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

ارزیابی دقت پیش بینی سفالومتری درجراحی SETBACK مندیبل
بررسی تغییرات بافت نرم نیمرخ به دنبال کشیدن چهارپرمولر اول در بیماران کلاس IIگروه اول درمان شده به روش Begg
Level:  Postgraduate
بررسی تغییرات نیمرخ بافت نرم به دنبال کشیدن چهارپرمولردربیماران Class II div 1
Level:  Postgraduate
بررسی سفالومتریک اکلوژن نرمال برمبنای Natural Head Position (در دبیرستان های دخترانهٴ مشهد)
Level:  Postgraduate
بررسی سوفالومتریک اکلوژن نرمال بر مبنای (Natural head position) در مدارس راهنمایی مشهد
Level:  Postgraduate
مقایسه وضعیت مولرسوم فک پائین در افراد با اسکلت I.CL ، CL.II،CL.III حقیقی بدون CROWDING
Level:  Postgraduate
مطالعه میزان خطا در دستگاه های مختلف رادیوگرافی سفالومتری
Level:  Postgraduate
بررسی آزمایشگاهی تأثیرنیروهای بازسازی شده ی جویدن براستحکام شکست در سگمنت های دندانی یک پارچه شده توسط کامپوزیت تقویت شده با فیبر
Level:  Postgraduate
ارزیابی مقایسه ای خصوصیات نیرو– خمش سیمهای ارتدنسی نیکل–تایتانیم موجود رایج در بازار ایران
Level:  Postgraduate
ارزیابی مقایسه ای نسبت نیرو- خمش سیم های ارتدنسی استینلس استیل موجود در بازار ایران
Level:  Postgraduate
مقایسه روابط قدامی-خلفی قواعد اسکلت فکی به روش N.H.P و روش های قبلی ،در بالغین جوان با اکلوژن نرمال
Level:  Postgraduate
تحلیل تنش اینتروژن آرچ به روش اجزاء محدود سه بعدی
Level:  Postgraduate
ارزیابی مقایسه ای آنالیز sassouni ، delaire ، با برخی آنالیزهای رایج در تشخیص
Level:  Postgraduate
بررسی ویژگی های دندانی – استخوانی و بافت نرم بیماران مبتلا به سندروم داون از دیدگاه ارتدنسی
Level:  Postgraduate
معرفي دستگاه متحرك ارتودنسی جهت اينتروژن دندان های قدامی
Level:  Postgraduate
سنجش های خطی- تناسبی در ساختمان هاي كرانيوفاشيال دانش آموزان 17-6 ساله دارای نرمال شهر اصفهان
Level:  Postgraduate
بررسی مقايسه ای قدرت اتصال(bonding strength) در بين دو نوع براكت با سه نوع كامپوزيت
Level:  Postgraduate
گسترش سریع فك فوقاني (Rapid Maxillary Expantion) توسط وسيله متحرك
Level:  Postgraduate
بررسی میانگین ابعاد قوس های دندانی در دانش آموزان 17-6 سال واجد اکلوژن نرمال در شهر اصفهان
Level:  Postgraduate
بررسي و تعيين نورم هاي سفالومتريك بافت سخت دانش آموزان 18-14ساله اصفهان
Level:  Postgraduate