برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

دوره تخصصی ارتودانتیکس

تعریف :
ارتودانتیکس یکی از دوره های تخصصی دندانپزشکی است که شامل پیشگیری، تشخیص و درمان ناهنجاری های دندانی فکی می باشد و در صورت اتمام موفقیت آمیز دوره دانشگاهی به صدور گواهینامه تخصصی می انجامد. دانش آموختگانی که در امتحانات دانشنامه تخصصی که توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و برگزار می شود توفیق داشته باشند به اخذمدرک دانشنامه تخصصی نایل می گردند.

هدف کلی :
هدف از اجرای این برنامه آموزشی تربیت متخصصین ارتودانتیکس است که از نظرسطح آگاهی و دانش، میزان اعتقاد و باورو مهارت های عملی درحد استانداردهای ملی و جهان باشند و علاوه بر اینکه در حیطه تخصص خود قادر به ارایه خدمات پیشگیری و درمانی با کیفت مطلوب باشند بتوانند خدمات آموزشی ارایه نموده و در پیشبرد علوم و گسترش مرزهای دانش و پژوهش در حیطه این رشته تخصصی نقش فعال ایفا نمایند. 

اهداف اختصاصی :
دانش آموختگان دوره تخصصی رشته ارتودانتیکس باید توانایی های زیررا کسب نموده باشند:
1-    شناسایی و تشخیص کامل ناهنجاریهای دندانی صورتی و ارزیابی ماهیت چند جانبه این مشکلات در ارتباط با ناهنجاریهای دندانی فکی و اختلالات فانکشنال سیستم فکی دهانی دهانی.
2-    ایجاد درک عمیق از دانش بیولوژیک و ارتباط آن با ارتودنسی بالینی.
3-    دانش و مهارت لازم در طراحی درمان و به کارگیری روشهای مختلف درمانی به عنوان پیشگیری و تصحیح ناهنجاری های دندانی فکی.
4-    دانش و مهارت لازم در ایجاد ارتباط، هماهنگی و ارایه خدمات در ارتباط با سایر رشته های تخصصی.
5-    توانایی ارزیابی و استفاده از اطلاعات تحقیقاتی جدید در درمانهای بالینی.
6-    آگاهی و توانایی کافی در زمینه متدولوژی تحقیق و ارایه پروژه های تحقیقاتی در رشته ارتودانتیکس.
7-    توانایی تفکر تحلیلی در علم ارتودانتیکس و تدریس کلیه موارد فوق به عنوان مدرس دانشگاهی.

ضرورت و اهمیت :
الف – ایفای نقش در تامین سلامتی به عنوان یک عامل اساسی در توسعه پایدارو متوازن جامعه.
ب – پیشگیری از ایجاد و بروز ناهنجاری های دندانی فکی با توجه به شیوع آنها، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه های درمانی کشور.
ج – درمان صحیح ناهنجاری های دندانی فکی و نسوج مرتبط و اهمیت آن در تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه.
د – ضرورت آشنایی و اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی.
هـ - اهمیت انجام پژوهش و تولید علم درگسترش مرزهای دانش و استفاده مناسب از نتایج آنها.
طول دوره : طول دوره تخصصی رشته ارتودانتیکس 3 سال و به صورت تمام وقت طبق آیین نامه و مقررات شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی می باشد.

شکل نظامی آموزشی:
نظام آموزشی دوره تخصصی رشته ارتودانتیکس به صورت سالی و در مورد دروس به صورت ساعتی می باشد. انواع دروس به شکل نظری، عملی، نظری عملی و کارگاهی تنظیم شده اند که در قالب دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی ارایه می گردد.

ترکیب دروس:
 ترکیب دروس دوره تخصصی رشته ارتودانتیکس شامل دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی به ترتیب زیرمی باشد:
1-    دروس علوم پایه: این دروس به عنوان زیرساخت سایرعلوم وابسته و تخصصی محسوب شده و هدف ازارایه آنها نوآموزی، یادآموزی و تعمیق مباحثی است که به برخی از آنها در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی اشاره گردیده است. دروس علوم پایه که جمعا342 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده اند به دو شکل تدریس می شود:
الف) دروس علوم پایه مشترک به میزان 258 ساعت که توسط متخصصان علوم پایه برای تمام دستیاران دوره های تخصصی تدریس می شوند.
ب) دروس علوم پایه اختصاصی به میزان 84 ساعت که با مدیریت گروه ارتودانتیکس و توسط استادان مرتبط صرفاً برای دستیاران این رشته تدریس می شوند.
2-    دروس علوم وابسته: این دروس در مورد ارتباط علمی متقابل سایررشته های تخصصی دندانپزشکی به بحث پرداخته و دانش، خلاقیت و تصمیم گیری صحیح را به دستیاران آموزش می دهد. به نحوی که دستیاران با شناخت توانایی ها ، اولولیت ها، محدویت ها و پیشرفت های ونوین در علوم مرتبط توانایی شرکت در کار تیمی را جهت ارایه درمان جامع به بیماران کسب نمایند.
دروس علوم وابسته جمعاً 104 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده و به شکل مشترکبا گروه های آموزشی مرتبط ارایه خواهند شد.
3-    دروس علوم تخصصی: این دروس که محتوای اصلی دوره تخصصی را تشکیل می دهد با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی، ایجاد باور و مهارت کیفی مناسب در حیطه تخصص ارتودانتیکس آموزش داده می شوند.
دروس علوم تخصصی جمعاً 2854 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص می دهند. که توسط استادان گروه آموزشی مربوطه آموزش داده خواهند شد.جمع کل ساعات آموزشی دوره تخصصی رشته اندودانتیکس به میزان 3300 ساعت می باشند.
جدول دروس علوم پایه مشترک دوره تخصصی رشته ارتودانتیکس
جدول دروس علوم پایه اختصاصی دوره تخصصی رشته ارتودانتیکس
جدول دروس علوم وابسته دوره تخصصی رشته ارتودانتیکس

مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

بازگشت به فهرست