برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم پایه مشترک ارتودانتیکس

دوره تخصصی ارتودانتیکس
جدول دروس علوم پایه مشترک ارتودانتیکس
1 نام درس
کارگاهی نظری عملی جمع
2
اصول کنترل عفونت 15 15
3
تشریح سرو گردن 40 40
4
تکنولوژی آموزشی 40 40
5
رایانه و سیستم های اطلاع رسانی علوم پزشکی 40 40
6
روش شناسی تحقیق1 50 50
7
روش شناسی تحقیق2 30 30
8
فوریت های پزشکی 15 15
9
فیزیولوژی و بیولوژی دهان 13 13
10
قوانین پزشکی و اخلاق حرفه ای 15 15
11
جمع 258

بازگشت به فهرست