برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جراحی دهان - اطلاعات بیمار

جراحی دهان و فک و صورت نوین - ملاحظات پزشکی قانونی  

اطلاعات بیمار و ارتباطات مطب
رابطه خشک دندان پزشک- مریض کلید برنامه های کنترل مخاطره ها می باشد. بیماری که به خوبی توجیه شده، درک بهتری از عوارض دارد و انتظارات واقع بینانه تری در مورد درمان های انجام شده دارد. این موضوع را می توان به وسیله دادن اطلاعات به بیمار در مورد درمان مورد انجام جایگزین ها و مخاطره ها و منافع و محدودیت های هر اقدام به دست آورد. این اطلاعات به بیمار داده می شود تا به درک آن ها نسبت به درمان و مراقبت ها کمک شود و تصمیم درست را بگیرند. اطلاعات باید به روش مثبتی داده شود و به وسیله روش دفاعی ارائه شود.
بیمار معمولاً خواهان بحث در مورد درمان با دندان پزشک می باشد. بروشورها و انواع دیگر اطلاعات می تواند به بیمار اطلاعات لازم در مورد مراقبت های جراحی دهان و دندان را بدهد. بیمارانی که نیازمند عمل جراحی دهانی هستندترجیح داده می شود که اطلاعاتی در مورد مشکلات آن ها، درمان مورد نظر و جایگزین ها می توان و توقعات و عوارض احتمالی در اختیارشان قرار داده شود. این اطلاعات باید به طوری دسته بندی شده باشند که به سادگی قابل درک بوده و به زبان غیر حرفه ای نوشته شود. رضایت نامه بیمار در بخش بعدی به تفصیل شرح داده خواهد شد.
در صورت وجود گفتگوی خاصی با بیمار یا دادن بروشورها یا اطلاعات دیگر به او، باید این موارد در پرونده ثبت شود. عوارضی که قبلاً در مورد آن صحبت شد، باید دوباره بررسی شود به طور کلی، بیمار با انتظارات منطقی مشکلات کمتری را در بر خواهد داشت (نکته ای که به طور مکرر در این فصل از آن صحبت شده).


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست