برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساسنامه انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

فصل اول ـ كليات

ماده 1ـ به استناد مصوبه دويست‌وشصت‌ودومين جلسه مورخ 7/8/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين‌نامه مربوطه وتصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه  فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامید می شود انجمن علمي پزشکی لیزری ایران بر اساس مواد آتي تشكيل مي‌گردد كه در سطور بعد به اختصار " انجمن " ناميده مي‌شود .

ماده 2ـ انجمن صرفاً در زمينه‌هاي علمي ، تحقيقاتي ، تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي‌نمايد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند .

ماده 3ـ انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون و ثبت در اداره ثبت شركت‌ها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات‌مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد .

ماده 4ـ مركز انجمن در شهر : .تهران آدرس : خ شریعتی- بالاتر از ظفر- کوچه صادقیان – پلاک 6- واحد 3 است و شعب آن مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود ، در ضمن روند تشكيل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هيات‌مديره انجمن مركزي و تحت نظارت آنها خواهد بود .

ماده 5ـ انجمن داراي تابعيت ايراني است .

ماده 6ـ انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري‌اسلامي ايران است .
فصل دوم ـ شرح وظايف و اهداف

ماده 7ـ به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده 2 اساسنامه انجمن ، اقدامات و فعاليت‌هاي زير را به عمل خواهد آورد .

1ـ7ـ ايجاد ارتباط علمي ، فني ، تحقيقاتي ، آموزشي و تبادل‌نظر بين محققان ، متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه‌هاي گوناگون پزشکی لیزری سروکار دارند .

2ـ7ـ همكاري با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي در برنامه‌ريزي امور آموزشي ، پژوهشي .

3ـ7ـ ارزیابی وبازنگری برنامه های آموزشی،پژوهشی وارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.

4ـ7ـ ارائه خدمات آموزشي ، علمي ، فني و پژوهشي بر اساس ضوابط مربوطه.

5ــ7ـ ترغيب و تشويق دانشمندان ،‌ پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت‌هاي علمي ، پژوهشي و آموزشي .

6ـ7ـ تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي ، آموزشي وبرگزاری گردهمائیهای بازآموزی،آموزشی وپژوهشی درسطوح داخلی وخارجی با رعایت قوانین ومقررات جاری کشور.
فصل سوم ـ عضويت

ماده 8ـ عضويت در انجمن به طرق زير مي‌‌باشد :

1ـ8ـ عضويت پيوسته : هيات موسس انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه تخصصی پزشکی در يكي از رشته‌هاي مرتبط با لیزر يا رشته‌هاي وابسته باشند مي‌توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند .

2ـ8ـ عضويت وابسته : افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند :

كليه كساني كه داراي درجه دکترا در يكي از رشته‌هاي پزشکی ودندانپزشکی باشند و كليه افرادي كه داراي مدرک کارشناسی ارشد تحصیلات مرتبط با علوم پایه لیزرپزشکی می باشند  .

3ـ8ـ عضويت افتخاري : شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي ، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند مي‌توانند به عضويت افتخاري پذيرفتــه شوند .

تبصره 1ـ اعضاي وابسته مي‌توانند با احراز شرايط و تصويب هيات‌مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند .

تبصره 2ـ اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيات‌ موسس و هيات‌مديره مذكور در ماده 7 آيين‌نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت ودومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند .


ماده 9ـ هر يك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيات‌مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد .

تبصره ـ پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد .


ماده 10ـ عضويت در انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي‌‌يابد :

1ـ10ـ استعفاي كتبي عضو

2ـ10ـ عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيات‌مديره تعيين مي‌نمايد .

3ـ10ـ زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هيات‌هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام‌پزشكي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي .

تبصره 1ـ مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است .

تبصره 2ـ تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تائيد هيات نظارت بر عملكرد انجمن بر اساس موضوع بند 7 ماده 13 آيين‌نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف کميسيون ، با هيات‌مديره خواهد بود .
فصل چهارم ـ اركان انجمن

ماده 11ـ انجمن داراي اركان زير است :

1ـ11ـ مجمع عمومي

2ـ11ـ هيات‌مديره

3ـ11ـ بازرس

الف ـ مجمع عمومي

ماده 12ـ مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت زير تشكيل مي‌گردد :

1ـ12ـ مجمع عمومي عادي كه هر سال يك‌بار تشكيل مي‌شود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي‌كند و نيز مي‌تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشكيل گردد .

2ـ12ـ مجمع عمومي فوق‌العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم درخصوص انحلال انجمن تشكيل مي‌شود و نتيجه تصميمات آن درخصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت ودومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ7/8/70 قابل اجـرا خواهد بود . مجامع عمومي فوق‌العاده به دعوت هيات‌مديره يا بازرس يا يك‌پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي‌گردد .

تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده هر يك با حضور حداقل نصف به‌علاوه يك اعضاء رسميت مي‌يابد و تصمیمات با اکثریت آرا خواهد بود .

تبصره 2ـ چنانچه حدنصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده به دست نيامد به فاصله يك‌ماه از تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي‌شود در اينصورت مجمع با هر تعداد از اعضاي حاضر تشكيل خواهد شد .

ماده 13ـ وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي‌باشد :

1ـ13ـ ‌استماع گزارش هيات‌مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت‌هاي سالانه انجمن.

