برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - اهداف

راهنمای پایان نامه تحصیلی

اهداف واحد پایان نامه
مهم ترین اهداف در تهیه،  تنظیم و ارائه یک پایان نامه عبارتند از:
-    ایجاد انگیزش تفکر (ایجاد سؤالاتی در ذهن برای انتخاب موضوع و پیدا کردن راه حل مناسب جهت حل آن).
-    آشنایی با چگونگی استفاده از کتابخانه ها، کتب و مقالات مرجع.
-    آشنایی با روش های مختلف جمع آوری اطلاعات.
-    آشنایی با نحوه خلاصه کردن مقالات
-    آشنایی با روش های تحقیق
-    آشنایی با روش های آماری
-    آشنایی با روش نگارش
-    آشنایی با اصول تایپ
-    آشنایی با روش های تهیه مقالات برای نشر در مجلات.
-    آشنایی با تنظیم منابع علمی.
-    آشنایی با اصول و مبانی ترجمه.
-    آشنایی با چگونگی گزارش موارد کلینیکی و تکنیکی و موارد جالب و کمیاب.
-    یادگیری چگونگی هماهنگ کردن نظرات.
-    ایجاد روحیه تحقیق و ترغیب به پژوهش در آینده.
-    ایجاد انگیزش برنامه ریزی و تنظیم زمان و زمان بندی در کارها.
-    آشنایی با روش ارائه مطالب به گروه (ایراد سخنرانی).


بازگشت به فهرست