برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم پایه مشترک رشته اندودانتیکس

دوره تخصصی اندودانتیکس
جدول دروس علوم پایه مشترک دوره تخصصی رشته اندودانتیکس
1
  نام درس   کارگاهی   نظری   عملی   جمع
2
  آسیب شناسی دهان و فک

 

  17    17
3
  اصول کنترل عفونت

 15

     15
4   ایمنی شناسی

 

  17    17
5   بافت شناسی و جنین شناسی دهان و فک و صورت

 

  15     15
6   تشریح سر و گردن

 

   40           40
7   تکنولوژی آموزشی

 40

     40
8
  رایان و سیستم‌های اطلاع رسانی علوم پزشکی   40      40
9
  روش شناسی تحقیق 1
  50      50
10
  روش شناسی تحقیق 2
  30      30
11
  فارماکولوژی     25    25
12
  فوریت‌های پزشکی   15      15
13
  فیزیولوژی و بیولوژی دهان     13    13
14
  قوانین پزشکی و اخلاق حرفه‌ای
    15    15
15   میکروب شناسی دهان
    12         12
16   جمع         344

بازگشت به فهرست