برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - قانون اجازه ادامه تحصيل

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی


قانون اجازه ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر به مشمولان قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور (اعم از دولتی و غیر دولتی)

ماده واحده – مشمولان قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 1365/3/1 که در حین انجام
خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی خود در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (اعم از دولتی یا غیر دولتی) و موسسات و سازمان های پژوهشی، برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر پذیرفته می شوند می توانند با سپردن تضمین کافی به تشخیص وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص شوند و دو برابر مابقی تعهدات موضوع قانون مذکور را پس از اتمام مقطع تحصیلی، در همان دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا موسسات و سازمان های پژوهشی انجام دهند. در صورتی که به عللی اتمام تعهد در دانشگاه ممکن نباشد مابقی تعهدات خود را در نیروهای نظامی و انتظامی طی کنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/2/29 به تایید شورای نگهبان رسیده است.مبنا: 
مجلس

بازگشت به فهرست