برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - پیش گفتار

راهنمای پایان نامه تحصیلی

پیش گفتار
دانشجوی عزیز
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت شما در تمام مراحل زندگی، امید است این نوشته که به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در پایان نامه ها تدوین شده است، بتواند راهنمای شما در انتخاب موضوع مناسب پایان نامه و به راهنمای شما در انتخاب موضوع مناسب پایان نامه و شروع و به اتمام رسیدن صحیح آن باشد. لذا توصیه می شود که قبل از انتخاب موضوع پایان نامه و شروع مراحل آن،  با مطالعه این مجموعه از مقررات مربوط به پایان نامه ها آگاهی های لازم را کسب فرمائید و مشکلات و موانعی را که ممکن است در طول انجام پایان نامه با آن مواجه باشید، پیش بینی نمائید.
.


بازگشت به فهرست