برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

دستور العمل ثبت نام بیست و یکمین دوره امتحانات پذیرش دستیار دندان پزشکی اردیبهشت سال 1386

1- تاریخ ثبت نام:
1-1- داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ 30 دی 85 لغایت 18 بهمن 85 به اداره تحصیلات تکمیلی یا اداره آموزش یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که دانشکده دندان پزشکی دارند مراجعه و بر اساس مفاد این دفترچه ثبت نام نمایند.

2-1- مسؤولین ثبت نام می بایست از فرم ضمیمه به تعداد کافی تکثیر و اطلاعات مورد نیاز مندرج در آن را با دقت تکمیل و تایپ نمایند و پس از تائید مراجع ذیصلاح بلافاصله بعد از اتمام تاریخ ثبت نام به همراه کلیه مدارک ثبت نام شدگان حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 30 بهمن 85 از طریق پست پیشتاز یا سفارشی به دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی ارسال تا جهت داوطلبان کارت و پاسخنامه کامپیوتری صادر گردد.

3-1- لازم است مشخصات شناسنامه ای داوطلبان خصوصاً داوطلبانی که دارای پسوند نام خانوادگی می باشند دقیقاً بر اساس مندرجات شناسنامه و بطور خوانا در لیست ارسالی درج شود.

2- برگزاری آزمون

1-2- آزمون کتبی رٱس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 13 اردیبهشت 86 بطور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، مشهد و همدان برگزار می شود.

2-2- کارت ورود به جلسه در روز چهارشنبه 12 اردیبهشت 86 در محل یکی از دانشگاه های انتخابی فوق مندرج در فرم ثبت نام توزیع خواهد شد.

3- نمره دهی آزمون

1-3- تعداد سؤالات آزمون با احتساب 20 سؤال از هر یک از رشته های 10 گانه تخصصی دندان پزشکی و زبان انگلیسی جمعاً 220 سؤال تستی چهار گزینه ای می باشد.

2-3- برای هر سؤال باید تنها یک گزینه که در میان گزینه های ارائه شده بهترین پاسخ ممکن است انتخاب گردد.

3-3- برای کلیه سؤالات رشته انتخابی ضریب 3 زبان ضریب 2 و بقیه دروس ضریب 1 اعمال می گردد.

4-3- به هر سؤال با پاسخ اشتباه یک سوم نمره منفی تعلق می گیرد یعنی به هر 3 سؤال با پاسخ اشتباه یک نمره منفی تعلق می گیرد.

5-3- به سؤالات بدون پاسخ نمره منفی تعلق نمی گیرد.

6-3- به هر سؤال که بیش از یک گزینه پاسخ داده شده باشد نمره منفی تعلق می گیرد.

7-3- روش آزمون و نمره دهی بر اسا س مقررات کلی آزمون ها می باشد.

4- شرایط لازم برای پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی

1-4- اعتقاد کامل به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور

2-4- داشتن مدرک دکترای دندان پزشکی عمومی و یا فارغ التحصیل شدن دانشجویان سال آخر حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 86

تبصره: دانشجویان فقط برای یک بار به عنوان دانشجوی سال آخر محسوب می شوند اعم از اینکه تنها پایان نامه را دفاع نکرده و یا واحد باقیمانده داشته باشند.

3-4- برای داوطلبان مذکوری که مشمول خدمات نظام وظیفه می باشند چنانچه زمان فارغ التحصیلی تا تاریخ 31 شهریور 86 کمتر از 6 ماه باشد امکان شرکت در آزمون وجود دارد.

4-4- کلیه فارغ التحصیلان بعد از 10 دی 84 که حداکثر سه ماه پس از فارغ التحصیلی طرح نیروی انسانی خود را شروع نموده باشند مجاز به شرکت در آزمون می باشند اینگونه داوطلبان می باید طرح خود را بدون وقفه تا زمان شروع دستیاری ادامه دهند بدیهی است مابقی طرح را پس از اتمام دوره تخصصی انجام خواهند داد. فارغ التحصیلان قبل از این تاریخ نیز می بایستی حداکثر طرح خود را تا تاریخ 10 فروردین 85 شروع کرده باشند.

