مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

ارائه یک نرم افزار رایانه ای برای بررسی سه بعدی موقعیت دندان های فک پایین و نوع حرکات آن ها در طی درمان های ارتودنسی، توسط C.T.Scan بر روی اسکلت خ
Level:  Postgraduate
"مقایسه اکلوژن نهایی بیماران Cl. I Malocclusion درمان شده از طریق Non-Ext. با سه سیستم ارتودنسی ثابت (Standard edgewise، Roth و MBT) بر اساس معیارهای ABO Grading System"
Level:  Postgraduate
بررسی رابطه ژن های MSX1، TGFB3 با شکاف لب و کام در جمعیت ایرانی به روش مولکولی
Level:  Postgraduate
بررسی اثر سه نوع حرکت مختلف ارتودنتیک بر توزیع تنش اطراف ریشه دندان سانترال بالا با استفاده از روش Finite Element
Level:  Postgraduate
بررسی همبستگی شیب پلن اکلوزال با ارتفاع تحتانی قدامی صورت متعاقب جراحی ارتو گناتیک ست بک مندیبل در بیماران مبتلا به مال اکلوژن کلاس III اسکلت
Level:  Postgraduate
بررسی مقایسه ای استحکام پیوند در کاربرد مجدد براکت های ارتدنسی با براکت های نو
Level:  Postgraduate
ارزیابی پایان نامه های تخصصی ارتدنسی منتشر شده در دانشگاه های ایران
Level:  Postgraduate
Magnetic Application With Functional Applicance in ClII-I Treatment
Level:  Postgraduate
بررسی اثر گسترش سریع کام بر روی کم شنوایی هدایتی
Level:  Postgraduate
مقایسه استحکام باند برشی مدیفیکاسیون های مختلف کمپوزیت NO-MIX در باندینگ براکت های ارتودنسی
Level:  Postgraduate
بررسی رابطه میزان کلسیفیکاسیون دندان و استخوان های مچ و دست در نوجوانان دارای اکلوژن نرمال
Level:  Postgraduate
تعیین چگونگی توزیع تنش در PDL دندان های ماگزیلا به دنبال کاربرد انواع هدگیر به کمک روش آنالیز اجزاء محدود
Level:  Postgraduate
ارائه یک نرم افزاررایانه ای برای بررسی سه بعدی ابعاد قوس دندانی و میزان کمبود فضای فک پایین و تغییرات آن ها طی درمان های ارتودنسی، با استفاده
Level:  Postgraduate
بررسی اثرات بیو مکانیکال طویل کردن مندیبل توسط کشش تدریجی کال استخوانی با استفاده از مدل کامپیوتری FEM
Level:  Postgraduate
بررسی مقایسه ای توزیع تنش در Segmented Arch Technique به روش Finite Element
Level:  Postgraduate
بررسی تقارن سر و صورت در کودکان 13-9 ساله تهرانی با استفاده از رادیوگرافی خلفی- قدامی (P.A) و تکنیک NHP
Level:  Postgraduate
سفالیک ایندکس و آرچ فرم در مال اکلوژن های II Classو Class III اسکتال و مقایسه ان با اکلوژن نرمال
Level:  Postgraduate
بررسی و تهیه تمپلیت سفالومتری در کودکان 11تا 13 ساله با اکلوژن نرمال درمشهد
Level:  Postgraduate
مقایسه اندازه دندان ها و ابعاد قوس دندانی در دو گروه اکلوژن نرمال و مال اکلوژن کلاس یک
Level:  Postgraduate
مقایسه Shear Bond Strenght سه نوع سمان گلاس آینومر در Banding ارتودنسی (In vitro)
Level:  Postgraduate