برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

دوره تخصصی جراحی دهان و فک و صورت

تعریف:
جراحی دهان و فک و صورت یکی از دوره‌های تخصصی دندانپزشکی است که شامل تشخیص و درمان‌های جراحی، غیر جراحی و جانبی بیماری‌ها، ضایعات، صدمات، ناهنجاری‌ها و نواقص استتیک و فانکشنال مادرزادی و اکتسابی نسج نرم و سخت ناحیه دهان و فک و صورت می‌باشد. و در صورت اتمام موفقیت‌آمیز دوره‌ دانشگاهی به صدور گواهینامه تخصصی می‌انجامد. دانش آموختگانی که در امتحانات دانشنامه تخصصی که توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و برگزار می‌شود توفیق داشته باشند به اخذ مدرک دانشنامه تخصصی نائل می‌گردند.

هدف کلی:
هدف از اجرای این برنامه آموزشی تربیت متخصصین جراحی دهان و فک و صورت است که از نظر سطح آگاهی و دانش، میزان اعتقاد و باور و مهارت‌های عملی در حد استانداردهای ملی و جهانی باشند و علاوه بر اینکه در حیطه این تخصص خود قادر به ارایه خدمات پیشگیری و درمانی با کیفیت مطلوب باشند
بتوانند خدمات آموزشی ارایه نموده و در پیشبرد علوم و گسترش مرزهای دانش و پژوهش در حیطه این رشته تخصصی نقش فعال ایفا نمایند.

اهداف اختصاصی:
دانش‌ آموختگان دوره تخصصی رشته جراحی دهان و فک و صورت باید توانایی‌های زیر را کسب نموده باشند:
1- تشخیص بیماری‌ها، ضایعات، صدمات، نواقص و ناهنجاری‌های مادرزادی و اکتسابی عفونی، تروماتیک، رشدی تکاملی، نئوپلاستیک خوش‌خیم و بدخیم نسوج نرم و سخت دهان و فک و صورت
2- درمان جراحی و غیر جراحی و وابسته موارد فوق
3- بازسازی بافت نرم و سخت جراحی‌های استتیک و فانکشنال ناحیه دهان و فک و صورت
4- توانایی آموزش و پژوهش در زمینه‌های فوق

ضرورت و اهمیت:
الف- ایفای نقش در تامین سلامتی به عنوان یک عامل اساسی در توسعه پایدار و متوازن جامعه
ب- پیشگیری از ایجاد و بروز بیماری‌ها، ضایعات، صدمات و ناهنجاری‌های مادرزادی و اکتسابی با توجه به شیوع آنها، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه‌های درمانی کشور
ج- درمان صحیح بیماری‌ها، ضایعات، صدمات و ناهنجاری‌های مادرزادی و اکتسابی و اهمیت آن در تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه
د- ضرورت آشنایی و اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی
ه- اهمیت انجام پژوهش و تولید علم در گسترش مرزهای دانش و استفاده مناسب از نتایج آنها

طول دوره:
طول دوره تخصصی رشته جراحی دهان و فک و صورت 5 سال و به صورت تمام وقت طبق آیین‌نامه و مقررات شورای آموزشی دندانپزشکی و تخصصی می‌باشد.

شکل نظام آموزشی:
نظام آموزشی دوره تخصصی رشته جراحی دهان و فک و صورت به صورت سالی و در مورد دروس به صورت ساعتی می‌باشد. انواع به شکل نظری، عملی، نظری عملی و کارگاهی تنظیم شده‌اند که در قالب دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی ارایه می‌گردند.

ترکیب دروس:
ترکیب دروس دوره تخصصی رشته جراحی دهان و فک و صورت شامل دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی به ترتیب زیر می‌باشند:
1- دروس علوم پایه: این دروس به عنوان زیر ساخت سایر علوم وابسته و تخصصی محسوب شده و هدف از ارایه آنها نوآموزی، یادآوری و تعمیق مباحثی است که به برخی از آنها در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی اشاره گردیده است.
دروس علوم پایه که جمعاً 430 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده‌اند به دو شکل تدریس می‌شوند:
الف) دروس علوم پایه مشترک به میزان 175 ساعت که توسط متخصصان علوم پایه برای تمام دستیاران دوره‌های تخصصی تدریس می‌شوند.
ب) دروس علوم پایه اختصاصی به میزان 255 ساعت که با مدیریت گروه جراحی دهان و فک و صورت و توسط استادان مرتبط صرفاً برای دستیاران این رشته تدریس می‌شوند.
2- دروس علوم وابسته: این دروس در مورد ارتباط علمی متقابل سایر رشته‌های تخصصی به بحث پرداخته و دانش، خلاقیت و تصمیم‌گیری صحیح را به دستیاران آموزش می‌دهد به نحوی که دستیاران با شناخت توانائی‌ها، اولویت‌ها، محدودیت‌ها و پیشرفت‌های نوین در علوم مرتبط توانایی شرکت در کار تیمی را جهت ارایه درمان جامع به بیماران کسب نمایند.
دروس علوم وابسته در دو بخش دانشکد‌ه‌ای و بیمارستانی جمعاً 2490 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده و به شکل مشترک با گروههای آموزشی مرتبط ارایه خواهند شد.
3- دروس علوم تخصصی: این دروس که محتوای اصلی دوره تخصصی را تشکیل می‌دهند با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی، ایجاد باور و مهارت کیفی مناسب در حیطه تخصص جراحی دهان و فک و صورت آموزش داده می‌شوند.
دروس علوم تخصصی جمعاً 6230 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص می‌دهند. این دروس توسط استادان گروه آموزشی مربوطه آموزش داده خواهند شد.
4- کشیک شبانه
دستیاران جراحی دهان و فک و صورت مانند سایر دستیاران گروه پزشکی در چهارچوب ضوابط مراکز آموزشی درمانی موظف به حضور در بیمارستان‌ها به صورت کشیک شبانه جهت مراقبت‌های ضروری بیماران بستری قبل و بعد از عمل و نیز اقدامات درمانی ضروری بیماران اورژانس در حیطه تعریف شده تخصصی می‌باشند.
جمع کل ساعات آموزشی دوره تخصصی رشته جراحی دهان و فک و صورت به میزان 9150 ساعت به انضمام حدود 5280 ساعت کشیک بیمارستانی می‌باشند.

جدول دروس علوم پایه مشترک دوره تخصصی رشته جراحی دهان و فک و صورت

جدول دروس علوم پایه اختصاصی دوره تخصصی رشته جراحی دهان و فک و صورت

جدول دروس علوم وابسته دانشکده‌ای دوره تخصصی رشته جراحی دهان و فک و صورت

جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی دوره تخصصی رشته جراحی دهان و فک و صورت

جدول دروس علوم تخصصی دوره تخصصی رشته جراحی دهان و فک و صورت


مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

بازگشت به فهرست