2ـ13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت.

3ـ13ـ انتخاب و يا عزل اعضاي هيات‌مديره.

4ـ13ـ انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي‌البدل .

5ـ13ـ تصويب كليه آيين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي موردلزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيات‌مديره.

6ـ13ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي  انتشار آگهي‌هاي انجمن.

تبصره ـ در كليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذكور در تبصره 1 ماده 10 آيين‌نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت ودومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ7/8/70 جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد . در صورت عدم حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت .

ب ـ هيات‌مديره

ماده 14ـ اعضاي هيا‌ت‌مديره مركب از ( 5 تا 7 یا 9 ) نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب مي‌شوند . اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 2 سال يك بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

تبصره 1- جلسات هيات‌مديره حداقل هر يك ماه يك بار تشكيل مي‌شود و با حضور دوسوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضرين خواهد بود.

ماده 15ـ هيات‌مديره در اولين جلسه يك نفر رئيس ، يك نفر نايب‌رئيس و يك نفر دبير(عندالزوم) و يك نفر خزانه‌دار با راي كتبي اكثريت اعضاي هيات‌مديره انتخاب مي‌نمايد .

 تبصره 1 - رئيس هيات‌مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجری كليه مصوبات هيات‌مديره و نماينده قانوني و شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود .

تبصره 2ـ کليه اوراق تعهدآور با امضای رئيس هيات‌مديره و  امضاي خزانه‌دار و مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي اداري با  امضاي رئيس هيات‌مديره و در غياب او نايب‌رئيس خواهد بود .

تبصره 4ـ چنانچه هريك از اعضاي هيات‌مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه ( به تشخيص هيات‌مديره ) در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد .

تبصره 5ـ در صورت استعفا و بركناري و يا فوت هريك از اعضاي هيات‌مديره عضو علي‌البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .

ماده 16ـ هيات‌مديره موظف است ظرف حداكثر چهارماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات‌مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ارسال نمايند.

تبصره ـ هيات‌مديره قبلي تا تائيد هيات‌مديره جديد از وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ، مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 17ـ وظايف و اختيارات هيات‌مديره :

1ـ17ـ دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده.

2ـ17ـ اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي .

3ـ17ـ تشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي‌هاي علمي ، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

4ـ17ـ تهيه ضوابط و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي.

5ـ17ـ تهيه گزارش سالانه فعاليت‌هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي.

6ـ17ـ تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي.

7ـ17ـ قبول هدايا و كمك‌هاي مالي براي انجمن.

8ـ17ـ پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي وفوق العاده.

9ـ17ـ اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه .

10ـ17ـ تشكيل كميته‌هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها.

11ـ17ـ انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور.

12ـ17ـ اقامه دعوي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه مي‌شود در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و توكيل غير.

13ـ17ـ اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور .

14ـ17ـ پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق‌العاده.

ج ـ بازرس

ماده 18ـ انجمن داراي یک نفر بازرس اصلي و یک نفر علي‌البدل خواهد بود كه هر2 سال يك بار در جلسه مجمع عمومي عادي با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهند شد .

ماده 19ـ وظايف بازرس به شرح زير است :

1ـ19ـ بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي.

2ـ19ـ بررسي گزارش سالانه هيات‌مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع عمومي.

3ـ19ـ گزارش هرگونه تخلف هيات‌مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.

4ـ19ـ دعوت از مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري .

ماده 20ـ شركت بازرس در جلسات هيات‌مديره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان مي‌تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هيات‌مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد .

ماده 21ـ در پايان هر سال مالي رياست هيات‌مديره گزارش فعاليت‌هاي سالانه انجمن و ترازنامه مالي آن را حداقل 45 روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تائيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد . 

ماده 22ـ منابع مالي انجمن عبارتست از :

1ـ22ـ حق عضويت اعضا

2ـ22ـ از محل هدايا و كمك‌ها

3ـ22ـ درآمد حاصل از فعاليت‌هاي آموزشي ، پژوهشي و فنی و انتشاراتي
فصل پنجم ـ موارد انحلال انجمن

ماده 23ـ در صورت درخواست هيات‌مديره يا بازرس و يا 3/1 اعضاي پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده به هر دليل انجمن منحل مي‌گردد .

ماده 24ـ مجمع عمومي فوق‌العاده كه تصميم به انحلال انجمن مي‌گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيات‌ تسويه و تعيين مدت ماموريت آن اقدام خواهد كرد .

ماده 25ـ هيات تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق‌العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي‌نمايد . ختم عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيـرالانتشار آگهي شود و مراتب به وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی اعلام گردد .

تبصره ـ باقيمانده دارايي‌هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج و تصويب هيات تسويه و نيز اطلاع کميسيون به يكي از موسسات آموزشي‌تحقيقاتي كشور اهدا خواهد شد .
فصل ششم-سایر مقررات

ماده 26-طرح ها وبرنامه ها وسایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از انحاء با وظایف یکی از وزارتخانه ها وسازمان های دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ذیربط به مرحله اجرادر خواهد آمد.

ماد0 27-این اساسنامه مشتمل بر شش فصل وبیست وشش ماده و........تبصره در تاریخ..........به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.

مبنا: 
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست