برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جراحی دهان - کاهش خطر یا ریسک

جراحی دهان و فک و صورت نوین - ملاحظات پزشکی قانونی  

کاهش خطر یا ریسک
اساس همۀ درمان های دندان پزشکی باید روش های کلینیکی ساده باشد. اگر چه، در نظر گرفتن جنبه های دیگر همانند مراقبت از بیمار، سیاست های مطب می تواند به طور قابل ملاحظه ای مسئولی قانونی را کاهش دهد. این جنبه ها شامل ارتباط دندان پزشک بیمار و بیمار- پرسنل، اطلاعات بیمار، رضایت نامه کتبی، مدارک مورد نیاز و کنترل کردن مناسب عوارض می باشد. علاوه بر این کلینیسین باید در نظر داشته باشند که بیماران با انتظارات منطقی و ارتباط خوب با دندان پزشک کمتر به اقامه دعوی می پردازند و تحمل آن ها در قبال عوارض بیشتر است.

مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست