برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساس نامه شورای عالی هم اندیشی استادان دانشگاه ها

ماده 1: نام
نام مجموعه عبارت است از شورای عالی هم اندیشی استادان دانشگاه ها که به اختصار شورای عالی هم اندیشی نامیده می شود.
ماده 2: اهداف
1-    ایجاد زمینه حضور فعالتر اساتید در عرصه های فرهنگی دانشگاه
2-    شناسایی و تقویت زمینه های تعامل، علمی، فرهنگی بین حوزه و دانشگاه
3-    تقویت خردورزی، آزاد اندیشی و تولید علم
4-    حمایت از تشکیل و اجرای جلسات هم اندیشی در دانشگاه ها
5-    استفاده از توانمندی های علمی، تخصصی استادان
6-    ایجاد زمینه تعامل سازنده دانشگاهیان و مدیران کلان نظام
ماده 3: وظایف
1-    شناسایی اولویت های موضوعی جلسات هم اندیشی دانشگاه ها
2-    زمینه سازی جهت برگزاری همایش ها، نشست ها، و پژوهش های مشترک حوزه و دانشگاه
3-    انسجام و ساماندهی شبکه هم اندیشی کشور و بررسی و ارزیابی فعالیت ها
4-    اهتمام بر برگزاری همایش سالانه شوراهای هم اندیشی در سطح کشور و مناطق
5-    حمایت از ایجاد و توسعه کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها
6-    ایجاد زمینه برای شکل گیری نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری در دانشگاه ها
ماده 4: اعضای شورای عالی هم اندیشی
این شورا که مرجع انسجام و ساماندهی هم اندیشی است از طریق چهار نشست فصلی با ترکیب ذیل به انجام وظایف در راستای تحقق اهداف می پردازد:
الف- اعضای حقوقی:
1-    معاونان پژوهشی و فرهنگی وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2-    معاونان پژوهشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
3-    معاونت پژوهشی حوزه علمیه
4-    رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
5-    رئیس جهاد دانشگاهی یا معاون فرهنگی ایشان
6-    رئیس سازمان بسیج اساتید
7-    رئیس پژوهشگاه علوم انسانی
8-    رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها رئیس شورا
9-    یکی از دبیران برگزیده دفاتر هم اندیشی
10-     رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دبیر شورا
ب- اعضای حقیقی:
سه نفر از اساتید فعال دفاتر هم اندیشی با تصویب شورا
تبصره 1: شورا می تواند جهت تحقق اهداف نسبت به تشکیل شوراهای استانی و دانشگاهی بر اساس آئین نامه پیشنهادی دبیرخانه و تصویب شورا اقدام نماید.
تبصره 2: شورا می تواند نسبت به تشکیل کارگروه های مطالعاتی اقدام نماید.
تبصره 3: دبیرخانه شورا در مرکز هم اندیشی اساتید مستقر می باشد.

آئین نامه پیشنهادی شوراهای استانی و دانشگاهی
الف- شورای هم اندیشی استان ها:
به منظور پیگیری بهتر اهداف شورای عالی هم اندیشی، شورای استان ها با شرح وظایف و لیست اعضای زیر تشکیل می گردد:
1- اعضا:
1- رؤسای دانشگاه های استان
2- مسؤولان نهاد رهبری دانشگاه های استان
3- دبیران هم اندیشی دانشگاه های استان
4- دو عضو فعال هم اندیشی اساتید دانشگاه های استان
5- مشاور فرهنگی استاندار
6- مسؤول بسیج اساتید استان
7- رئیس جهاد دانشگاهی استان

2- وظایف:
1- شناسایی اولویت های موضوعی جلسات هم اندیشی در سطح استان
2- حمایت از توسعه کرسی های آزاد اندیشی در سطح استان
3- انتقال اولویت های شناسایی شده به شورای عالی هم اندیشی و شورای هم اندیشی دانشگاه های استان
4- طراحی سازوکار انتقال نتایج مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در استان به مراجع ذیربط در سطح استان و شورای عالی هم اندیشی
تبصره1: رئیس شورا، مسؤول نهاد رهبری بزرگترین دانشگاه استان می باشد.
تبصره2: فعال ترین دبیر هم اندیشی دانشگاه های استان، به انتخاب رئیس شورا، دبیر شورا می باشد و دفتر هم اندیشی همان دانشگاه هم دبیرخانه شورا می باشد.

ب- شورای هم اندیشی دانشگاه:
1- اعضاء:
1-    رئیس دانشگاه
2-    مسؤول نهاد رهبری دانشگاه
3-    دبیر دفتر هم اندیشی دانشگاه
4-    دو عضو فعال هم اندیشی
5-    معاونین پژوهشی و فرهنگی دانشگاه در صورت عدم دسترسی به معاونت فرهنگی معاونت دانشجویی جایگزین می گردد
6-    مسؤول بسیج اساتید دانشگاه در صورت عدم حضور ایشان، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی جایگزین می شود
7-    معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی

2- وظایف:
1-    تغییر اولویت های موضوعی هم اندیشی در دانشگاه
2-    فعال سازی دوسویه تبیین نیازها و موضوعات دانشگاهی بین شورای عالی و شورای استان و جلسات هم اندیشی جهت درج در دستور جلسات هم اندیشی
3-    حمایت از توسعه کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه
4-    انتقال نتایج پژوهش های انجام پذیرفته در سطح دانشگاه به مدیریت کلان استان و کشور
5-    حمایت و پشتیبانی از برگزاری جلسات هم اندیشی
تبصره1- ریاست شورا بر عهده مسؤول نهاد می باشد.
تبصره2- دفتر هم اندیشی دانشگاه دبیرخانه شورا و دبیر هم اندیشی دانشگاه دبیر شورای هم اندیشی است.
تبصره 4: با تصویب دوسوم اعضای شورای عالی مواد اساس نامه قابل اصلاح و تکمیل می باشد.
ماده 5:
اساس نامه با 5 ماده و 4 تبصره به تأیید و تصویب اعضاء رسید.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر قمی ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
حجت الاسلام والمسلمین اعرافی ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جناب آقای دکتر محققی معاونت آموزشی و دانشجویی
جناب آقای دکتر نصر مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
حجت الاسلام والمسلمین امینی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم
دکتر خرمشاد معاونت فرهنگی وزارت علوم
دکتر ترابی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر تبگانیان معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر منتظری ریاست جهاد دانشگاهی
دکتر زارعی ریاست بسیج اساتید
دکتر مظاهری معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر مسجدی سرپرست فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
روح الله شاطری رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی


بازگشت به فهرست