برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

دوره تخصصی پریودانتیکس

تعریف:
پریودانتیکس یکی از دوره‌های تخصصی دندانپزشکی است که شامل پیشگیری, تشخیص و درمان بیماریهای نسوج نگهدارندة دندان می‌باشد و در صورت اتمام موفقیت‌آمیز دوره دانشگاهی به صدور گواهینامه تخصصی می‌انجامد. دانش آموختگانی که در امتحانات دانشنامه تخصصی که توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و برگزار می‌شود توفیق داشته باشند به اخذ مدرک دانشنامه تخصصی نائل می‌گردند.

هدف کلی:
هدف از اجرای این برنامه آموزشی تربیت متخصصین پریودانتیکس است که از نظر سطح آگاهی و دانش، میزان اعتقاد و باور و مهارتهای عملی در حد استانداردهای ملی و جهانی باشند و علاوه بر اینکه در حیطه تخصص خود قادر به ارائه خدمات پیشگیری و درمانی با کیفیت مطلوب باشند بتوانند خدمات آموزشی ارائه نموده و در پیشبرد علوم و گسترش مرزهای دانش و پژوهش در حیطه این رشته تخصصی نقش فعال ایفا نمایند.

اهداف اختصاصی:
دانش آموختگان دوره تخصصی رشته پریودانتیکس باید توانایی‌های زیر را کسب نموده باشند:
1-    پیشگیری, تشخیص و درمان بیماریهای نسوج نگهدارندة دندانها
2-    پیشگیری, تشخیص و درمان بیماریهای پریودنتال مرتبط با سایر رشته‌های دندانپزشکی
3-    پیشگیری, تشخیص و درمان بیماریهای پریودنتال مرتبط با بیماریهای سیستمیک
4-    تشخیص و درمان بیماران نیازمند به ایمپلنت‌های دندانی
5-    کسب مهارت جهت پیشگیری, آموزش و پژوهش در حیطه پریودانتیکس

ضرورت و اهمیت:
الف- ایفای نقش در تأمین سلامتی به عنوان یک عامل اساسی در توسعه پایدار و متوازن جامعه
ب- پیشگیری از ایجاد و بروز بیماریهای نسوج نگهدارنده دندانها و لزوم جایگزینی دندانهای از دست رفته  با توجه به شیوع آنها، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه‌های درمانی
ج- درمان صحیح بیماریهای نسوج نگهدارنده دندانها و اهمیت آن در تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه
د- ضرورت آشنایی و اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی
هـ- اهمیت انجام پژوهش و تولید علم در گسترش مرزهای دانش و استفاده مناسب از نتایج آنها

طول دوره:
طول دوره تخصصی رشته پریودانتیکس 3 سال و به صورت تمام وقت طبق آیین نامه و مقررات شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی می‌باشد.

شکل نظام آموزشی:
نظام آموزشی دوره تخصصی رشته پریودانتیکس به صورت سالی و در مورد دروس به صورت ساعتی می‌باشد. انواع دروس به شکل نظری، عملی، نظری عملی و کارگاهی تنظیم شده‌اند که در قالب دروس علوم پایه، علوم وابسته و علوم تخصصی ارائه می‌گردند.

ترکیب دروس:
ترکیب دروس دوره تخصصی رشته پریودانتیکس شامل دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی به ترتیب زیر می‌باشد:
1- دروس علوم پایه: این دروس به عنوان زیر ساخت سایر علوم وابسته و تخصصی محسوب شده و هدف از ارائه آنها نوآموزی، یادآوری و تعمیق مباحثی است که به برخی از آنها در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی اشاره گردیده است.
دروس علوم پایه مشترک به میزان 344 ساعت توسط متخصصان علوم پایه برای تمام دستیاران دوره‌های تخصصی تدریس می‌شوند:
2- دروس علوم وابسته: این دروس در مورد ارتباط علمی متقابل سایر رشته‌های تخصصی دندانپزشکی به بحث پرداخته و دانش، خلاقیت و تصمیم‌گیری صحیح را به دستیاران آموزش می‌دهد به نحوی که دستیاران با شناخت توانائی‌ها، اولویت‌ها، محدودیت‌ها و پیشرفت‌های نوین در علوم مرتبط توانایی شرکت در کار تیمی را جهت ارائه درمان جامع به بیماران کسب نمایند.
دروس علوم وابسته شامل دروس دانشکده‌ای و بیمارستانی, جمعاً 450 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده و به شکل مشترک با گروه‌های آموزشی  مرتبط ارائه خواهند شد.
3- دروس علوم تخصصی: این دروس که محتوای اصلی دوره تخصصی را تشکیل می‌دهند با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی، ایجاد باور و مهارت کیفی مناسب در حیطه تخصص پریودانتیکس آموزش داده می‌شوند.
دروس علوم تخصصی جمعاً 2450 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص می‌دهند. که توسط استادان گروه آموزشی مربوطه آموزش داده خواهند شد.
جمع کل ساعات آموزشی دوره تخصصی رشته پریودانتیکس به میزان 3244 ساعت می‌باشد.

جدول دروس علوم پایه مشترک دوره تخصصی رشته پریودانتیکس

جدول دروس علوم وابسته دانشکده‌ای دوره تخصصی رشته پریودانتیکس

جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی دوره تخصصی رشته پریودانتیکس

جدول دروس علوم تخصصی دوره تخصصی رشته پریودانتیکس

مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

بازگشت به فهرست