برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

منابع بوردهای تخصصی ارتودنسی

نظر به ضرورت بازنگری در کتب رفرانس ارتودنسی بورد تخصصی و با عنایت به تأکید بر آگاهی هر چه بیش تر دستیاران عزیز این رشته به باید های آموزشی، خواهشمندم ضمن نظر خواهی از همکاران محترم آن گروه و به ویژه سرپرست تخصصی و بررسی همه جانبه نسبت به پیشنهاد منابع علمی مورد نیاز جهت امتحان بورد تخصصی سال آینده با در نظر گرفتن موارد زیر اقدام و حداکثر تا 20تیر 85 پاسخ خود را به آدرس شیراز- خیابان قصر دشت- دانشکده دندان پزشکی گروه ارتودنسی و یا با شماره دورنگار 6270325-0711 و یا آدرس پستی[email protected] ارسال فرمایند. مساعدت جنابعالی و سایر همکاران در ارتقاء سطح علمی امتحانات بورد تخصصی موجب امتنان خواهد بود. مواردی که در انتخاب کتب رفرانس مورد نظر است:

1.    از کتاب های علمی موجود در رشته ارتودنسی علاوه بر کتب اعلام شده فعلی به عنوان رفرانس بورد می توان استفاده کرد.
2.    دلیلی بر انتخاب یک کتاب به صورت کامل نمی باشد و می توان فصل یا فصولی از کتاب و حتی صفحاتی از فصل یک کتاب را پیشنهاد کرد.
3.    مطالب مورد نظر به شکلی انتخاب شوند که در بر گیرنده سرفصل ها و عناوین ذکر شده در برنامه آموزش دوره تخصصی ارتودنسی باشد.
4.    دلیلی بر این که تمام رفرانس های جدید باشند وجود ندارد. اگر فصلی از یک کتاب قدیمی هم در یادگیری هر چه بیش تر مطالب مفید می باشد و در کتب جدید به خوبی به آن اشاره نشده می تواند مد نظر قرار گیرد.
5.    با توجه به حجم زیاد مقالات در مجلات معتبر بین المللی و عدم ضرورت آگاهی دستیاران به تمامی این مقالات و پژوهش هایی که بر روی این موضوعات متمرکز شده اند را به عنوان رفرانس انتخاب و اعلام کرد. در این رابطه مقالات اصیل و بنیادی که در مجلات سال های قبل به چاپ رسیده اند مدنظر می باشند.
6.    در صورتی که ضرورت آگاهی دستیاران از مقالات منتشر شده در مجلات داخلی در رشته ارتودنسی را تأکید می نماید نام مجلات مورد نظر را اعلام فرمایند.

دکترحمیدرضاپاکشیر
دبیر هیات ممتحنه بورد تخصصی ارتدنسی


بازگشت به فهرست