برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم وابسته دندان پزشکی اجتماعی

دوره تخصصی  سلامت دهان و دندان پزشكی اجتماعی
جدول دروس علوم وابسته دوره تخصصی رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی
 
  نام درس   کارگاهی   نظری   عملی   جمع
 بیماریهای دهان و تشخیص  
  17  
  17
دندان پزشکی تکمیلی
  34  
  34
3
  جمع  
  51  
51

بازگشت به فهرست