برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم وابسته رشته اندودانتیکس

دوره تخصصی اندودانتیکس
جدول دروس علوم وابسته دوره تخصصی رشته اندودانتیکس
1
  نام درس   نظری   عملی   جمع
2
  بیماریهای دهان و تشخیص 35               

  35
3
  پروتزهای دندانی (ثابت)  40                   40
4
  پریودانتیکس  50                  50
5
  جراحی دهان و فک و صورت

 20

    20
6
  دندان پزشکی ترمیمی

 50               

  50
7
  دندان پزشکی کودکان

 15

    15
8
  رادیولوژی دندان و فک و صورت

  20              

  20
9
  جمع     230 

بازگشت به فهرست