برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

دوره تخصصی پروتزهای دندانی

تعریف:
پروتزهای دندانی یکی از دوره‌های تخصصی دندانپزشکی است که شامل پروتزهای ثابت، متحرک کامل، متحرک پارسیل، متحرک فک و صورت و ایمپلنت‌های دندانی می‌باشد و در صورت اتمام موفقیت آمیز دوره دانشگاهی به صدور گواهینامه تخصصی می‌انجامد. دانش آموختگانی که در امتحانات دانشنامه تخصصی که توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و برگزار می‌شود توفیق داشته باشند به اخذ مدرک دانشنامه تخصصی نائل می‌گردند.

هدف کلی:
هدف از اجرای این برنامه آموزشی تربیت متخصصین پروتزهای دندانی است که از نظر سطح آگاهی و دانش، میزان اعتقاد و باور و مهارتهای عملی در حد استانداردهای ملی و جهانی باشند و علاوه بر اینکه در حیطه تخصص خود قادر به ارائه خدمات پیشگیری و درمانی با کیفیت مطلوب باشند بتوانند خدمات آموزشی ارائه نموده و در پیشبرد علوم و گسترش مرزهای دانش و پژوهش در حیطه این رشته تخصصی نقش فعال ایفا نمایند.

اهداف اختصاصی:
دانش آموختگان دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی باید توانایی‌های زیر را کسب نموده باشند:
1- شناخت کامل از دستگاه استوماتوگناتیک و اکلوژن و بیماری‌های آنها
2- توانایی در تشخیص، طرح درمان و بازسازی نسوج از دست رفته داخل دهانی
3- توانایی در تشخیص، طرح درمان و بازسازی نسوج از دست رفته خارج دهانی
4- توانایی در تشخیص، طرح درمان و رفع مشکلات اکلوژن و مفصل گیجگاهی فکی
5- کسب توانایی تدریس، تحقیق و دسترسی به منابع علمی

ضرورت و اهمیت:
الف- ایفای نقش در تأمین سلامتی به عنوان یک عامل اساسی در توسعه پایدار و متوازن جامعه
ب- پیشگیری از ایجاد و بروز عوارض بی دندانی با توجه به شیوع آنها، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه‌های درمانی کشور
ج- درمان صحیح جایگزینی دندان و نسوج مرتبط از دست رفته و اهمیت آن در تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه
د- ضرورت آشنایی و اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی
هـ- اهمیت انجام پژوهش و تولید علم در گسترش مرزهای دانش و استفاده مناسب از نتایج آنها

طول دوره:
طول دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی 3 سال و به صورت تمام وقت طبق آیین نامه و مقررات شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی می‌باشد.

شکل نظام آموزشی:
نظام آموزشی دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی به صورت سالی و در مورد دروس به صورت ساعتی می‌باشد. انواع دروس به شکل نظری، عملی، نظری عملی و کارگاهی تنظیم شده‌اند که در قالب دروس علوم پایه، علوم وابسته و علوم تخصصی ارائه می‌گردند.

ترکیب دروس:
دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی شامل دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی به ترتیب زیر می‌باشد:
1- دروس علوم پایه: این دروس به عنوان زیر ساخت سایر علوم وابسته و تخصصی محسوب شده و هدف از ارائه آنها نوآموزی، یادآوری و تعمیق مباحثی است که به برخی از آنها در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی اشاره گردیده است.
دروس علوم پایه که جمعاَ 344 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده‌اند به شکل علوم پایه مشترک ارائه می‌شوند.
2- دروس علوم وابسته: این دروس در مورد ارتباط علمی متقابل سایر رشته‌های تخصصی دندانپزشکی به بحث پرداخته و دانش، خلاقیت و تصمیم‌گیری صحیح را به دستیاران آموزش می‌دهد به نحوی که دستیاران با شناخت توانائی‌ها، اولویت‌ها، محدودیت‌ها و پیشرفت‌های نوین در علوم مرتبط توانایی شرکت در کار تیمی را جهت ارائه درمان جامع به بیماران کسب نمایند.
این دروس که جمعاً 238 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده‌اند به شکل مشترک با گروه‌های آموزشی  مرتبط ارائه خواهند شد.
3- دروس علوم تخصصی: این دروس که محتوای اصلی دوره تخصصی را تشکیل می‌دهند با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی، ایجاد باور و مهارت کیفی مناسب در حیطه پروتزهای دندانی آموزش داده می‌شوند.
این دروس که جمعاً 2485 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده‌اند توسط اساتید گروه آموزشی مربوطه آموزش داده خواهند شد.
جمع کل ساعات آموزشی دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی بمیزان 3058 ساعت می‌باشد.
جدول دروس علوم پایه مشترک دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی
جدول دروس علوم وابسته دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی
جدول دروس علوم تخصصی دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی

مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

بازگشت به فهرست