برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جراحی دهان - تهدید به اقدام دعوی

جراحی دهان و فک و صورت نوین - ملاحظات پزشکی قانونی  

زمانی که مریض تهدید به اقدام دعوی کند
زمانی که یک بیمار یا وکیل مدافع بیمار یا هر نماینده ای از سوی بیمار به دندان پزشک اطلاع دهدکه به علت معالجه غلط دادخواستی را تدارک دیده است، یک سری احتیاط ها و پیشگیری هایی باید در نظر گرفته شوند.
اولاً تمام تهدید ها باید ثبت شوند و فوراً به « مرکز بیمه معالجات غلط» گزارش شوند. دندان پزشک باید به توصیه های « مرکز معالجات غلط» یا وکیل مدافع معرفی شده از سوی آن ها عمل کند. چون که اولین مورد مصرف یک ادعای بالقوه درخواست برای تحویل پرونده ها می باشد، مطب دندان پزشکی باید لیست محفوظات و پرونده هایی را که قانون ایالتی مشخص نموده است فراهم آورد. (معمولاً رونوشت رکوردهای درمانی نه اصل این مدارک). بیماران به دلایل مختلف درخواست می کنند که اصل چارت و رادیوگرافی ها را در اختیار داشته باشند. در بسیاری از ایالت ها قانون اشاره می کند که اصل مدارک دندان پزشکی باید در اختیار مطب دندان پزشکی باشد و مطب وظیفه دارد که این مدارک را برای یک دوره خاص نگهداری کند. بیماران حق رونوشت از مدارک را دارند و دندان پزشکان می توانند هزینه های مربوط به این رونوشت ها را اخذ نمایند. بیماران صرفاً به این خاطر که هزینه های درمانی را پرداخته اند صاحب مدارک مربوطه محسوب نمی شوند.
دوم این که هنگامی که دادخواستی علیه دندان پزشک تنظیم شود او نباید با بیمار یا نماینده بیمار مذاکره کند. تمام درخواست ها باید از طریق مرکز مربوطه یا وکیل مدافع دندان پزشک مطرح شوند. هیچ مباحثه و جروبحثی با بیمار و نماینده او نباید انجام شود. دندان پزشک نباید اقرار به اشتباه کند یا این که از دریافت دستمزد صرف نظر کند. هر گونه اظهار نظرهای این چنینی یا اقرارهایی از سوی دندان پزشک ممکن است بعداً تحت عنوان «اقرارهای بر ضد دندان پزشک» علیه خود او استفاده شوند.
سوم این که کاملاً مهم و حیاتی است که هیچ گونه تغییری از جمله اضافه کردن مطالبی به پرونده بیمار یا کم کردن چیزی از آن نباید رخ دهد. همچنین پرونده ها نباید از بین برود. دندان پزشک قبل از آن که چیزی را ثبت کند باید از مشاوره قانونی بهره برد.
در طول دادرسی مربوط به معالجه غلط ممکن است از دندان پزشک خواسته شودکه استشهادنامه ای را تنظیم نماید. این می تواند به عنوان دفاعیه یا نظر و گواهی متخصص باشد. اگرچه این رویدادها برای وکیل ها کاملاً معمول است ولی برای دندان پزشک بسیار دلسرد کننده می باشد، مخضوصاً وقتی که دندان پزشک در مورد دفاعیه خود شهادت می دهد.
در زیر شش پیشنهاد برای تنظیم استشهاد نامه مربوط به معالجه غلط ذکر شده است:
1.    دندان پزشک باید کاملاً آماده باشد و اطلاعات کافی نسبت به مسائل ذکر شده در پرونده داشته باشد. تمام محفوظات موجود در چارت، نتایج آزمایشات و دیگر اطلاعات مربوط باید کاملاً مورد بازبینی قرار بگیرند. در موراد پیچیده دندان پزشک باید کتاب مرجع مربوط به مسائل مورد دعوی را مورد دعوی را مطالعه نماید؛ هر چند قبل از این که دندان پزشک هر اقدامی را بعد از مطالعه پرونده بخواهد انجام دهد باید با وکیل مدافع درمیان گذارد و مشاوره کند.
2.    کلینیسین تا زمانی که سؤال مطرح شده را کاملاً نفهمیده است نباید جوابی بدهد. دندان پزشک باید به دقت به سؤالات مطرح شده بیاندیشد و یک جواب مختصر و مفید برای آن ارائه دهد و بعد از دادن جواب از ادامه سخنرانی بپرهیزد. یک استشهادنامه نمی تواند باعث پیروزی در یک ادعا شود ولی می تواند باعث شکست در آن شود.
3.    دندان پزشک نباید با حدس و گمان صحبت کند. اگر مروری بر پرونده ها و رادیوگرافی بیمار و دیگر محفوظات مورد نیاز باشد دندان پزشک باید قبل از سخن گفتن بر اساس شک و تردید آن ها را مطالعه کند.
4.    دندان پزشک باید در مورد موضوعاتی که به کتابی استناد می کند و تأیید اعتبار آن کتاب مرجع کاملاً دقت کند چون اگر یک کتابی را مورد تأیید قرار دهد و بعداً مشاهده شود که نظر یا اقدامات دندان پزشک موافق نظر کتاب مربوطه نبوده است، مطالب آن کتاب بر علیه خود دندان پزشک استفاده می شود.
5.    دندان پزشک نباید با وکیل مدافع طرف مقابل بحث و مجادله کند. احساسات و حالات عصبی دندان پزشک نباید آشکار و واضح شود. (عصبی شدن کلینیسین، به وکیل مدافع طرف مقابل نقطه ضعف دندان پزشک را نشان خواهد داد در حالی که دندان پزشک باید خود را در مقابل هیأت منصفه کاملاً حرفه ای و بدون هیجان نشان دهد)
6.    نصیحت های وکیل مدافع دندان پزشک باید مورد توجه قرار گیرند. (اگرچه وکیل مدافع دندان پزشک از سوی شرکت بیمه انتخاب شده باشد. وکیل مدافع در جریان دادرسی باید بر طبق علایق و مسایل مطلوب دندان پزشک عمل کند نه این که به نفع شرکت بیمه یا هر شخص دیگری عمل کند) بیشتر هیجان مربوط به دادرسی از یک ترس ناشناخته منشأ می گیرد. بسیاری از دندان پزشکان یا تحت چنین تعقیب های قانونی قرار نگرفته اند یا اگر گرفته اند به صورت کاملاً محدود و انگشت شمار بوده است. این هم باید مد نظر باشد که دندان پزشک در اکثر مواقع پیروز می شود. تنها حدود 10% موارد به دادگاه ارسال می شوند و دندان پزشکان در 80% مواقع پیروز می شوند.
متأسفانه یک دادگاه زمان و انرژی زیادی از دندان پزشک می گیرد که این عامل باعث می شودکه از میزان توجه دندان پزشک به بیماران دیگر کاسته شود. بیشتر دندان پزشکان راه دیگری ندارند، آن ها باید از خود دفاع کنند. دندان پزشکانی که آماده شده اند و از هر مرحله از دادرسی انتظارات منطقی و حساب شده ای دارند، معمولاً هیجان کمتری را به نمایش می گذارد.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست