برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم وابسته دانشکده‌ای دندان پزشکی کودکان

دوره تخصصی دندان پزشکی کودکان
جدول دروس علوم وابسته دانشکده‌ای دندان پزشکی کودکان
1 نام درس نظری عملی جمع
2
ارتودانتیکس 51 51
3
ارتودانتیکس 136 136
4
اندودانتیکس 10 10
5
بیماریهای دهان و تشخیص 10 10
6
پریودانتیکس 8 8
7
جراحی دهان و فک و صورت 34 34
8
دندان پزشکی  ترمیمی 12 12
9
رادیولوژی دندان و فک و صورت 20 20
10
رادیولوژی دندان و فک و صورت 14 14
11
روان شناسی کودک 34 34
12
ژنتیک 10 10
13
مواد دندانی 17 17
14
جمع 356

بازگشت به فهرست