برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

ملاحظات پزشکی قانونی

ملاحظات پزشکی قانونی

*- این قسمت توسط دکتر حسین اَراد (دندان پزشک) و کار شناس پزشکی قانونی تألیف گردیده و قوانین مطرح شده با توجه به نظام و قوانین داخلی می باشد.
در سال های اخیر افزایش در تعداد دعاوی سوء معالجه بر علیه دندان پزشکان مشاهده می شود. این روند تأثیرات عمیقی را بر وجهه دندان پزشکی گذاشته است. اکثر دادخواهی مربوط به خارج نمودن دندان غلط، ناتوانی در تشخیص و عدم آگاه نمودن بیمار از درمان های مورد نظر می باشد. فشارهای عصبی که در نتیجه احتمال بالای دعوی قضائی بر روی تمام افراد مطب تأثیر می گذارد. حق بیمه سوء معالجه نیز بالا می باشد، که باعث افزایش هزینه بیمار می شود. دندان پزشک خود را مجبور می بیند که دندان پزشکی دفاعی(defensive clentistry ) را در پیش گیرد.
تأثیرات دعاوی قضائی بر دندان پزشکی باعث شده است که دندان پزشک حرفه ای تلاش لازم جهت به حداقل رساندن احتمال مسؤولیت قضائی به وسیله بررسی دقیق طرح درمان، تکمیل مدارک و ارتباط بهتر دندان پزشک بیمار را انجام دهد. در نظر گرفتن تمام جوانب دندان پزشکی که موجب بهترین مراقبت و درمان بیمار و کاهش مسؤولیت های قضائی غیر ضروری را کنترل خطر یا risk management گویند.
اگه چه هیچ جایگزینی برای معالجات کلینیکی بدون خطر نیست، موارد درمان نشده نیز پیگرد قانونی دارد. این موضوع در نتیجه عدم ارتباط و سوء تفاهم بین بیمار و دندان پزشک و نداشتن مدارک کافی می باشد که به وکیل بیمار فرصت انتقاد را می دهد. این فصل در مورد مفاهیم مسؤولیت، risk management و روش های کم کردن خطر که باید در هنگام یک درمان غلط انجام شود را بیان می کند.

مفاهیم قانونی که بر مسؤولیت تأثیر گذار است
کاهش خطر یا ریسک
اطلاعات بیمار و ارتباطات مطلب
رضایت نامه
پرونده ها و مدارک
ارجاع به دندان پزشک عمومی دیگر یا متخصص
عوارض
مشکلات کنترل بیمار
ترک یا واگذاری بیمار
مسائل مورد دعوی در دندان پزشکی
زمانی که مریض تهدید به اقدام دعوی کند
موضوعات مربوط به درمان های هماهنگ و کنترل شده
پزشکی از راه دور، رکوردهای تشخیصی و اینترنت
خلاصه
مقایسه و مروری از فصل با قوانین نظام پزشکی ایران
بازگشت به فهرست