تبصره: ثبت نام داوطلبانی که پس از 19 آبان 85 فارغ التحصیل شده و یا می شوند بلا مانع می باشد لکن گواهی شروع به طرح حداکثر 3 ماه پس از فارغ التحصیلی هنگام ارائه برگ انتخاب رشته الزامی است.

5-4- کلیه فارغ التحصیلان مشمول طرح در هنگام ارائه برگ انتخاب رشته باید گواهی ادامه طرح نیروی انسانی خود را مجدداً ارائه نمایند.

6-4- کلیه نیروهای مشمول طرح در صورت قبولی در آزمون به هنگام ثبت نام در دوره باید گواهی اشتغال به طرح تا تاریخ 31 شهریور 86 ارائه نمایند.

7-4- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی جهت آقایان بغیر از موارد ذکر شده در بند 2-4 و 3-4

تبصره: داوطلبان دارای معافیت موقت (پزشکی یا کفالت) فقط با مسئولیت خود داوطلبان می توانند ثبت نام نمایند. بدیهی است در صورت فراخواندن آنان به انجام خدمت نظام وظیفه این وزارتخانه هیچگونه تعهدی جهت ترخیص آنان به عهده نخواهد داشت.

8-4- آقایانی که خدمت سربازی خود را بعد از دریافت مدرک دکترای دندان پزشکی در هر یک از نیروهای نظامی، انتظامی، پیام آوران بهداشت انجام داده و یا حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 86 به پایان برسانند می توانند ثبت نام نمایند.

9-4- برخورداری از سلامت جسمانی، روانی و نداشتن نقص عضو مؤثر حرفه ای در ارتباط با رشته متقاضی

تبصره: در صورت داشتن نقص عضو مؤثری حرفه ای به تشخیص و تأیید شورای عالی پزشکی امکان ادامه تحصیل از این گروه سلب می گردد.

10-4- پس از تکمیل فرم انتخاب رشته و اعلام نتیجه آزمون پذیرفته شدگان در صورت انصراف یا عدم ثبت نام در مهلت مقرر به هر دلیل می باید میزان خسارات را طبق مقررات پرداخت نمایند علاوه بر این برای یک دوره از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهند بود بدیهی است شرکت در آزمون 2 دوره آینده برای این گروه منوط به پرداخت خسارات خواهد بود.

5- مدارک مورد نیاز

1-5- سه قطعه عکس  4× 3 که در سال جاری گرفته شده و مشخصات شناسنامه ای داوطلب پشت آن قید شده باشد.

تبصره: لازم است یک قطعه عکس به فرم ثبت نام الصاق گردد.

2-5- اصل فیش بانکی به مبلغ 000/50 ریال برای دانشجویانی که تا تاریخ 31 شهریور 86 فارغ التحصیل می شوند و مبلغ 000/150 ریال برای فارغ التحصیلان به حساب جاری شماره 1278 خزانه داری کل (قابل پرداخت در کلیه شعبه های بانک ملی)

3-5- فرم تکمیل شده، تقاضانامه، ثبت نام

4-5- فرم تکمیل شده هیأت مرکزی گزینش دانشجو

5-5- یک برگ تصویر خوانا از صفحه اول شناسنامه و در صورت هر گونه توضیح اضافی تصویر توضیحات شناسنامه

6-5- داوطلبان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران برای استفاده از این سهمیه باید حسب مورد، اصل مدارک لازم را به تائید بالاترین مقام اجرائی نهاد ذیربط مربوطه برسانند. (تکمیل فرم مربوطه).

تبصره: کسانی که بعد از سال 1368 یک بار از سهمیه رزمندگی استفاده نموده اند برای استفاده مجدد از سهمیه مربوطه می بایست گواهی مبنی بر شش ماه دیگر خدمت داوطلبانه بسیجی که به تائید ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسیده باشد ارائه نمایند.

