برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جراحی دهان - مشکلات کنترل بیمار

جراحی دهان و فک و صورت نوین - ملاحظات پزشکی قانونی  

مشکلات کنترل بیمار pationt management problems
بیماری که همکاری ندارد
دندان پزشک و پرسنل مطب هرگونه اهمال بیمار در نیامدن به مطب، لغو کردن جلسه درمان، عدم مصرف داردوها، دریافت مشاوره یا برگشت به جلسات روتین درمان را در پرونده ثبت کنند. تلاش هایی در جهت آگاه کردن بیمار از ریسک های ناشی از عدم پیروی از دستورات را نیز باید ثبت کرد.
اگر وضعیت جسمی بیمار به خاطر عدم همکاری او وخیم شده باشد، کلینیسین باید نامه ای را به بیمار بنویسد و او را از آسیب های ناشی از این عامل آگاه کند و عدم مسؤولیت مطب نسبت به آسیب هایی که در نتیجه عدم همکاری او حاصل می شود را بیان کند. اگر درمان بیمار پایان یافته است، دندان پزشک باید مدارکی را مبنی بر عدم درمان بیمار به خاطر عدم همکاری او ارائه دهد.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست