برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

دوره تخصصی بیماری‌های دهان و تشخیص

تعریف:
بیماری‌های دهان و تشخیص یکی از دوره‌های تخصصی دندان پزشکی است که توانایی تشخیص، درمان بیماری‌های مخاط دهان، غدد بزاقی، مفصل گیجگاهی فکی و در دهان ناحیه دهان و صورت و انجام درمان‌های دندان پزشکی برای مبتلایان به بیماری‌های سیستمیک را دارا باشد و در صورت اتمام موفقیت آمیز دوره دانشگاهی به صدور گواهینامه تخصصی می‌ انجامد. دانش آموختگانی که در امتحانات دانشنامه تخصصی که توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و برگزار می‌شود، توفیق داشته باشند به اخذ مدرک دانشنامه تخصصی نائل می‌گردند.

هدف کلی:
هدف از اجرای این برنامه آموزشی تربیت متخصصین بیماری‌های دهان و تشخیص است که از نظر سطح آگاهی، دانش، اعتقاد و مهارت‌های عملی در حد استانداردهای ملی و جهانی باشند و علاوه بر اینکه در حیطه تخصص خود قادر به ارایه خدمات پیشگیری و درمانی با کیفیت مطلوب باشند، بتوانند خدمات آموزشی ارایه نموده و در پیشبرد علوم و گسترش مرزهای دانش و پژوهش در حیطه این رشته تخصصی نقش فعال ایفا نمایند.

اهداف اختصاصی:
دانش آموختگان دوره تخصصی رشته بیماری‌های دهان و تشخیص باید توانایی‌های زیر را کسب نموده باشند:
1-    تشخیص و درمان بیماری‌‌های مخاط دهان، فکین، غدد بزاقی
2-    تشخیص و درمان دردهای صورت و بیماری‌های مفصل گیجگاهی فکی
3-    درمان دندان پزشکی برای مبتلایان به بیماری‌های سیستمیک
4-    توانایی انجام پژوهش در مسائل و مشکلات دهان و دندان در جامعه
5-    شناخت راه‌های پیشگیری از بیماری‌های عفونی قابل انتقال در دندان پزشکی و بیماری‌های دهان و فک و توانایی آموزش آنها برای افراد جامعه.

ضرورت و اهمیت:
الف-‌ ایفای نقش در تامین سلامتی به عنوان یک عامل اساسی در توسعه پایدار و متوازن جامعه
ب-‌ پیشگیری از ایجاد و بروز عوارض بیماری‌های مخاط و فک و مبتلایان به بیماری‌های سیستمیک نیازمند به درمان‌های دندان پزشکی با توجه به شیوع آنها، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه‌های درمانی کشور.
ج-‌ تشخیص و درمان صحیح بیماری‌های دهان و اهمیت آن درتامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه
د-‌ ضرورت آشنایی و اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی
هــ اهمیت انجام پژوهش و تولید علم در گسترش مرزهای دانش و استفاده مناسب از نتایج آنها

طول دوره:
طول دوره تخصصی رشته‌ بیماری‌های دهان وتشخیص 3 سال و به صورت تمام وقت طبق آیین نامه و مقررات شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی می باشد.

شکل نظام آموزشی:
نظام آموزشی دوره تخصصی رشته‌ بیماری‌های دهان و تشخیص به صورت سالی و در مورد دروس به صورت ساعتی می‌باشد. انواع دروس به شکل نظری، عملی، نظری عملی و کارگاهی تنظیم شده‌اند که در قالب دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی ارایه می‌گردند.

ترکیب دروس:
ترکیب دروس دوره تخصصی رشته‌ بیماری‌های دهان و تشخیص شامل دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی به ترتیب زیر می‌باشد:
دروس علوم پایه: این دروس به عنوان زیر ساخت سایر علوم وابسته و تخصصی محسوب شده و هدف از ارایه آنها نوآموزی، یادآوری و تعمیق مباحثی است که به برخی از آنها در دوره دکتری عمومی دندان پزشکی اشاره گردیده است.
دروس علوم پایه که جمعا 475 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده‌اند به دو شکل تدریس می‌شوند:
الف) دروس علوم پایه مشترک به میزان344 ساعت که توسط متخصصان علوم پایه برای تمام دستیاران دوره‌های تخصصی تدریس می‌شوند.
ب) دروس علوم پایه اختصاصی به میزان 131 ساعت که با مدیریت گروه‌های آسیب شناسی عمومی و ژنتیک توسط استادان مرتبط صرفاً برای دستیاران این رشته تدریس می‌شوند.
2-‌ دروس علوم وابسته: این دروس درباره ارتباط علمی متقابل سایر رشته‌های تخصصی دندان پزشکی به بحث پرداخته و دانش، خلاقیت و تصمیم‌گیری صحیح را به دستیاران آموزش می‌دهد به نحوی که دستیاران با شناخت توانائی‌ها، اولویت‌ها، محدودیت‌ها و پیشرفت‌های نوین در علوم مرتبط توانایی شرکت در کارتیمی را جهت ارایه درمان جامع به بیماران کسب نمایند.
دروس علوم وابسته در دو بخش دانشکده‌ای و بیمارستانی جمعا1136ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده و با همکاری گروه‌های آموزشی مرتبط ارایه خواهند شد.
3-‌ دروس علوم تخصصی: این دروس که محتوای اصلی دوره تخصصی را تشکیل می‌دهند با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی، ایجاد باور و مهارت کیفی مناسب در حیطه تخصص بیماری‌های دهان و تشخیص آموزش داده می‌شوند.
دروس علوم تخصص جمعا 1946ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص می‌دهند که توسط استادان گروه آموزشی مربوطه آموزش داده خواهند شد.
جمع کل ساعات آموزشی دوره تخصصی رشته بیماری‌های دهان و تشخیص به میزان 3557 ساعت می‌باشد.

جدول دروس علوم پایه مشترک بیماری‌های دهان و تشخیص
جدول دروس علوم پایه اختصاصی بیماری‌های دهان و تشخیص
جدول دروس علوم وابسته دانشکده‌ای  بیماری‌های دهان و تشخیص
جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی  بیماری‌های دهان و تشخیص
جدول دروس علوم تخصصی  بیماری‌های دهان و تشخیص

مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

بازگشت به فهرست