7-5- تکمیل و ارسال فرم شماره 1 برای اعضاء هیٱت علمی موضوع بند 3-6 با تائید بالاترین مقام مسئول دانشگاه علوم پزشکی

8-5- معرفی نامه از ستاد کل نیروهای مسلح جهت داوطلبان استفاده کننده از سهمیه نیروهای مسلح

9-5- فتوکپی برگ پایان خدمت یا معافی جهت آقایان به غیر از موارد ذکر شده در بند 2-4 و 3-4

10-5- گواهی مبنی بر وضعیت خدمات با یکی از شرایط زیر:

  الف- گواهی مبنی بر شروع به طرح نیروی انسانی حداکثر 3 ماه پس از فارغ التحصیلی برای فارغ التحصیل 10 دی 84 به بعد.

ب- گواهی مبنی بر شروع به طرح نیروی انسانی حداکثر در تاریخ 10 فروردین 85 برای فارغ التحصیل 9 دی 84 به قبل

ج- گواهی مبنی بر اتمام طرح نیروی انسانی تا تاریخ 31 شهریور 86 برای کسانی که مشمول بند الف و ب نمی شوند.

د- معافیت طرح

11-5- تکمیل فرم و امضاء توصیه نامه دبیر خانه

6- نکات قابل توجه

1-6- هیچ فردی تحت هیچ شرایطی بدون شرکت در آزمون سراسری پذیرش دستیار دندان پزشکی و بدون کسب حد نصاب های لازم نمی تواند وارد دوره دستیاری شود.

2-6- لازم است داوطلبان مدارک ثبت نام شرکت در آزمون را به دانشگاه مورد نظر تحویل دهند. بدیهی است ثبت نام صرفاً در دانشگاههای علوم پزشکی دارای دانشکده دندان پزشکی انجام می پذیرد.

3-6- مربیانی که حداقل 5 سال سابقه خدمت تمام وقت و بلاانقطاع در رشته مربوطه تا تاریخ شرکت در امتحان به صورت هیٱت علمی دز یکی از دانشکده های دندان پزشکی تبریز- همدان- بابل- گیلان و یا 3 سال خدمت تمام وقت در دانشکده های دندان پزشکی زاهدان- یزد- رفسنجان و اهواز داشته باشند با ارائه معرفی نامه رسمی از دانشگاه مربوطه می توانند از سهمیه مورد نظر استفاده نموده و در صورتی که 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد در رشته انتخابی را کسب نمایند به صورت یک سهمیه اضافه در نظر گرفته می شوند.

تبصره: تعهد دستیاری این قبیل افراد بر مبنای دو برابر سنوات تحصیل و به صورت خاص برای دانشگاه مربوطه اخذ خواهد شد.

7- سهمیه ها

1-7- سهمیه رزمندگان

20% از ظرفیت پذیرش کل هر رشته در کشور به رزمندگان و ایثارگران، جانبازان با معلولیت بیش از 25%، آزادگان و همچنین به فرزندان و همسران شهداء، فرزندان و همسران جانباز 50% به بالا و فرزندان و همسران آزادگان که 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، تعلق می گیرد.

بر اساس ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که در این آئین نامه به نام رزمنده نامیده می شوند به افرادی اطلاق می شود که از تاریخ 31 شهریور 1359 لغایت 31 شهریور 1367 حداقل 6 ماه متناوب یا متوالی داوطلبانه در مناطق عملیاتی حضور داشته باشند.

توضیح1: مناطق عملیاتی بر اساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین می گردد.

توضیح2: مدت اسارت جزو مدت حضور در جبهه تلقی می گردد.

توضیح3: مدت حضور داوطلبانه جانبازان انقلاب اسلامی با معلولیت بیش از 25% به ازای هر 10 درصد معلولیت اضافی مدت 6 ماه حضور در جبهه محاسبه خواهد شد.

2-7- 80% از ظرفیت به عنوان سهمیه آزاد می باشد.

1-2-7- تعهد خاص آموزشی

جهت تکمیل نیروی آموزشی ماندگار در دانشکده های دندان پزشکی تازه تأسیس، بخشی از پذیرش دستیاری به صورت تعهد خاص جهت برخی رشته ها برای برخی دانشکده ها می باشد که داوطلبان متقاضی و بومی واجد شرایط باید در ردیف مربوطه در فرم ثبت نام علاقه مندی خود را اعلام نمایند پذیرش این افراد در هر رشته مشروط به کسب حد نصاب نمره کتبی و موفقیت در مصاحبه و سپردن تعهد خدمتی 3 برابر دوران تحصیل خواهد بود.

