مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

استفاده از Jack-Screw در دستگاه فانکشنال برای تصحیح رابطه قدامی خلفی درمال اکلوژن CI II . d.I اسکلتال
Level:  Postgraduate
آنالیز بافت نرم و بررسی روابط صورت بر روی فتوگرافی
Level:  Postgraduate
ارزیابی نیروی اصطکاک در حرکت های ارتودنتیک دارای اصطکاک
Level:  Postgraduate
بررسی رابطه عرض بین کانین های ماگزیلاومندیبل
Level:  Postgraduate
بررسی اثر دو نوع Low Level Laser، KLO3 و Optodan بر میزان حرکت ارتودنسی دندان ها در Rabbit
Level:  Postgraduate
بررسی توزيع تنش در جداسازی انواع اتصال براکت های استنلس استیل به پرسلن های دندانی بر روی مدل رایانه ای
Level:  Postgraduate
بررسی تغییرات اسکلتال و دنتال به دنبال درمان با اپلاینس AIRA در بیماران C III div 1 (skeletal openbite –dental deepbite)
Level:  Postgraduate
مقایسه تأثیر Elastic tube و Elastic thread در Cuspid Retraction
Level:  Postgraduate
بررسی تاثیر تغییرات افقی وعمودی صورت تحتانی روی درک زیبایی نیمرخ
Level:  Postgraduate
تعیین استاندارد اندازه های سفالومتریک فک و صورت برای نوجوانان ایرانی(با میانگین سنی 12و 17 سال، بافت های سخت و نرم) و مطالعه تغییرات ناشی از پن
Level:  Postgraduate
بررسی تغییرات پروفایل بافت نرم متعاقب درمان ارتودنسی(Edgewise) در بیماران CI. II D.I
Level:  Postgraduate
بررسی نتایج درمانی مال اکلوژن های کلاس 2دسته 1 توسط دستگاه فانکشنال فرانکل تغییر یافته با اسپرینگ( Modified FR with Spridg)
Level:  Postgraduate
جلوگیری ازافزایش اورجت حین اصلاح محورطولی دندان های قدامی پایین Increased OJ prevention during IMPA correction
Level:  Postgraduate
طراحی و معرفی دستگاه فانکشنال جدید بانام Two Piece Function Corrector (T.P.F.C) و بررسی تغییرات دندانی استخوانی ناشی از کاربرد آن
Level:  Postgraduate
مقایسه درمان های Extraction و Non.Extraction در بیماران CLII div 1 (Border Line Crowding) مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز درمانی ارتدنسی در سال های 75-1370
Level:  Postgraduate
بررسی مقاومت براکت باند شده بر روی دندان های دائمی در سنین مختلف
Level:  Postgraduate
بررسی سفالومتریک تغییرات دندانی استخوانی در بیماران C1.II DIV. I درمان شده با دستگاه های سه گانه H.L.H (Head gear-Lip Bumper-Hawly)
Level:  Postgraduate
بررسی شکل و اندازه قوس دندانی دانش آموزان (18تا 14) ساله تهرانی با اکلوژن نرمال درسال 1378
Level:  Postgraduate
بررسی اثر دنتواسکلتال کاربرد توأم Tongue Appliance و چین کپ در بیماران cl III اسکلتال
Level:  Postgraduate
مقایسه قدرت باند برشی کامپوزیت های NO-MIX وPaste to Paste بر روی براکت های rebond شده
Level:  Postgraduate