برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

دوره تخصصی اندودانتیکس

تعریف:
اندودانتیکس یکی از دوره‌های تخصصی دندان پزشکی است که شامل پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های پالپ و پری آپیکال به منظور نگهداری دندان‌ها می‌باشد و در صورت اتمام موفقیت آمیز دوره دانشگاهی به صدور گواهینامه تخصصی می‌انجامد. دانش آموختگانی که در امتحانات دانشنامه تخصصی که توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و برگزار می‌شود توفیق داشته باشند و به اخذ مدرک دانشنامه تخصصی نایل می‌گردند.

هدف کلی:
هدف از اجرای این برنامه آموزشی تربیت متخصصین اندودانتیکس است که از نظر سطح آگاهی و دانش، میزان اعتقاد و باور و مهارت‌های عملی در حد استانداردهای ملی و جهانی باشند و علاوه بر اینکه در حیطه تخصص خود قادر به ارایه خدمات پیشگیری و درمانی با کیفیت مطلوب باشند بتوانند خدمات آموزشی ارایه نموده و در پیشبرد علوم و گسترش مرزهای دانش و پژوهش در حیطه این رشته تخصصی نقش فعال ایفا نمایند.

اهداف اختصاصی:
دانش آموختگان دوره تخصصی رشته اندودانتیکس باید توانایی‌های زیر را کسب نموده باشند:
1- پیشگیری از ایجاد بیماری‌های پالپ و پری آپیکال
2- مهارت در تشخیص بیماری‌های پالپ و پری آپیکال
3- مهارت در درمان بیماری‌های پالپ و پری آپیکال
4- مهارت در درمان جامع بیماران با همکاری سایر متخصصین دندان پزشکی
5- مهارت در کنترل و درمان دندان‌های ضربه دیده
6- مهارت در انجام درمان‌های جراحی پری رادیکولار
7- مهارت آموزش و پژوهش در رشته اندودانتیکس و دستیابی به منابع علمی
8- تفکر تحلیلی و نقد و بررسی موارد درمانی, متون و مقالات علمی

ضرورت و اهمیت:
الف- ایفای نقش در تامین سلامتی به عنوان یک عامل اساسی در توسعه پایدار و متوازن جامعه
ب- پیشگیری از ایجاد و بروز عوارض بیماری‌های اندودانتیک با توجه به شیوع آنها, ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه‌های درمانی کشور
ج- درمان صحیح بیماری‌های اندودانتیک و اهمیت آن در تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه.
د- ضرورت آشنایی و اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی
ه- اهمیت انجام پژوهش و تولید علم در توسعه مرزهای دانش و استفاده مناسب از نتایج آنها

طول دوره:
طول دوره تخصصی اندودانتیکس 3 سال و به صورت تمام وقت طبق آیین نامه مقررات شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی می‌باشد.

شکل نظام آموزشی:
نظام آموزشی دوره تخصصی رشته اندودانتیکس به صورت سالی و در مورد دروس به صورت ساعتی می‌باشد. انواع دروس به شکل نظری، عملی، نظری عملی و کارگاهی تنظیم شده‌اند که در قالب دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی ارایه می‌گردند.

ترکیب دروس:
ترکیب دروس دوره تخصصی رشته پریودانتیکس شامل دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی به ترتیب زیر می‌باشد:
1- دروس علوم پایه: این دروس به عنوان زیر ساخت سایر علوم وابسته و تخصصی محسوب شده و هدف از ارایه آنها نوآموزی، یادآوری و تعمیق مباحثی است که به برخی از آنها در دوره دکتری عمومی دندان پزشکی به آنها اشاره گردیده است.
دروس علوم پایه جمعاً 344 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده‌اند که توسط متخصصان علوم پایه برای تمام دستیاران دوره‌های تخصصی تدریس می‌شوند.
2- دروس علوم وابسته: این دروس در مورد ارتباط علمی متقابل سایر رشته‌های تخصصی دندان پزشکی به بحث پرداخته و دانش، خلاقیت و تصمیم‌گیری صحیح را به دستیاران آموزش می‌دهد به نحوی که دستیاران با شناخت توانایی‌ها، اولویت‌ها، محدودیت‌ها و پیشرفت‌های نوین در علوم مرتبط توانایی شرکت در کار تیمی را جهت ارایه به درمان جامع به بیماران کسب نمایند.
دروس علوم وابسته جمعاً 230 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده و توسط گروههای آموزشی مرتبط ارایه خواهند شد.
3- دروس علوم تخصصی: این دروس که محتوای اصلی دوره تخصصی را تشکیل می‌دهند با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی، ایجاد باور و مهارت کیفی مناسب در حیطه تخصص اندودانتیکس آموزش داده می‌شوند.
دروس علوم تخصصی جمعاً 2839 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص می‌دهند. این دروس توسط استادان گروه آموزشی مربوطه آموزش داده خواهند شد.
جمع کل ساعات آموزشی دوره تخصصی رشته اندودانتیکس به میزان 3413 ساعت می‌باشد.
جدول دروس علوم پایه مشترک دوره تخصصی رشته اندودانتیکس
جدول دروس علوم وابسته دوره تخصصی رشته اندودانتیکس
جدول دروس علوم تخصصی دوره تخصصی رشته اندودانتیکس

مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

بازگشت به فهرست