2-2-7- تعهد خاص درمانی

جهت راه اندازی و تکمیل کلینیک های تخصصی در استان هایی که دارای دانشکده دندان پزشکی نمی باشند داوطلبان متقاضی و بومی واجد شرایط باید در ردیف مربوطه در فرم ثبت نام علاقه مندی خود را اعلام نمایند پذیرش این افراد در هر رشته مشروط به کسب حد نصاب نمره کتبی و موفقیت در مصاحبه و سپردن تعهد خدمتی 3 برابر دوران تحصیل خواهد بود.

3-2-7- کسانی که در دوران تحصیل دکتری دندان پزشکی خود از سهمیه استانی یا مناطق محروم استفاده نموده اند به صورت اتوماتیک در لیست تعهد خاص آن استان قرار می گیرند و مشمول سپردن تعهد خدمتی به میزان 3 برابر دوران دستیاری می باشند و پذیرش آنان منوط به ارائه تعهد نامه محضری است. کسانی که تعهد دوره دکتری دندان پزشکی عمومی آنان بیش از سه برابر دوره دستیاری باشد تعهد دستیاری به عنوان بخشی از تعهد دوره عمومی محسوب می گردد. این گونه داوطلبان در صورتی که از ظرفیت آزاد (با پرداخت شهریه) استفاده نمایند موظف به سپردن تعهد خدمتی به میزان 3 برابر دوران دستیاری (تعهد خاص) به استان مربوطه می باشند.

4-2-7- سهمیه نیروهای مسلح: این سهمیه متعلق به دندان پزشکان رسمی شاغل در نیروهای مسلح جهت ادامه تحصیل فقط در پذیرش دولتی می باشد و افرادی می توانند از این سهمیه استفاده کنند که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شده و در آزمون شرکت نموده و حداقل 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد در پذیرش دولتی را در یکی از رشته های تخصصی کسب نمایند. در این سهمیه برای هر رشته تخصصی حداکثر یک نفر پیش بینی شده است. 5/2% از ظرفیت کل پذیرش دولتی متعلق به این سهمیه خواهد بود.

8- نحوه پذیرش دستیار

1-8- نحوه پذیرش دستیاران به همراه جداول مربوط به تعهدات خاص آموزشی و درمانی به هنگام توزیع کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده خواهد شد.

2-8- تعدادی از ظرفیت ها مربوط به پذیرش آزاد (با پرداخت شهریه) می باشد که هنگام توزیع کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده خواهد شد.

9- نحوه انتخاب رشته و اعلام نتایج

1-9- نتیجه اولیه آزمون و راهنمای انتخاب رشته همراه با ظرفیت رشته های مختلف نیمه دوم خرداد ماه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد که نمره و رتبه داوطلب در میان تمامی شرکت کنندگان با احتساب ضریب سه برای هر یک از دروس به طور مجزا اعلام می شود. بدین معنی که به هر داوطلب 10 رتبه در 10 رشته تخصصی اعلام می شود. داوطلبان می توانند با مراجعه به دانشگاه محل ثبت نام کارنامه و فرم انتخاب رشته را دریافت نمایند.

2-9- به داوطلبان تا 2 برابر ظرفیت پذیرش فرم انتخاب رشته داده خواهد شد.

3-9- داوطلبان واجد شرایط پذیرش مجاز هستند با توجه به نمره خود، حداکثر 3 رشته را در محل های مختلف در دانشکده های دندان پزشکی که به تربیت دستیار مشغول هستند به ترتیب علاقه در فرم مربوطه درج نمایند. چنانچه داوطلبان بیش از 3 رشته را در فرم درج نمایند انتخابهای بعدی آنها حذف خواهد شد.

4-9-داوطلبان باید حداکثر تا 72 ساعت پس از اعلام نتایج اولیه فرم انتخاب رشته خود را به محل دانشگاهی که ثبت نام نموده اند تحویل نمایند.

5-9- نتایج نهائی آزمون نیمه دوم مردادماه طریق دبیر خانه اعلام خواهد شد.

