برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جراحی دهان - پزشکی از راه دور

جراحی دهان و فک و صورت نوین - ملاحظات پزشکی قانونی  

پزشکی از راه دور، رکوردهای تشخیصی  و اینترنت
پیشرفت های تکنولوژیک اخیر تغییراتی را در کارهای پزشکی و دندان پزشکی ایجاد کرده است. افزایش محبوبیت استفاده از کامپیوتر و اینترنت باعث تولید یکسری نگرایش ها در مورد مسؤولیت های ایجاد شده گشته است. تصویر برداری دیژیتال و رادیولوژی، همراه با توانایی های اینترنت برای ایجاد ارتباط و حتی کنفرانس های  ویدئویی شرایط جدیدی را ایجاد کرده اند که بیمار می تواند بدون ایجاد رابطه دکتر –بیمار سنتی از پزشک مربوطه مشاوره دریافت کند. تبدیل چارت های کاغذی به چارت های الکترونیکی یک تکنولوژی رو به رشد است که قابلیت های استفاده فراوانی در امور دندان پزشکی نوین دارد.
وظیفه و مسؤولیت قانونی دندان پزشک نسبت به بیمار در قوانین سنتی تنها در صورت ایجاد رابطه سنتی دکتر بیمار قابل تعریف است. تعیین کردن این موضوع که آیا رابطه دکتر – بیمار وجود دارد یا نه دیگر موضوع ساده ای نیست. ظهور و ورود بازاریابی ها و خرید و فروش های اینترنتی، پزشکی از راه دور و سایر روش های فراهم آوردن اطلاعات یا مشاوره از طریق ابزارهای الکترونیکی بدون توانایی مستقیم برای آزمایش، تشخیص و پیشنهاد طرح درمان این موضوع را که آیا رابطه بیمار – پزشک (و در نتیجه مسؤولیت ناشی از این رابطه) در چنین مواردی واقعاً وجود دارد یا نه در هاله ای از ابهام قرار داده است. دادگاه ها در ایالات مختلف مشغول بررسی برای ایجاد راه حلهایی در این مورد می باشند ولی تضاد هنوز هم وجود دارند. برای مثال اخیراً یک دادگاه رأیی صادر کرده است که بنا به آن رأی دندان پزشک مشاوری که از راه تلفن اطلاعاتی را در مورد طرح درمان و روش انجام کار دندان پزشکی به دندان پزشک معالج منتقل می کند از لحاظ قانونی هیچ مسؤولیتی در قبال بیمار پزشک معالج ندارد. در دادگاه دیگر عکس این حالت وجود دارد. یعنی قانونی وضع شده که در آن اعلام شده در صورتی که دندان پزشکی به صورت on-call مورد مشاوره پزشکی قرار گیرد در این صورت این دندان پزشک رابطه دکتر – بیمار را برقرار نموده و بنابراین مسؤولیت را به عهده  می گیرد. وضع قوانین در مورد دندان پزشکانی که مشاوره های مستقیم و غیر مستقیم از طریق تلفن، اینترنت یا از طریق web-site ها در اختیار قرا می دهندکار آسانی نیست. سؤال های بسیاری بی جواب مانده است. آیا در این موراد قوانین مربوط به ایالتی که پزشک در آن سکونت دارد باید جاری شود یا قوانین مربوط به ایالتی که بیمار در آن سکونت دارد؟ آیا دندان پزشکانی که در ایالت دیگری مشغول کار است مدرک و لیسانس دارد یا نه؟ آیا مشاوره هایی که از طریق الکترونیکی داده می شوند صرفاً برای اطلاعات عمومی می باشند یا این که در مورد کارهای درمانی تخصصی هم برای دندان پزشک و بیمار حائز توجه و اهمیت اند؟ آیا ارسال اطلاعاتی مانند چارت بیمار یا مزد دندان پزشک از طریق الکترونیکی بر خلاف قوانین ایالتی و فدرال نمی باشد؟ آیا دندان پزشک از عدم دستکاری و سوء استفاده از اطلاعاتی که می فرستد می تواند مطمئن باشد؟
در سال هایی که پیش روی ماست کارهای الکترونیکی مربوط به دندان پزشکی اعم از استفاده از اینترنت و ذخیره و ارسال اطلاعات و روابط جدید دکتر- بیمار (دندان پزشک -بیمار ) کاملاً تحت تأثیر پیشرفت تکنولوژی قرار خواهند گرفت.
قوانین فدرال  حاضر مبنی بر نگهداری و ارسال الکترونیکی اطلاعات مربوط به دندان پزشکی در «قانون انتقال پذیری و اعتبار پذیری بیمه های سلامت» (HIPPA ) (healthcare iusurance portability and accountability act )فراهم می باشند.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست