مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

بررسی تغییرات سفالومتریک بافت نرم لب ها متعاقب Retraction دندان های قدامی
Level:  Postgraduate
تحقیق کلینیکی بر روی درمان كراس بايت يك طرفه دنداني با دستگاه ترانس پالاتال آرچ
Level:  Postgraduate
بررسی مقایسه ای قدرت اتصال (Bond Strength) بین انواع کمپوزیت و براکت های جدید و Recycle شده با دو روش متفاوت.
Level:  Postgraduate
"معرفی دستگاه متحرک جدید جهت بستن اپن بایت قدامی به وسیله اینتروژن دندان های خلفی "
Level:  Postgraduate
بررسی میانگین شاخص های سفالومتری رادیوگرافیک جانبی بافت سخت دانش آموزان 17-6سال دارای اکلوژن نرمال شهر اصفهان
Level:  Postgraduate
بررسی مقایسه ای ویژگی های خمش سیم های ارتدنسی نیکل- تیتانیوم سوپر الاستیک (G&H, Rematitan lite, Force I)
Level:  Postgraduate
بررسی ویژگی های سفالومتریک ناهنجاریهای C1 III , C1 II در دو گروه سنی 12-8 و 18-14 سال جامعه دانش آموزی اصفهان
Level:  Postgraduate
تحلیل سیستم های نیروی موجود در فنرهای عقب برنده قطعه ای به روش عناصر محدود
Level:  Postgraduate
بررسی مقایسه ای توزیع تنش و کرنش در براکت های ارتدنسی با چند نوع نیروی مختلف به روش عناصر محدود
Level:  Postgraduate
بررسی مشخصات نیروی فنرهای بسته نیکل تیتانیوم سه کارخانه RMO , GAC , 3M
Level:  Postgraduate
تغییرات نسج نرم متعاقب جراحی ارتوگناتیک ماگزیلا
Level:  Postgraduate
بررسی تاثیر روشهای آماده سازی پرسلن بر استحکام اتصال برشی براکت های استیل به پرسلن
Level:  Postgraduate
بررسي الگوي نرمال رشد دنتوفاشيال در دانش آموزان 17- 6 سال داراي اكلوژن نرمال شهر اصفهان
Level:  Postgraduate
بررسی مطلوب ترین خط نیمرخ بافت نرم صورت درمردان و زنان
Level:  Postgraduate
بررسی تأثیر بیرون آوردن پرمولر اول بر رویش مولر سوم
Level:  Postgraduate
مقایسه تغییرات اسکلتال درمان های ارتودنسی ثابت و فانکشنال همراه با extraction چهار پریمولر اول در بیماران (Mandibular deficiency) Cl II/I
Level:  Postgraduate
بررسی استانداردهای سفالومتری بر پایه موقعیت طبیعی سر برای جراحی های ارتوگناتیک
Level:  Postgraduate
تعيين و بررسی نورم های سفالومتريک بافت نرم دانش آموزان 18-14ساله اصفهان
Level:  Postgraduate
مقایسه Posed Smile درمان های با و بدون کشیدن دندان
Level:  Postgraduate
تهیه تمپلیت سفالومتری جانبی و خلفی_قدا می بالغین با الکوژن نرمال در مشهد
Level:  Postgraduate