برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

وظایف هیأت علمی -آموزش

وظایف و اختیارات اعضاء هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
آموزش Education
یکی از عمده ترین وظایف اعضای هیأت علمی در هر نظام آموزشی تدریس و آموزش دانشجویان است. در این راستا مطالعات متعددی در ایران و نیز در کشور های دیگر انجام گرفته است که دلیلی بر اهمیت این حیطه خاص از وظایف عضو هیأت علمی می باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سالیان مدیدی است که بر روی موضوع شرح وظایف اعضای هیأت علمی کار کرده و آئین نامه های متعددی در این زمینه تنظیم نموده است. بر اساس ماده 45 آئین نامه وظایف آموزشی برای اعضای هیأت علمی که وظیفه مدیریتی به عهده ندارند تدریس 12-8 واحد درس نظری ضروری می باشد این واحد های موظفی بر اساس رتبه دانشگاهی، سن، سابقه خدمت، تنوع دروس، تدریس درس جدید، تکرار دروس و مقاطع تحصیلی تعیین می شود و به هر حال به نحوی محاسبه می شود که متوسط واحد موظف تدریس اعضای هیأت علمی در دانشگاه کمتر از 10 واحد نباشد.
آئین نامه های شرح وظایف و نحوه معادل سازی فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه و آئین نامه بازنگری شده ارتقاء اعضای هیأت علمی مهم ترین دستور العمل های تهیه شده در این زمینه می باشند.
به توجه به مطالب فوق و نظر به نیاز مبرم به وجود یک برنامه مدون جهت فعالیت های اعضای هیأت علمی کمیته کارشناسی مرکب از صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل گردید و پس از بررسی همه جانبه متون و مقالات در دسترس، اعم از خارجی و داخلی فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی به صورت زیر تقسیم بندی گردید:
1-الف- تدریس واحد های معمول دانشگاهی
به جرأت می توان اظهار داشت که بیش ترین وقت اعضای هیأت علمی به تدریس واحد های معمول دانشگاهی اختصاص داده می شود این واحد های موظفی بر اساس ماده 45 آئین نامه اجرایی شرح وظایف اعضای هیأت علمی تعیین شده اند.
در این آئین نامه واحد های آموزشی عملی و بالینی دانشجویان (آزمایشگاه، راند، درمانگاه آموزشی، اتاق عمل، خواندن فیلم های آموزشی، سرپرستی کارآموزی و کارورزی بخش پزشکی اجتماعی و ...) ضرایب متفاوتی از یک واحد تئوریک را در به خود اختصاص داده است که با نوجه به مدت زمانی که صرف آموزش به این شکل می شود ضروری است که واحد های عملی و بالینی متعادل با واحد های تئوری در نظر گرفته شوند (به منظور کسب اطلاعات بیش تر به آئین نامه اجرایی شرح وظایف اعضای هیأت علمی رجوع شود.)

1-ب- شرکت در تدوین برنامه های آموزشی

دانش و مهارت فرد جهت تدریس دروس رشته تخصصی وی شرط لازم برای احراز پست هیأت علمی می باشد اما این امر به تنهایی کافی نیست و بر هر عضو هیأت علمی برای ایفای موفق نقش واقعی خود به دانش و مهارت های دیگری نیز احتیاج دارد و انتظار می رود که در طی دوره های کاری توانایی های او در موارد زیر افزایش یابد:
•    استفاده از شیوه های متنوع و مؤثر تدریس متناسب با حیطه های مختلف یادگیری
•    تدریس طرح درس با توجه به برنامه ریزی درسی و به کارگیری آن در کلیه کلاس ها
•    استفاده از شیوه های متنوع ارزیابی یادگیری دانشجویان به منظور سنجش توانایی های کسب شده توسط ایشان
1-ج- مشارکت در برنامه های آموزشی CME

امروزه با توجه به افزایش روز افزون اطلاعات علوم پزشکی و تغییرات سریع این اطلاعات (2 برابر شدن اطلاعات در هر 20 ماه و نقض 50% اطلاعات در هر 5 سال)    مسئله آموزش و یادگیری در طول حیات حرفه ای Life-long learning اهمیت ویژه ای یافته است. در حال حاضر به منظور بالا بردن سطح آموزش در کشور برنامه های آموزش مداوم طراحی و اجرا می گردد، هر عضو هیأت علمی می باید در فعالیت های آموزشی برنامه های آموزش مداوم نیز به صورت فعالانه شرکت داشته باشند. با توجه به این که فراگیران در این برنامه آموزشی در واقع ارائه دهندگان خدمت نیز می باشند لازم است برنامه های آموزشی ایشان با توجه به اصول یادگیری بالغین و ویژگی های خاص آن ها طراحی و به اجرا در آورده شود، هم چنین در نظر گرفتن یک معادل سازی برای تدریس در برنامه های آموزش مداوم در آئین نامه های مربوطه ضروری به نظر می رسد.

1-د- آموزش Post graduate

با توجه به وجود دوره های تخصصی آموزشی در رشته های علوم پایه و بالینی، یکی  از وظایف مهم اساتید آموزش دوره های Post graduate است و به دلیل اهمیت خاص آموزش این دوره های تخصصی لازم است اعضای هیأت علمی توانایی های خاص را جهت آموزش در گروه های کوچک نیز کسب کرده باشند.

1-و- مشاوره

هر عضو هیأت علمی علاوه بر تدریس بایستی بخشی از ساعت موظفی خود را صرف مشاوره با گروه های مختلف نماید این مشاوره در اولین سطح شامل مشاوره دانشجویان در خصوص مشکلات درسی، آموزشی، پیدا کردن منابع درسی، چگونگی بهره گیری از منابع، راهنمایی پایان نامه ها و ... می باشند.
در سطوح بالاتر یک عضو هیأت علمی باید با همکاران خود در رابطه با یافته های جدید علمی مشاوره نماید و به خصوص اعضای هیأت علمی تازه استخدام شده را برای انجام وظایف خویش آماده نمایند و به آن ها کمک نمایند تا فرصت های مناسبی جهت ارتقاء کارآیی خود به دست آورند.
در هر حال مشاوره به عنوان یکی از وظایف مهم اعضای هیأت علمی گام بسیار مؤثری در جهت اعتلای دانشگاه و جامعه محسوب می شود (در آئین نامه اجرایی شرح وظایف اعضای هیأت علمی درباره راهنمایی پایان نامه های دانشجویی معادل سازی صورت گرفته است ولی ضروری است تا حیطه های دیگر مشاوره را نیز مورد توجه قرار دهد)
از آن جایی که اعضای هیأت علمی غالباً از بین بهترین تحصیل کردگان رشته های مختلف و با گذراندن رقابت های فشرده دانشگاهی انتخاب می شوند بدیهی است که انتظارات جامعه و دانشگاه نیز از چنین افرادی تا حد یک الگوی انسانی و عملی، آموزشی است و لذا اعضای هیأت علمی می باید ملزم به رعایت همه جانبه آئین نامه مربوطه از جمله حضور به موقع در محل کار و رعایت زمان لازم برای انجام فعالیت های آموزشی خود بدانند.
با توجه به این که تجربه نشان داده این که تجربه نشان داده که اعمال فشار از بیرون نمی تواند راه گشای رعایت مقررات و آئین نامه های جاری باشد لازم است افراد طوری تربیت و انتخاب شوند که صفات درونی لازم جهت احراز پست هیأت علمی را داشته باشند.بازگشت به فهرست