برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جراحی دهان - مسائل معمول مورد دعوی

جراحی دهان و فک و صورت نوین - ملاحظات پزشکی قانونی  

مسائل معمول مورد دعوی در دندان پزشکی
تعقیب قانونی تمام جنبه های عمومی و اختصاصی دندان پزشک را درگیر کرده است. البته در تعدادی از کارهای دندان پزشکی از کارهای دندان پزشکی میزان وقوع مسائل قانونی بیشتر است.خارج کردن دندان اشتباهی معمولاً به علت سوء تفاهم بین دندان پزشک عمومی و جراح دهان و یا بین دندان پزشک و بیمار رخ می دهد. اگر شکی وجود داشته باشد دندان پزشک باید به وسیلۀ رادیو گرافی، آزمایشات کلینیکی و مشاوره با دندان پزشک ارجاع دهنده در مورد دندان مورد نظر اطمینان حاصل کند. اگر نظرات در مورد درمان پیشنهادی متفاوت باشد، بایستی بیمار و دندان پزشک ارجاع دهنده آگاه شوند و نتیجه هر گونه مکالمه ثبت و به عنوان مدرک نگهداری شود. یک نامه پیگیری کوتاه که تأیید کننده تصمیم نهایی باشد می تواند در ثبت کردن این تصمیم مفید باشد. اگر دندان اشتباهی خارج شده است باید بر طبق آنچه قبلاً در این فصل توضیح داده شده عمل شود.
آسیب های عصبی زمینه بعضی دعواهای باشند که معمولاً در آن ها ادعا می شود که آسیب های عصبی در اثر کشیدن دندان، کاشت دندان، درمان اندودنتیک یا سایر امور پیش آمده است. این ادعا معمولاً با ادعاهایی در مورد عدم رضایت کافی اطلاع داده شده همراه می باشند. از آنجائی که آسیب های عصبی مشکلی شناخته شده در کشیدن دندان های مندیبل یا کاشت دندان در خلف ناحیه سوراخ چانه ای می باشند طرفداران بیمار ادعا می کنند که مریض حق آگاهی پیدا کردن از ریسک اتفاقات ناگوار را مشاهده می کند باید در مورد آن ها با مریض صحبت کرده و آن ها را به صورت مدرک ثبت کند. مثلاً باید رابطه بین مولر سوم پائینی را که باید کشیده شود و عصب آلوئولار تحتانی در صورتی که بسیار بر هم نزدیک باشند ثبت نماید.
اشتباه تشخیصی می تواند به چندین ناحیه از کارهای دندان پزشکی مربوط باشد:
یکی از معمول ترین مشکلات در مورد ضایعه ای است که در آزمایش دیده می شود ولی به صورت کامل مثبت نمی شود و هیچ درمان یا پیگیری برای مریض تجویز نمی شود. اگر ضایعه باعث ایجاد مشکلات آتی شده یا این که به بیوپسی نشانگر یک ضایعه طولانی مدت یا یک بد خیمی باشد این امر ممکن است به عنوان اهمال در کار دندان پزشکی محسوب شود. این مشکل از این پیگیری یافته هایی که غیر نرمال هستند حل می شود.
کلینیسین باید یک تشخیص اولیه را طرح ریزی کند یا این که از متخصص مشاوره بخواهد. اگر ضایعه در ویزیت بعدی بهبود پیدا کرده باشد باید ثبت شود تا این که موضوع خاتمه یافته تلقی شود. اگر مسأله به دندان پزشک دیگری ارجاع داده شود دندان پزشک ارجاع دهنده باید پیشرفت درمانی بیمار را مبنی بر این که درمان موفق بوده است یا نه در طی جلسات درمانی به صورت مدرک ثبت و نگهداری کند. اشکال در تشخیص بیماری های پریودنتال معمولاً مورد دعواهای قانونی می باشد. آزمایشات پریودنتال جزو ارزیابی های اولیه دندانی محسوب می شوند و بنا براین در زمرۀ مسؤولیت های اولیه یک دندان پزشک می باشند. وضعیت بیماری پیشنهادات درمان، ارجاع ها و بد تر یا بهتر شدن مشکل باید به وضوح ثبت شوند.
پیچیدگی ها و مشکلات مربوط به کاشت دندان یک ناحیه مورد دعوای شایع دیگر در عرصه دندان پزشکی است. همانند هر کار دندان پزشکی دیگر، بیمار باید نسبت به مشکلات مربوط به بازسازی و ترمیم و نتایج طولانی مدت آگاهی یابد. لزوم رعایت بهداشت به مدت طولانی و با دقت زیاد و نیاز به پیگیری باید توضیح داده شوند. اثر بالقوه زیان آور و عادات بیمار مثل سیگار کشیدن باید توضیح داده شده و ثبت شود. دندان پزشکانی که دندان می کارندباید از فرم های رضایت مخصوص بهره برند که در این فرم ها پیچیدگی های معمول خلاصه شده اند و در مورد اهمیت توجه به پیگیری بیمار و رعایت بهداشت دهان اشاره و تأیید شده است.
اشکال در عدم ارجاع مناسب به دندان پزشک دیگر یا متخصص می تواند منشأ دعواهای قانونی شود. دندان پزشکان معمولاً زمانی مناسب برای ارجاع بیمار به متخصص برای درمان اولیه یا پیشبرد پیچیدگی های درمانی مشخص می کنند. اشتباه در ارجاع دادن بیمار در موراد پیچیده ای که به طور روتین توسط دندان پزشک انجام نمی شود یا تأخیر در ارجاع دادن در مورد یک پیچیدگی درمانی غالباً به عنوان پایه و اساس تعقیب قضایی مطرح می شود. ارجاع دادن های به موقع می تواند به شدت باعث کاسته شدن از میزان ریسک مورد تعقیب قانونی گرفتن در دندان پزشکی شود. متخصصان برای درمان موراد پیچیده تر و دشوار تر تعلیم دیده و آماده شده اند. متخصصانی که دندان پزشک با آن ها رابطه خوبی دارد می توانند مشکلات اداره کردن وضعیت مریضی را با بی طرف بودن و دادن نظر علمی و توجه و اطمینان دادن به مریض عصبانی برطرف کنند. دندان پزشک عمومی و متخصص می توانند برای کاهش هزینه درمانی و کاهش هزینه های ارجاع دادن با یکدیگر مشاوره کنند.
مشکلات مفصل گیجگاهی فکی گاهی وقت ها بعد از کارهای دندان پزشکی که به زمان باز کردن دهان طولانی و یا دستکاری زیاد و طولانی مدت نیاز دارد. مثلاً کشیدن دندان یا درمان اندودنتیک، ممکن است بیشتر ظهور یابند. ثبت کردن شرایط ناهنجاری های موجود قبل از شروع درمان در ارزیابی های اولیه بسیار مهم است. در مورادی که لازم باشد باید ریسک درد TMJ یا سایر ناهنجاری های عملکردی حاصل از کار دندان پزشکی در برگه رضایت بیمار نوشته شوند. اگر در مورد بیماری ترس وخیم و زیاد از شدیدتر شدن درد و ضایعه مفصلی وجود دارد، باید یک فرم مخصوص رضایت طرح ریزی شود و به امضای مریض برسد. این رضایت نامه باید به وضوح مشکل را مشخص نموده و گزینه های ممکن را به بیمار اعلام نماید و اجازه بیمار برای ادامه درمان و انتخاب نوع درمان را اخذ نماید.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست