برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جستجو:
 

راهنمای پایان نامه تحصیلی

نحوه پذیرش دستیاران در رشته های تخصصی دندان پزشکی

اساس نامه شورای عالی هم اندیشی استادان دانشگاه ها

آئین نامه نحوۀ معادل سازی فعالیت های موظف اعضاء هیأت علمی- پيشنهادی

راهنمای امتحانات بورد تخصصی ارتودنسی

آیین نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی

کلیات و چگونگی تعیین شرح وظایف و نحوه ارزشیابی فعالیت های اعضاء هیأت علمی

دوره کاردانی بهداشت دهان

دوره تخصصی جراحی دهان و فک و صورت

دوره تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت

دوره تخصصی پروتزهای دندانی

دوره تخصصی پاتولوژی دهان و فک

دوره تخصصی بیماری‌های دهان و تشخیص

دوره تخصصی دندان پزشکی کودکان

دوره تخصصی ارتودانتیکس

دوره تخصصی پریودانتیکس

دوره تخصصی اندودانتیکس

آئین نامه بازنگری شده ارتقاء هیـأت علمی

آئین نامه ارتقاء اعضاء هیٱت علمی

وظایف هیأت علمی - منابع

وظایف هیأت علمی - ضمیمه دوم

وظایف هیأت علمی - ضمیمه اول

وظایف هیأت علمی - روش پیشنهادی

وظایف هیأت علمی - نقاط ضعف سیستم های ارزشیابی

وظایف هیأت علمی - ارزشیابی استاد

وظایف هیأت علمی - فعالیت های فردی اجتماعی

وظایف هیأت علمی - فعالیت های خارج از دانشکده

وظایف هیأت علمی - مدیریت و رهبری

وظایف هیأت علمی - خدمات درمانی

وظایف هیأت علمی - توسعه فردی

وظایف هیأت علمی - پژوهش

وظایف هیأت علمی - فهرست فعالیت های آموزش

وظایف هیأت علمی -آموزش

وظایف و اختیارات اعضاء هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور- پیشنهادی

دستور العمل ثبت نام بیست و یکمین دوره امتحانات پذیرش دستیار دندان پزشکی اردیبهشت سال 1386

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

استخدام هیات علمی - جدول فوق العاده بدی آب و هوا

استخدام هیات علمی - بند الف تبصره 36 قانون بودجه 1358 کل کشور

استخدام هیات علمی - تسهیلات ویژه اعضا هیات علمی ایثارگر

استخدام هیات علمی - جدول فوق العاده مدیریت

استخدام هیات علمی - جدول فوق العاده جذب

استخدام هیات علمی - آیین نامه نحوه و میزان پرداخت حق التعلیم مربیان ورزش

استخدام هیات علمی - قانون اجازه ادامه تحصيل

استخدام هیات علمی - بخشنامه

استخدام هیات علمی - آيين نامه اجرایی قانون نحوه تامین

استخدام هیات علمی - قانون نحوه تامین

استخدام هیات علمی - قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب

استخدام هیات علمی - آيين نامه اجرایی قانون و مقررات انتظامی

استخدام هیات علمی - قانون و مقررات انتظامی

استخدام هیات علمی - آیین نامه مديريت