برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم تخصصی رشته اندودانتیکس

دوره تخصصی اندودانتیکس
جدول دروس علوم تخصصی دوره تخصصی رشته اندودانتیکس
 
1
نام درس      نظری   عملی
جمع 
2
  ارایه مورد (Case Presentation) 1       40   40
3
  ارایه مورد (Case Presentation) 2     80
  80
4
  ارایه مورد (Case Presentation) 3       80   80
5
  اندودانتیکس نظری 1 (25- 1 تا 25-4)     94     94
6
  اندودانتیکس نظری 2 (26- 1 تا 26-17)     252     252
7
  اندودانتیکس نظری 3 (27- 1 تا 27-8)     228     228
8
  اندودانتیکس عملی 1 (پره کلینیک)     50     50
9
  اندودانتیکس عملی 2       350   350
10
  اندودانتیکس عملی 3       685   685
11
  اندودانتیکس عملی 4       450   450
12
  بررسی مقالات 1
    80     80
13
  بررسی مقالات 2     80     80
14
  دندان پزشکی بیمارستانی     30  
  30
15
  دندان پزشکی بیمارستانی
      30   30
16
  رساله تخصصی1       30   30
17
  رساله تخصصی 2
      80   80
18    رساله تخصصی 3       140   140
19    فوریت‌های اندودانتیکس1     30  
  30
20    فوریت‌های اندودانتیکس 2
      30   30
21
  جمع
        2839

بازگشت به فهرست