برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم وابسته ارتودانتیکس

دوره تخصصی ارتودانتیکس
جدول دروس علوم وابسته ارتودانتیکس
1 نام درس
نظری عملی جمع
2
پروتزهای دندانی 11 11
3
پریودانتیکس 17 17
4
جراحی دهان و فک و صورت 16 16
5
جراحی دهان و فک و صورت 16 16
6
دندانپزشکی کودکان 10 10
7
رادیولوژی دندان و فک وصورت 34 34
8
جمع 104

بازگشت به فهرست