10- نحوه اخذ تعهد

الف-تعهد خاص

1-10- تعهد دستیاری خاص آموزشی جهت دانشکده های دندان پزشکی و تعهد خاص درمانی جهت استان هایی که مراکز تخصصی درمانی دارند می باشد. این گونه داوطلبان ملزم به سپردن تعهد به میزان 3 برابر مدت تحصیل می باشند.

تبصره: محل های مورد نیاز تعهد خاص توسط کمیسیون مطالعات و توزیع نیروی انسانی دبیرخانه در هنگام توزیع کارنامه به داوطلبان اعلام خاهد شد.

ب- تعهد عام

2-10- توزیع فارغ التحصیلان تعهد عام بر اساس برنامه ریزی کمیسیون مطالعات و توزیع نیروی انسانی دبیرخانه صورت خواهد گرفت. کمیسیون مزبور بر اساس اولویت نیاز در امر آموزش و درمان راه کار توزیع را با هماهنگی دبیرخانه شورای نظارت و ارزشیابی آموزش پزشکی و دفتر سلامت دهان و دندان تعیین خواهد کرد.

3-10- کلیه خانم های متأهل قبل از شروع دستیاری باید مجوز کتبی و محضری همسر خود را مبنی بر انجام تعهدات دستیاری (بر اساس فرم شماره 2) ارئه نمایند.

تبصره: خانم هایی که هنوز ازدواج نکرده اند موظفند در صورت ازدواج طبق فرم مندرج در بند 3-10 رضایت همسر خود را اخذ نمایند.

4-10- مدت سنوات انجام تعهدات دستیاری بر اساس مصوبه بیست و پنجمین نشست شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی تعیین خواهد شد.

ج- بدون اخذ تعهد:

داوطلبانی که در ظرفیت های آزاد (با پرداخت شهریه) پذیرش می شوند چنانچه هیچ گونه تعهد دیگری از قبیل استفاده از سهمیه استانی و مناطق محروم 2 و 3 نداشته باشند مشمول انجام تعهدات دستیاری نمی باشند.

11- گزینش اخلاقی:

1-11- صدور حکم قطعی دستیاری و پرداخت حقوق و مزایای دستیاران پذیرفته شده منوط به تائید صلاحیت اخلاقی آنان توسط هیئت مرکزی گزینش دانشجو دانشگاه محل آموزش می باشد.

2-11- در صورت عدم اعلام نتیجه صلاحیت اخلاقی پذیرفته شدگان نهائی تا پایان شهریورماه 1386 دانشگاه ها می توانند به طور مشروط مجوز شروع دستیاری آنان را صادر نمایند. ولی صدور حکم قطعی و پرداخت حق الزحمه این قبیل داوطلبان منوط به تائید صلاحیت اخلاقیشان توسط هیٱت مرکزی گزینش دانشجو می باشد.

3-11- پذیرفته شدگانی که نتیجه صلاحیت اخلاقی آنان قبول با اخذ تعهد اعلام می شود، می توانند با سپردن تعهد مربوطه دوره دستیاری خود را در رشته پذیرفته شده شروع نمایند و نتیجه صلاحیت اخلاقی این قبیل داوطلبان نباید نقشی در تعیین رشته انتخابی آنان داشته باشد و فقط شروع و یا ادامه تحصیل افرادی که نتیجه صلاحیت اخلاقی آنان مردود اعلام می شود امکان پذیر نمی باشد.

12- ثبت نام و شروع دوره

1-12- پس از ثبت نام داوطلبان به هیچ وجه مجاز به تغییر رشته و انتقال نمی باشند.

2-12- مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان حداکثر تا 15 شهریورماه 86 خواهد بود و قبولی داوطلبینی که بعد از تاریخ فوق مراجعه نمایند کن لم یکن تلقی خواهد شد.

3-12- شروع دوره آموزشی دستیاری برای کلیه داوطلبان پذیرفته شده در مهرماه الزامی بوده و حق استفاده از مرخصی استحقاقی را نخواهند داشت.

مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است در کمیسیون مطالعات و توزیع نیروی انسانی دبیرخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.. 


بازگشت به فهرست