برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم پایه مشترک دندان پزشکی اجتماعی

دوره تخصصی  سلامت دهان و دندان پزشكی اجتماعی
جدول دروس علوم پایه مشترک دوره تخصصی دندان پزشکی اجتماعی
 
  نام درس   کارگاهی   نظری   عملی   جمع
  آسیب شناسی دهان و فک  
17  
17
  اصول کنترل عفونت 15  
 
15
3   تکنولوژی آموزشی 40  
 
40
4   رایانه و سیستم‌های اطلاع رسانی علوم پزشکی 40  
 
40 
5   روش شناسی تحقیق 1 50  
 
50 
6   روش شناسی تحقیق 2 30   
 
30
7   فوریت‌های پزشکی 15  
 
15
8   فیزیولوژی و بیولوژی دهان  
13   
13
9   قوانین پزشکی و اخلاق حرفه‌ای  
15  
15
10
  جمع 190 45  
235

بازگشت به فهرست